Het CDA kijkt met u terug: resultaten van twee jaar coalitie

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft het CDA zich ingezet om het verkiezingsprogramma te realiseren. Centraal hierin staat het hergebruik van het oude Petrus Banden Kerkgebouw. Maart 2018 heeft het CDA met een motie gezorgd dat het voormalige kerkgebouw bleef staan. In 2019 hebben we kunnen zien welke fantastische, duurzame mogelijkheden dit gebouw biedt. En in 2020 hopen we dat daadwerkelijk met de bouw van het dorpshuis begonnen kan worden. 

Een ander belangrijk thema voor het CDA is: Son en Breugel veilig maken voor fietsers. Onlangs zijn plannen aangenomen om dit te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van het fietspad langs de Gentiaanlaan, de verbeterde verlichting van het fietspad naar Sonniuswijk en Nijnsel, de aanleg van de slowlane over Ekkersrijt en het aanpakken van de fietspaden langs de Eindhovenseweg.  Een belangrijk aandachtspunt resteert nog: een veilige, goedverlichte fietsverbinding van oost naar west door het dorp.

Eindelijk is er duidelijkheid over de locatievoorkeur van de basisscholen de Krommenhoek en de Regenboog. Gekozen is voor de groene locatie aan de Doormanlaan. Voor beide scholen is er gezamenlijke winst te boeken, waardoor betere huisvesting en beter onderwijs gegeven kan worden aan de kinderen. Aan de bewoners van de Doormanlaan hebben we beloofd ons in te zetten voor een betere verkeerssituatie in de wijk. Samen lossen we dit op.

Het CDA heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de afkoppelsubsidie (ruim € 1000 per woning) voor hemelwater (eerlijker en simpeler). Het zorgt voor minder water in het riool en meer water in de eigen tuinen zodat Son en Breugel een gezonde waterhuishouding behoudt.

Het CDA was mede-initiatiefnemer om vast te leggen op welke plekken in ons dorp nog gebouwd mag worden. We willen dat ongeveer de helft van alle nieuwe woningen voor onze jongeren en ouderen worden gebouwd. Huur- en koopwoningen. In december hebben we ingestemd voor wooneenheden voor inwoners die afhankelijk zijn van 24-uurszorg. 

Het CDA was ook mede-initiatiefnemer van een nieuwe subsidieverordening. Deelnemers aan sport, muziek, cultuur en zorgactiviteiten zijn ook de komende jaren verzekerd van financiële steun. De regeling is ook simpeler en sneller geworden voor de aanvragers. 

We zijn blij dat burgerinspraak steeds meer vorm krijgt. Een bezoek van raadsleden en wijkbewoners aan het nieuwbouwplan Het Eind is hier een goed voorbeeld van. Het is belangrijk om vroegtijdig samen op te trekken en naar oplossingen te zoeken. 

Fractie CDA Son en Breugel, Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. 

Print Friendly, PDF & Email