Motie: Ons hertenkamp, onze kinderboerderij

De gemeenteraad van Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020;

Overwegende dat:

  • Het hertenkamp een betekenisvolle plaats in het dorp inneemt.
  • Onze gemeente allerlei kosten wil drukken, zeker op langere termijn.
  • Er vrijwilligersorganisaties zijn die op termijn een nieuwe behuizing nodig hebben.
  • In Nuenen een kinderboerderij, draaiende op vrijwilligers, enorm succesvol is
  • Een kinderboerderij een educatieve meerwaarde heeft, bijvoorbeeld in combinatie met scholen

Besluit

Het college te verzoeken:

  1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het hertenkamp om te bouwen tot kinderboerderij;
  2. Uitgangspunt hierbij is dat deze kinderboerderij uiteindelijk budgetneutraal draaiende wordt gehouden door een bij de locatie passende vrijwilligersorganisatie
  3. Bij dit onderzoek mede te betrekken belangstellende vrijwilligersorganisaties en geïnteresseerde burgers.
  4. De raad over het resultaat van het onderzoek te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 2 juli 2020

Fracties CDA en DorpsVisie

Print Friendly, PDF & Email