Zinloze acties kosten inwoners geld

Zinloze acties kosten inwoners 65 Euro OZB per jaar extra.

Stop verdere verkwisting en zinloze dadendrang coalitie!

Laten we 8 jaar teruggaan. De dorpspartijen stelden in 2010 de vraag aan de inwoners van Son en Breugel: Wat kun je doen met 2 MEuro? Dit allemaal naar aanleiding van de discussie omtrent de toen geplande bibliotheek. Nu, 8 jaar verder, zijn die 2 MEuro weggepiest. Ja weggepiest. En wat hebben we? Nog steeds niets. Geen nieuwe bibliotheek, geen nieuw dorpshuis of MFA. Moeten we nu dan net voor de  verkiezingen nog meer geld hierin steken?In weer een nieuw onderzoek? Nee. Houd de 40.000 Euro in onze zak. Stop met deze scoringsdrift van de coalitie. Neem een tijd van bezinning tot na de verkiezingen. Dan kan een nieuwe gemeenteraad en college dat op draagvlak vanuit de bevolking kan rekenen hiermee verder gaan.                               

Het centrale thema rondom het dorpshuis of MfA was, is en blijft draagvlak. Maar het draagvlak brokkelt steeds verder af: 

  1. Geen draagvlak bij de gebruikers, die na al die jaren overleg helemaal moe van het overleg zijn en een nieuw onderzoek niet zien zitten
  2. Geen draagvlak bij de bevolking, die het ontwerp heeft afgekeurd
  3. Geen draagvlak bij de gehele raad, waarvan we zeker weten dat de samenstelling zal veranderen na 21 maart dit jaar.

Dit draagvlak gaan we niet krijgen met het nu voorliggende procesvoorstel. We gaan het eerder verliezen. Haastige spoed om nog beslissingen af te dwingen voor de verkiezingen is een bijzonder slechte raadgever.

Voor ons als CDA is het dan ook heel simpel. Kies voor een bezinningsperiode tot na de verkiezingen! Geef niet meer geld uit aan zinloze acties (Zoals het Kantar onderzoek, dat zo beperkt was dat er nauwelijks bruikbare conclusies uit getrokken kunnen worden. Dat wordt onderschreven door de wethouder). Er is 2 MEuro in 8 jaar weggepiest aan uitstel, vertraging en overbodige onderzoeken. Deze waanzin heeft elk gezin de laatste 8 jaar, elk jaar 65 Euro OZB extra gekost. Stop deze waanzin!

Camille Limpens, lijsttrekker CDA Son en Breugel

Wil u meer informatie over ons verkiezingsprogramma kijk dan op www.cdasonenbreugel.nl

Print Friendly, PDF & Email