MFA vervolg

Afgelopen maanden heb ik al verschillende keren aangegeven dat ik mij erger aan de wijze waarop dit project wordt opgepakt:

– Kosten vallen significant hoger uit,

– We nemen beslissingen zonder dat aan de nodige en ook afgesproken randvoorwaarden wordt voldaan (exploitatie, parkeren, programma van eisen),

– Bouwvlakken worden door de wethouder gewijzigd als ze even niet meer passen,

– Financiële vergelijkingen tussen opties wordt altijd positief uitgelegd in de richting van nieuwbouw (ook al wijzigen tussendoor de randvoorwaarden,

– Geen openheid over de communicatie tussen gemeente en parochie,

– Het anders dan in het verleden actief oppakken en betalen van het onderzoek om vleermuizen te verplaatsen,

– Het pas na aandringen niet open zijn over wat de Zwaan heeft betaald voor de realisatie van extra parkeerplaatsen,

– De mededeling dat de parochie plots geen sloopvergunning meer nodig heeft (wethouder Visser spreekt zich zelf in twee opeenvolgende vergaderingen tegen, eerst was het de parochie, later was dit plan in samenspraak met de gemeente opgesteld).

Dit alles geeft mij het gevoel dat snelheid voor zorgvuldigheid gaat. En dat dit alles ook afbreuk aan het draagvlak van een MfA bij de bewoners van Son en Breugel.

Zoals iedereen weet is het CDA voorstander van het hergebruik van de kerk voor het MfA. De kerk was door velen geliefd, bood voldoende ruimte en kijkend naar het volume bood meer dan voldoende volume om het mfa daarin onder te brengen. Een gemiste kans. Meer nog als door het niet verwijderen van de betonvloer ook ons archeologische erfgoed in situ beschermd zou zijn.. Maar wij hebben als CDA ook altijd aangegeven dat drie dingen nodig hebben voordat we echt beslissingen gaan nemen:

1. Een programma van eisen (of we moeten het over het vlakkenplan hebben)

2. Een exploitatieplan (toekomst bestendig)

3. Een plan hoe parkeren op te pakken.

En nu nemen we weer een volgende stap, terwijl nog steeds niet aan alle drie is voldaan. Dus naast dat wij geen voorstander van de locatie zijn, kunnen we om die reden niet instemmen met dit voorstel.

Zoals ook eerder al twee keer in de gemeenteraad door mij opgemerkt: Wij als gemeenteraad zijn wel degelijk verantwoordelijk voor de sloop van de Petrus Banden kerk. De coalitie wil ons doen geloven dat de parochie dit wilt en dat wij daar als gemeenteraad geen invloed op hebben. Echter kijkend naar de situatie zijn wij het wel degelijk die de trekker overhalen. Als wij het kerkgebouw zouden willen aankopen, verwacht ik dat de parochie gezien de sterke onderhandelingspositie van de gemeente, hiermee accoord zal gaan.

Richtinggevend kader stedenbouwkundige uitwerking kerkplein:

Wij kunnen ons vinden in de locatie van de nieuw te bouwen kerk. ehter gezien ook de vorige discussie vinden wij dat het mfa of in de kerk of op het bouwvlak van de voormalige pastorie moet passen. Vandaar dat wij logischerwijs niet kunnen instemmen met deze uitwerking.

Camille Limpens

Print Friendly, PDF & Email