In Memoriam

Op 19 januari 2018 is overleden de heer Harry Verschueren, in de leeftijd van 70 jaar. Hij was woonachtig in Son en Breugel. Tevens was hij lid in de orde van Oranje Nassau. Harry was van 2007 t/m 2010 bestuursvoorzitter van onze CDA afdeling Son en Breugel. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij met rijke ervaring, opgedaan tijdens zijn werkzame leven en in maatschappelijk verband, op zeer kundige wijze bijgedragen aan het Bestuur. Zijn tomeloze inzet voor ons bestuur waarderen wij in het bijzonder. Als CDA wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe om het verlies van Harry te dragen.

Print Friendly, PDF & Email