Onaangename financiële verrassing!

Tijdens het begrotingsdebat heeft het CDA gewezen op de verslechterde financiële situatie van de gemeente. Er is door het college een tekort gemeld van bijna 250.000 euro over 2017 en het vooruitzicht voor 2018 is niet veel beter. Veel uitgaven en investeringen zijn immers boekhoudkundig naar 2018 geschoven. Het tekort is in werkelijkheid dus nog groter. Maar er zal toch ooit met echte euro’s betaald moeten worden? En wist u dat de reserves ook nog eens flink geslonken zijn, terwijl we er ooit zo gezond voorstonden? Helaas, het wordt nog erger, want de kostenstijgingen zijn bewust te laag ingeschat. Kortom, er dreigt een onaangename financiële verrassing te komen, voor u, kiezer. Want het tekort moet natuurlijk door u worden betaald! De huidige coalitie beweert dat er niks aan de hand is. Wij delen hun optimisme niet. U heeft recht op een eerlijk verhaal. U kunt maar beter beginnen met sparen.

Aan het mooi weer spelen van de huidige coalitie moet een einde worden gemaakt. De ruimte voor investeringen en nieuw beleid moet realistisch worden afgebakend. Want de centen van de gemeente zijn uw centen!

CDA kiest voor een financieel gezond Son en Breugel!

Stem CDA! Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl

Print Friendly, PDF & Email