RIJK MAAKT ONS ARM!

Zijn we nou een rijke gemeente of niet?

Het goede nieuws: we zijn een rijke gemeente. Het slechte nieuws: we geven op dit moment meer uit dan we binnenkrijgen. Gelukkig hebben we altijd goed gespaard en die spaarrekening wordt nu ingezet. Dat kan gelukkig, maar dit moet geen jaren duren, want die rekening raakt ooit leeg. Daarom moet bezuinigd worden én moeten de inkomsten verhoogd worden. We zijn een kleine gemeente en onze zelfstandigheid kost geld! 

Er staan flink wat euro’s op onze spaarrekening. Veel gemeenten om ons heen zijn jaloers op onze spaarpot. Voor alle duidelijkheid: deze spaarpot van de gemeente is van u! En moet dus ook aan u, de inwoners van Son en Breugel besteed worden. En dat gebeurt ook. De trottoirs worden hersteld, nieuw fietspad naar Eindhoven, Ekkersrijt wordt verbouwd inclusief HOV-buslijn, het gemeentehuis opgeknapt, bosgrond bij de Dommel en natuurgebied in Bokt is aangekocht, fietsoversteek bij scouting is aangelegd en er zijn veel subsidies voor clubs en verenigingen. Dit geld is dus niet opgegaan aan feestjes of luxeprojecten, maar aan achterstallig onderhoud. 

We zouden moeten stoppen met ‘dure’ projecten omdat we die niet kunnen betalen. Dit is aantoonbaar onjuist want de volgende bedragen zijn al gereserveerd: Breugel 3 miljoen, Dorpshuis 4 miljoen. Kortom, er is voldoende gereserveerd voor gebouwen waarin we samenkomen, samen lezen, zorghulp aanvragen, theater bezoeken, muziek maken en voor onze gezondheid sporten. En als corona één ding duidelijk heeft gemaakt dan is het dat juist deze gemeenschappelijke voorzieningen van cruciaal belang zijn. Wij gaan ze voor u bouwen en onderhouden. Voor uw plezier, zorg en welzijn!

Hoe is het tekort ontstaan?

Op dit moment komen we geld tekort. We zijn in ‘goed gezelschap’ want driekwart van alle Nederlandse gemeenten komt geld tekort. De veroorzaker: het rijk.  De jeugd-/gezinszorg is door het rijk afgestoten naar de gemeenten, met 20% minder budget om hetzelfde werk te doen. Er hebben zich bovendien meer kinderen en gezinnen met grote problemen gemeld. Die hebben we geholpen. Dat is geen weggegooid geld. Voor uw begrip: elk multiprobleem kind/gezin kost ca 100.000 euro per jaar! Het zal u zelf maar overkomen, een ernstig ziek of depressief kind. Dan wilt u toch ook geholpen worden? Het gaat om dringende hulp voor een kind/gezin in nood. En die hulp/zorg leveren wij! Nu en in de toekomst. 

Het rijk heeft bepaald dat huishoudelijke hulp binnen de WMO voortaan voor het standaardbedrag van 19 euro per maand moet worden aangeboden. Door deze regel wordt nu veel meer hulp aangevraagd omdat een eigen hulp duurder is. Vooral bij huishoudens met een inkomen van meer dan 100.000 euro is de vraag landelijk met ruim 30% toegenomen. Mensen die eerst prima hun eigen hulp konden betalen, doen nu een beroep op de zorggelden van de gemeente. Hierdoor komt de zorg voor anderen in gevaar.  

Het rijk heeft verder elke gemeente opgedragen om 26 deelwetten samen te voegen tot één nieuwe wet, de Omgevingswet. Een prima zaak waardoor u straks alle aanvragen kunt regelen aan één loket. Maar hiervoor moet de organisatie omgebouwd, nieuwe ICT aangekocht en ambtenaren geschoold worden. Kosten: 800.000 euro.  Opnieuw dus een forse kostenpost die ons door het rijk is opgelegd. 

U wilde weten waar het geld naar toe gaat, nu weet u het!

Hoe komt de begroting weer in balans?

Het CDA wil naar een begroting die tegen een stootje kan. Daarvoor moeten de inkomsten verhoogd worden en hiervoor is eigenlijk maar één serieus instrument: de OZB belasting. De belasting op woningbezit en -gebruik. Niet leuk, maar wel nodig. En de OZB-belasting is ook rechtvaardig want iemand met een groot huis betaalt meer dan iemand met een klein huis of geen eigen huis. En natuurlijk gaan we bezuinigen. Er moet efficiënter gewerkt worden, minder ingehuurd en er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Zelfstandig blijven kost geld.  

En hoe zit het dan met het hertenkamp, de vijverpomp en het speeltuintje? Beste mensen, maak u geen zorgen, want al deze voorzieningen blijven gewoon bestaan. 

Fractie CDA Son en Breugel, 
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

Print Friendly, PDF & Email