Motie CDA Vroonhoven, bezinningsplek

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020

Overwegende dat:

  • Park Vroonhoven aangeduid is als een park in het centrum van Son,
  • Dit park jarenlang de achtertuin is geweest van de parochie Sint Petrus Banden,
  • In het park het (restant van een) brevierhuisje staat als historisch bewijs van dat gebruik door de parochie;
  • Het een unieke plek is om in dit park een bezinningsplek te realiseren voor inwoners en bezoekers ongeacht religie of levensbeschouwing,

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

  1. Een werkgroep in te stellen die de bouw en inpassing van een bezinningsplek mogelijk maakt;
  2. Die werkgroep te laten bestaan uit een passende vertegenwoordiging uit ons dorp;
  3. Aan die werkgroep en aan de realisatie van de nieuwe beoogde bezinningsplek ook als gemeente een bijdrage te leveren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 2 juli 2020

Fracties CDA, Dorpsvisie

Print Friendly, PDF & Email