Motie vleermuizen mogen blijven

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 21 december 2017;

 

Overwegende dat

  • het wenselijk is dat niet met de sloop van het Petrus Banden Kerkgebouw wordt begonnen voordat onomstotelijk, via een onderzoek, is aangetoond dat de vleermuizen daadwerkelijk uit de kerk vertrokken zijn;

 

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

  • een onderzoek in te laten stellen of de vleermuizen daadwerkelijk uit het kerkgebouw zijn vertrokken;
  • dit onderzoek te laten uitvoeren door een erkend deskundig, onafhankelijk bureau op dit terrein;
  • de uitkomsten van dit onderzoek te rapporteren in de commissie Grondgebiedzaken voordat met de sloop van het kerkgebouw begonnen kan worden;
  • met het Parochiebestuur afspraken te maken dat de opleverdatum en sloop afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek opgeschort wordt, totdat bewezen is dat de vleermuizen niet meer in het Petrus Banden Kerkgebouw aanwezig zijn.
  • deze afspraak over sloop- en opleverdatum conform koopcontract als addendum toe te voegen aan het bestaande koopcontract.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Son en Breugel, 21 december 2017

Fracties CDA en DorpsVISIE

Print Friendly, PDF & Email