Duurzaam en toekomstbestendig Son en Breugel

Klimaat verandering en schaarste aan grondstoffen zijn mondiale problemen. Die lossen wij niet op in Son en Breugel, maar we kunnen wel op lokaal niveau een bijdrage leveren.

Voor het CDA betekent dat:

  • De vernieuwing van de riolering en de daaraan gekoppelde ontkoppeling van hemelwater moet voortvarend voortgezet worden.
  • Afvalscheiding en hergebruik van afval moet verder ontwikkeld worden. Nieuwe technieken en inzichten moeten worden onderzocht. In een vergrijzende gemeenschap gaan wij het ophalen van restafval alleen stoppen als dat op een zodanige wijze gebeurt dat de ouderenorganisaties daarmee kunnen instemmen. Zo niet dan blijft de grijze container met restafval opgehaald worden.
  • Nieuwbouwwoningen moeten energie neutraal worden, de eisen om dit te realiseren moeten zo snel als mogelijk worden toegepast.
  • Een gemeentelijk energieloket om op gemeentelijk niveau de energie transitie te versnellen bij burgers en gemeente. Burger initiatieven zijn hierbij zeer belangrijk.

Wij willen aan onze kinderen en kleinkinderen een mooi groen Son en Breugel door geven.

Stem CDA! Voor ons dorp en voor elkaar. Voor een betrokken gemeenschap en een betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl.

 

Zie ook: