Voorrang voor fietsers en voetgangers!

De fietser verdient voorrang! Fietsen dient veilig te zijn voor jong en oud. Met de toegenomen autodrukte kan dit het beste worden gerealiseerd door vrij liggende fietspaden. Fietspaden kunnen ook vaak veiliger gemaakt worden door een goede verlichting. Het CDA wil een goede verlichting op de Eindhovenseweg voor alle fietsers die in het donker op en neer fietsen naar school en werk. De fietser verdient voorrang voor het mijden van de spits en het laten staan van de auto. We moeten verder kijken dan Son en Breugel. Wij zien provinciale ontwikkelingen om hoogwaardige fietspaden aan te leggen voor de middellange afstand. Denk aan fietspaden voor e-bikes tussen Eindhoven en Den Bosch. Wij sluiten ons graag bij deze ontwikkeling aan en zullen niet nalaten om subsidie aan te vragen voor de veiligheid van de fietser.

In het dorp wordt op enkele plekken voorrang gegeven aan kleine en soms verscholen fietspaden. Dit vinden we een ongewenste situatie. De fietser is een zwakkere verkeersdeelnemer en die mag niet als verkeersremmer worden ingezet. De fietser moet juist beschermd worden. En dan bedoelen we geen bescherming met een woud aan verkeersborden. Nee, met een veilige verkeersregeling en een duidelijke, overzichtelijke infrastructuur. Deze duidelijkheid komt immers ten goede aan alle verkeersdeelnemers.

Het centrum van Son is vorig jaar voorzien van nieuwe straatverlichting. Deze vinden we echt ondeugdelijk. Vooral de verlichting en veiligheid bij de voetgangersoversteekplaatsen moet dringend verbeterd worden. Wij willen de voetganger én de oversteekplaat beter zichtbaar maken. Denk aan ‘smart’ ledverlichting als een voetganger oversteekt of als een auto nadert. Niet alleen uit Son maar ook uit Breugel ontvangen we klachten over slecht onderhouden trottoirs en tegels die uitsteken. Goed onderhoud van trottoirs is van groot belang voor de veiligheid van de voetgangers. Meldingen hierover moeten binnen 48 uur worden afgehandeld.

CDA kiest voor de veiligheid van de fietser en de voetganger!

Stem CDA! Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl.

 

Print Friendly, PDF & Email