Standpunt van het CDA betreffende de MFA

Het standpunt van het CDA betreffende de MFA (Multi Functionele Accomodatie) is:

 

 1. Het CDA is voorstander van de realisatie van een cultureel sociaal maatschappelijk centrum, de MFA, in het centrum van Son en Breugel. Gezien de belangstelling van de potentiele gebruikers in het opstellen van een voorlopig vlakkenplan laat dit duidelijk zien. En Wij dan geloven dan ook dat een mix van theater, muziekonderwijs en uitvoeringen, het CMD, sociale partners en Zuid Zorg, het consultatie bureau, een meet en greet locatie en een bibliotheek een succes kan worden. Van bibliotheken is landelijk een trend zichtbaar dat deze weer een populariteit toenemen. En als hier meer m2 voor nodig zijn kunnen wij dat steunen.
 2. Het CDA is voor de ontwikkeling van een mooi kerkplein. De aankoop van de kerk om dan als gemeente het geheel in eigen handen te hebben lijkt ons een goede weg vooruit.
 3. Het CDA is blij met de plannen van het  bisdom om een nieuwe kerk te realiseren en we steunen dan ook de plannen om de kerk en mogelijk ook het gildehuis achter de toren te positioneren. Hetzelfde geldt voor de realisatie van het Gildehuis.
 4. Het CDA luistert naar zijn achterban en een groot deel van de Son en Breugelse bevolking die zich via een burgerinitiatief heeft uitgesproken voor het behoud van de kerk. Een kerk waar velen dierbare herinneringen aan hebben en die net als het gemeentehuis dat door dezelfde architect en kunstenaar werd gebouwd wat mij betreft ook een monument zou mogen worden. Wij zijn dan ook voor het behoud van het kerkgebouw. Dit mag wat ons dan ook niet gesloopt worden. (Ik wil hierbij opmerken dat wij als raad uiteindelijk nu de beslissing nemen of het kerkgebouw blijft bestaan of gesloopt moet worden, dus u mede raadsleden neemt hierover een beslissing).
 5. Draagvlak vanuit de bevolking is voor het CDA een van de bouwstenen voor een succesvol voor de inrichting van het kerkplein en de realisatie van de MFA.
 6. Om voor de kerk een nuttige bestemming te vinden die ook past bij een kerkgebouw, stelt het CDA voor om de MFA in het huidige kerkgebouw onder te brengen. Door gebruik te maken van de hoogte van het kerkgebouw en het op de eerste verdieping realiseren van het theater denken wij dat de gewenste functies op de benedenverdieping als gewenst gerealiseerd kunnen  worden, zonder uitbouw van de kerk.
 7. De optie om de MFA in de kerk onder te brengen heeft dezelfde stichtingskosten als de realisatie van nieuwbouw.
 8. De herinrichting van het kerkplein mag niet ten kosten gaan van de parkeermogelijkheden in het centrum van Son en Breugel.
 9.  Het CDA gelooft in een degelijke aanpak, dwz: begin niet aan de verder uitwerkingen en keuzes voordat je drie zaken op orde hebt:
  1. Een programma van eisen voor de MFA
  2. Een positief exploitatieplan voor de toekomst, gebaseerd op intentieverklaringen van toekomstige gebruikers
  3. Er een goed parkeerplan ligt dat aansluit bij de behoeften van bezoekers, inwoners en ondernemers in het centrum.

Het CDA heeft daarom een amendement en een motie voorgesteld in de laatste raadsvergadering.

Print Friendly, PDF & Email