Vraag CDA bij rondvraag

Vraag CDA bij rondvraag:

 

Wij hebben begrepen dat Antea (bedrijf dat archeologische opgravingen doet) bezig is met het opstellen van het Programma van Eisen (P.v.E.) voor het terrein van de kerk. Dit gebied heeft archeologische waarde 1. Dit berekent de hoogste archeologische waarde. De kans is dus groot dat er veel gevonden wordt. Alle gebied dat door de bouw van het MFA verstoord gaat worden, moet opgegraven worden. Er komt geen proefsleuf, de eerder uitgevoerde opgraving is in dit geval de proefsleuf. Al met al kan de opgraving een kostbare zaak gaan worden.

 

Vraag: zijn deze kosten meegenomen in de begroting van het MFA?

 

Het College zegde toe op de eerstvolgende vergadering van de Commissie GZ met het antwoord te komen.

Print Friendly, PDF & Email