Kort commentaar van het CDA op de begroting

Een duurzame begroting???

Er is dit jaar een start gemaakt met een klimaatbegroting. Op zich goed nieuws. Het CDA is vóór duurzaamheid en een schoon milieu.

Maar wij willen ook een duurzaam financieel beleid dat op langere termijn onze financiële situatie gezond houdt. Dat wordt met deze begroting niet bereikt. Alleen met kunstgrepen en trucs wordt de begroting sluitend gemaakt zonder de onroerend goed belasting te verhogen. Om dat te bereiken werd o.a de kostenstijging te laag ingeschat.

Naarmate de werkelijkheid deze begroting achterhaalt, zal duidelijk worden dat het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven geen stand houdt.

Maar tot de verkiezingen moet de schone schijn worden opgehouden.

Hans Werner, CDA

Print Friendly, PDF & Email