HIEROM STEMMEN WIJ CDA. STEM OOK CDA!

Son en Breugel kent een geschiedenis van redelijk stabiel bestuur. Het wegsturen en weglopen van wethouders is niet iets wat bij ons lokale bestuur past. Er wordt vaak hard en toegewijd gewerkt aan een betere gemeenschap. En we zijn er trots op dat het CDA tientallen jaren een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de ontwikkeling van ons dorp. We hanteren hierbij vier uitgangspunten.

Ten eerste, het CDA gaat uit van betrokken en zelfstandige inwoners die voor zichzelf kunnen zorgen. Een bestuur moet inwoners en ondernemers dus niet voor de voeten lopen.

Ten tweede, iemand die niet voor zichzelf kan zorgen, die mag erop rekenen dat er voor hem wordt gezorgd. De gemeente moet hierbij zorgen voor faciliteiten en ondersteuning.

Ten derde, een bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het geheel. Voor iedereen en niet alleen voor het partijbelang dus!

Ten slotte, het resultaat van wat we doen, moet leiden tot een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

Met dit gedachtengoed hebben vele CDA’ers zich jarenlang dienstbaar gemaakt voor onze mooie gemeente.

Waarom begrijpt u de politiek, (ja ook uw eigen lokale politiek) dan toch steeds minder? Wij proberen u te helpen deze vraag te beantwoorden, want deze vraag raakt ons als politieke partij ook.

Uit de vele gesprekken die het CDA-campagneteam met inwoners gevoerd heeft, komt een eenvoudige boodschap met twee kernpunten naar voren:

1. Inwoners willen meedenken en –werken om de eigen omgeving beter te maken. Gebruik ons dan ook, zegt u!!

2. Het tweede kernpunt hangt nauw samen met het voorgaande punt. U wilt gehoord en geholpen worden door een betrouwbaar bestuur.

Een dienende en faciliterende gemeenteraad dus. Geen arrogante, dove partijen. Wij gaan met een inspraakmodel werken zodat gemeente en inwoners samen optrekken.

U wilt een bestuur dat besluiten neemt die goed zijn voor het geheel, waarbij rekening gehouden wordt met de minderheid. Een bestuur dat niet doof is voor uw mening maar ook niet op elke mening beleid maakt. Een bestuur dat een gedegen afweging maakt van belangen. Een bestuur dat in gesprek gaat met de belanghebbenden. Inwoners hebben vaak uitstekende en goedkope oplossingen. De overheid heeft de neiging om eenvoudige zaken complex op te lossen. We hoeven geen rij van verkeersremmers die voor meer onveiligheid zorgen in plaats van veiligheid. Fietsers nemen massaal het voetpad achter de bomen. Wij gaan de fietsers beschermen.

U wilt een bestuur dat zorgvuldig afgewogen besluiten ook daadwerkelijk uitvoert. Efficiënt, effectief en zorgvuldig, alsof het hun eigen huis en familie betreft. U wilt een bestuur dat transparant handelt. Een bestuur dat vertelt wat ze doet en doet wat ze vertelt. U heeft alle recht om te weten waarom de verhuizing van de bieb veel duurder uitgevallen is. Waarom is het college niet ‘in control’?

U wilt een bestuur dat onze lokale belangen trots en vasthoudend behartigt in regionale overleggen. Een bestuur dat samenwerkt met andere gemeenten en instanties om samen sterker en goedkoper te kunnen handelen in de vele taken die de rijksoverheid naar gemeenten overdraagt. Eindhoven Airport moet rekening houden met ons, punt uit.

U wilt een bestuur dat rekening houdt met sociale, historische gevoeligheden. Want elk mens handelt vanuit zijn eigen redelijkheid. Vanuit de basisprincipes van het CDA gaan we op zoek naar de redelijkheid van de ander en de oplossing ligt vaak voor het oprapen. Ook de landelijke overheid maakt zich zorgen over het verdwijnen van “kerkelijk erfgoed” en heeft hiervoor 325 miljoen beschikbaar gesteld. Een kerkgebouw sloop je niet alsof het een bouwvallig schuurtje is.

U wilt een bestuur dat uw zorgen serieus neemt als er nieuwbouw bij u achter in de tuin gepland wordt. U wilt niet gedwongen worden om naar de rechtbank te gaan. U wilt dit gewoon (!) met elkaar uitpraten. Dit moet toch op te lossen zijn, denkt u terecht. Inderdaad. Waarom zitten omwonenden van Breugel Bruist niet aan tafel om hun oplossingen in te brengen?

Het CDA Son en Breugel heeft afgelopen raadsperiode op een constructieve manier oppositie gevoerd. We hebben nooit ‘tegen’ gestemd zonder een (beter) alternatief aan te bieden. Wij geloven in een breed draagvlak en soms wat water bij de wijn doen. Voor een beter resultaat. Voor het geheel. CDA staat voor redelijkheid door samen te werken en te verbinden: het beste van twee uitersten.

En hierom stemmen wij CDA. Wij nodigen u uit om ook CDA te stemmen. Voor een Betrokken, Betrouwbaar Bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl, of vul de Kieswijzer in: https://www.gemeentekieswijzer.nl.

Fractievoorzitter Hans Werner, oud-fractievoorzitter Henk Hulsen, oud-wethouder José Reijalt, lijsttrekker Camille Limpens, Peer Spooren, Jan Boersma, Mireille Bonnier, Lia den Hamer

 

Print Friendly, PDF & Email