Hemelwater

Bron: Gemeente Son en Breugel Regen- en afvalwater scheiden met subsidie

Wateroverlast voorkomen?

Door de klimaatverandering komen er meer extreme regenbuien met meer neerslag. De rioolbuizen kunnen deze extreme waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor loopt het riool soms over en komen straten blank te staan. De regen die op het dak van uw woning of schuur valt en de regen op uw tuinverharding, loopt via de regenpijp of via een kolk nu naar de riolering. Dit is schoon water en hoort niet thuis in het riool.  

We gaan de capaciteit én de kwaliteit van het rioolsysteem duurzaam verbeteren. Om wateroverlast te voorkomen wordt op een aantal locaties het riool verzwaard.  Op deze locaties maken we een kwaliteitsslag waarbij het gemengd riool wordt omgebouwd naar een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater. Regenwater gaat naar het oppervlaktewater, afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het onderbreken van de afvoer van schoon water naar het (vuilwater)riool. Door het afkoppelen ontlasten we het riool en voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties. Enerzijds door het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater, anderzijds door regenwater van daken helemaal niet via het riool af te voeren.

Hoe koppel ik af?

  • ‘Gewoon’ op het gras of in de tuin laten lopen. Zaag de regenpijp af en leid deze met een bochtje naar de tuin. Hier zakt het water de grond in.
  • Gebruik infiltratiekratten of een regenton. Graaf de kratten in. Het water stroomt hier in en zakt vervolgens langzaam weg in de bodem.
  • Gebruik een infiltratievijver. Dit is een verlaging in de grond, waarbij eventueel wat grind op de bodem wordt gelegd. Hierin kan het water langzaam in de grond wegzakken. De vijver staat droog als het lang niet regent.
  • Gebruik een wadi: dit is een verlaging in de tuin waar het regenwater met extreme buien kan worden geborgen waarnaar het vervolgens kan infiltreren naar de ondergrond.
  • Een groen vegetatiedak heeft een positieve invloed op de piekafvoeren van de riolering.

Meer informatie vinden over afkoppelen via u onder andere op de website van Duurzaam thuis.

Meer informatie:

https://www.sonenbreugel.nl/inwoners-en-ondernemers/onderwerpen-a-z_44076/product/subsidie-afkoppelen-regenwater_889.html

https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/wij-doen-het-groen/afvalwater-scheiden

Print Friendly, PDF & Email