Peer Spooren vertelt over de geschiedenis van de Sonse Bergen

Voormalig geschiedenisleraar, IVN Son en Breugel bestuurslid en gemeenteraadslid namens CDA Son en Breugel Peer Spooren vertelt over de geschiedenis van de Sonse Bergen, de ecologische kenmerken van het gebied en zijn wensen voor de toekomst! Heb jij ook wel eens op de Dode Arm geschaatst?

Kijk naar het filmpje op onssonenbreugel:

https://onssonenbreugel.nl/nieuws/peer-spooren-vertelt-over-de-geschiedenis-van-de-sonse-bergen/

Motie borging groene identiteit van Son en Breugel

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op 11 juni 2020 

Overwegende dat:

  •  Alle politieke partijen zich in het verleden hebben uitgesproken voor het behoud van het groene karakter van Son en Breugel, 
  • Bomen een belangrijk onderdeel zijn van dit groene karakter, 
  • Onze gemeente de klimaatdoelstellingen van Parijs ondersteunt en direct en indirect een actieve bijdrage wil leveren aan die doelen, 
  • Aan bomen een belangrijke CO2 opnemende en luchtzuiverende rol is toegekend, 
  • Het huidige groenbeleidsplan onvoldoende sturing geeft om bomenkap te reguleren en te handhaven, 
  • De afgelopen periode meerdere incidenten hebben plaatsgevonden bij natuurbeheer en projectontwikkeling waardoor onnodig veel en ook verkeerde bomen gekapt zijn. 
  • We zuinig moeten zijn op bestaande bomen, nu en in de toekomst, 

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

  1. Het groenbeleidsplan spoedig te herzien, waarbij kritisch beoordeeld wordt of het groene karakter voldoende gewaarborgd wordt door het huidige kapvergunningsbeleid en zo dit niet het geval is, aangepast wordt;
  • In het groenbeleidsplan op te nemen dat betrokken partijen tijdig met elkaar aan tafel gaan zitten om te komen tot gedragen en uitvoerbare oplossingen. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 11 juni 2020

Fracties CDA   D66

Print Friendly, PDF & Email