Hemelwater afkoppelen

Hemelwater afkoppelen; een mooi duurzaam initiatief, maar pakt wel ongelijk uit voor inwoner

Afgelopen week is in de commissie Algemene Zaken een plan behandeld om hemelwater niet meer in het riool te laten stromen. Met hemelwater wordt bedoeld: alle water dat van uw dak en stoep afloopt. Op dit moment maakt hemelwater ongeveer 70% uit van alle water in het riool en met de verwachte klimaatveranderingen gaat dit percentage nog verder omhoog. De overige 30% is afvalwater en dit vuile water stroomt in veel gevallen nog met hemelwater in een gemengd riool. Het merendeel van de huiseigenaren in ons dorp lozen hun hemelwater en afvalwater in een gemengd riool.

Omdat we in de toekomst waarschijnlijk vaker te maken zullen krijgen met extreme neerslag zal ons riool vernieuwd, verbeterd en aangepast moeten worden om in de toekomst die piekbelasting aan hemelwater op te kunnen vangen. Dat gaat de komende jaren geld kosten, veel geld. Maar er is een duurzame oplossing: vang het hemelwater op en voer het gescheiden af naar sloten, beken en groengebieden. Deze oplossing wordt door de gemeente al toegepast in onder andere het Zand en het Sonniuspark. Er is echter een oplossing die nóg eenvoudiger en goedkoper is: vang het hemelwater privé op en laat het in je eigen tuin lopen; infiltreren heet dat. De gemeente subsidieert zo’n afkoppeling aan de achter- en zijkant van uw woning met eenmalig €300,-. Er ligt nu een aanvullend plan om u de komende tien jaar ook nog een korting te geven van €50,- per jaar op uw rioolheffing als u gehéél bent afgekoppeld.

Hierdoor kunnen dure investeringen aan het riool door de gemeente worden uitgesteld of eenvoudiger worden uitgevoerd.

Goed plan. Zou je zeggen, maar niet elke inwoner verkeert in dezelfde situatie. De wethouder spreekt van een gelijke behandeling. Daar zijn wij het niet mee eens

  • We vinden het vreemd dat een inwoner die helemaal niets (!) hoeft te doen, omdat ze door de gemeente al volledig afgekoppeld zijn, tóch een korting van €500 (10x €50) krijgt.
  • We vinden het vreemd dat een inwoner die aan de vóórkant al gratis (door de gemeente) is afgekoppeld de maximale €800 kan krijgen, terwijl hij alleen de achterkant hoeft af te koppelen.
  • We vinden het vreemd dat een inwoner die op 3 plaatsen moeten afkoppelen straks met het meeste werk zit en ook nog eens met de hoogste kosten. Toch krijgt hij niet meer subsidie dan€800.
  • We vinden het vreemd dat een inwoner die zelf gaat bouwen niet de subsidie krijgt, maar wel de korting van €500. Daarvoor moet hij dan wel alle bergingsmaatregelen op eigen grondgebied realiseren.

En als u niet afkoppelt? Dan mist u de €300 subsidie en gaat u de komende tien jaar €500 extra (!) betalen. Uw extra geld wordt in een fonds gestopt en daaruit worden de kortingen betaald aan bijvoorbeeld uw buren die wel afkoppelen. Maar als u nou eens niet (eenvoudig) kúnt afkoppelen?

Het CDA vindt dit plan een mooi initiatief met een goed doel, want het zorgt voor een duurzame oplossing van waterafvoer! Het is ook nog eens goed voor uw portemonnee, tenminste als u afkoppelt! Maar de uitwerking van dit voorstel zorgt volgens ons voor ongelijkheid.

  • Naast de geplande informatievoorziening van huis tot huis, pleiten we voor het gebruik maken van de behoeften van burgers zélf voor concrete oplossingen per straat of wijk
  • We pleiten voor een herziening van de fiscale uitwerking van het plan zodat de ongelijkheid van tafel gaat.
  • We pleiten voor een maximale eigen bijdrage door de inwoner die volledig wil afkoppelen, maar waarbij dit technisch lastig is.
  • Wij pleiten voor een regeling waaruit alle afkoppelingen betaald worden, zodat we straks niet met structurele tekorten worden opgezadeld.

Kortom, het huidige plan moet beter. Son en Breugel moet op tijd klaar zijn voor de toekomst. En, zoals we blijven verkondigen; meer burgerparticipatie bij het nemen van beslissingen!

CDA Son en Breugel voor een Betrokken, Betrouwbaar Bestuur

Print Friendly, PDF & Email