Tekorten repareren maar ook ruimte voor nieuw beleid

Het CDA staat voor een betrokken betrouwbaar bestuur. We willen betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke besluitvormingen. En een  duidelijke, ‘inwoners-vriendelijke’ communicatie vanuit het gemeentehuis.

Voor een sluitende begroting moeten helaas de belastingen verhoogd worden. De OZB-inkomsten waren in het verleden te hoog ingeschat, de afvalstoffenheffing was niet dekkend en de zorgkosten blijven stijgen. Dit moeten we nu  herstellen. 

Na de aankoop van het kerkgebouw willen we snel een mooi Dorpshuis hierin realiseren. Breugel Bruist pakken we in fasen aan: in 2019 de Boerderij en daarna volgt de nieuwe Bongerd. Veiligheid voor fietsers heeft prioriteit; we gaan niet wachten; er komt een nieuw verbeterd fietspad langs de Eindhovenseweg. De verkeersdruk op het oost-west traject door het dorp moet echt omlaag. We willen een nieuwe discussie opstarten over het woningbeleid voor onze inwoners. Aan de overlast van Eindhoven Airport gaan we grenzen stellen.

Tenslotte willen wij een supportgroep opzetten om ouderen bewuster te maken van mogelijke subsidies. Nieuw beleid dus voor een beter Son en Breugel.

Print Friendly, PDF & Email