Oppositie in de gemeenteraad van Son en Breugel door het CDA

Afgelopen woensdag in de gemeenteraadsvergadering. Stonden enkele belangrijke punten op de agenda zoals de aankoop van de kerk, 70.000 euro voor onderzoek naar de mening van de burgers ten aanzien van het uiterlijk van het MFA en de besprekingen van het college met de provincie over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel.

Het CDA heeft tegen de aankoop van de kerk gestemd omdat de totale kosten van het nieuwe MFA totaal niet te overzien zijn. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen de 45.000 euro die de wethouder nodig denkt te hebben voor archeologisch onderzoek en de 850.000 euro die sterk onderbouwd door een inspreker aangegeven werden.

Het CDA is nog steeds van mening dat de kerk hergebruikt moet worden. Alleen al omdat het een deel van ons erfgoed is. We hopen dan ook dat iemand de juiste juridische wegen kan vinden om te voorkomen dat de kerk gauw voor de verkiezingen gesloopt wordt.

Het mag duidelijk zijn dat het MFA steeds duurder wordt. Een persoonlijke schatting van mij is dat we al over de 7,5 miljoen euro zijn. Kosten die veel hoger zijn dan aanvankelijk anderhalf jaar geleden werden genoemd. Extra kosten worden bijvoorbeeld door een coalitiepartij, leuk weg gerekend door naar inkomsten te verwijzen. Maar die kosten worden wel gemaakt.

Daarbij laat de bevolking over ruim een half jaar bij de verkiezingen, weten of zij eens zijn met de prestaties van deze coalitie. Moet dan de kerk gauw gesloopt worden voor 1 februari zodat een nieuw college geen kant meer op kan?

Ook de 70.000 euro om te vragen wat de bevolking wil t.a.v. het uiterlijk van het MFA gebouw heeft het CDA afgewezen. Het is gewoon een wassen neus. Het zijn vragen naar de kleur van sommige gordijntjes maar echt iets veranderen in de plannen mag niet. Daarbij wordt maar een erg beperkte groep gevraagd naar hun mening. De mensen die tegen de afbraak van het kerkgebouw zijn worden uitgesloten want dat zijn er maar weinig volgens de coalitie. Waarom worden die 1300 handtekeningen uitgesloten? En die 1100 handtekeningen van de ondernemers ook, om waar wat te noemen. Betrokken mensen die uitgesloten worden. Een gemiste kans. Draagvlak creëren is juist de discussie aangaan met inwoners die kritisch staan ten opzichte van de plannen. Het gaat niet om het doorvoeren van de plannen zoals ze er nu liggen, maar van plannen die de steun van de inwoners van Son en Breugel hebben.

Tenslotte heeft het CDA aangegeven dat het streven van het college, in gesprekken met de provincie, moet zijn om Son en Breugel zelfstandig te laten blijven. Het College heeft echter medegedeeld vóór een fusie met Nuenen te zijn en zal dit ook in de gesprekken met de provincie gaan bepleiten.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld bovenstaande CDA punten, bezoek dan onze website of spreek een van onze raadsleden aan.

Namens het CDA

Peer Spooren (burgerlid commissie Burgerzaken)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email