Grondgebied zaken, MFA

16 januari 2017

De positie van het CDA in het realiseren van een MFA.

Als CDA zijn we altijd voorstander geweest van de realisatie van een multifunctionele accommodatie in het Centrum van Son en Breugel. Een huiskamer van Son en Breugel waar altijd het licht brandt. Een centrum voor culturele en sociale zaken. Wel vonden en vinden wij, dat voordat je met de bouw gaat starten er concrete plannen moeten liggen waarin duidelijk wordt: wie wil gebruik maken van het MFA, wat gaat het kosten, zowel initieel als structureel (het moet immers betaalbaar zijn en geen molensteen in de toekomst zijn), zijn alle bijkomende zaken goed overdacht en opgelost (zoals het parkeren) en is er voldoende draagvlak bij de bevolking voor de gekozen oplossing.

De weg die wij hierin voorstonden was:

 1. De afstemming met mogelijke toekomstige gebruikers leidend tot een programma van eisen,
 2. Een voorstel voor het aanpakken van de parkeerproblematiek,
 3. Het definiëren van de randvoorwaarden (bijvoorbeeld de financiële kaders), waarmee dan opties, kostenramingen, en exploitatieplannen kunnen worden opgesteld.
 4. Het meenemen voor welke optie het grootste draagvlak bij de bevolking van Son en Breugel leeft, en dan tot besluitvorming komen waar we gaan bouwen.
 5. En vervolgens starten met de aanbesteding.

Een normale gang van zaken die je mag verwachten van een professionele organisatie als de gemeente. De nu gevolgde aanpak heeft niets met gezond projectmanagement te maken. Immers het nu voorliggende voorstel sluit niet aan bij de eerdere besluitvorming en kaders wat betreft kosten en locatie. Positief is, dat mag gezegd worden en daar zijn we als CDA blij mee, dat duidelijk wordt dat er vanuit het sociaal culturele domein in Son en Breugel veel behoefde aan een MFA is. Daarnaast zijn we als CDA ook verheugd over het feit dat er vanuit de katholieke kerk plannen liggen voor de realisatie van een nieuw kerkgebouw voor de rooms katholieke geloofsgemeenschap in Son.

Even terugkomen op het besluit dat door de gemeenteraad van Son en Breugel op 7 juli 2016 genomen is:

 1. Het Instemmen met de locatie van de voormalige pastorie als locatie voor het nieuw te bouwen MFA (het CDA was en is voor de realisatie van het MFA binnen het bestaande kerkgebouw van de Sint Petrus Banden kerk).
 2. Gebaseerd op de uitspraak van de wethouder dat het MFA alleen op de plaats van de voormalige pastorie zou komen.
 3. Dit gebaseerd op geraamde bouwkosten van € 2,7 mln.
 4. En een benodigd vloeroppervlak van 1960 m2
 5. En een plan waarvan we inhoudelijk niet afhankelijk zijn van het kerkgebouw.

En waar staan we nu met het huidige voorstel, januari 2017:

 1. We hebben een deel van de kerk nodig.
 2. Het vloeroppervlak is bruto 2800 m2 (netto 2300 m2 genoemd).
 3. De totale vergelijkbare kosten liggen op € 4.3 mln. met als opmerking dat hier nog 23% bij komt om tot de stichtingskosten te komen. De kerk was ongeveer 2500 m2 met een kostenschatting van € 3.4 mln. Dit is direct vergelijkbaar omdat in beide situaties het kerkgebouw moet worden aangekocht, met de opmerking dat in het verleden werd aangenomen dat er € 75.000 nodig is voor de sloop van de kerk. Dwz: huidig plan 2800 m2 tegen € 4,4 mln. tegen kerk 2500m2 tegen € 3,4 mln.
 4. Met een voorstel waarin op kosten van de gemeente de Sint Petrus Banden kerk zal worden gesloopt. Wij als gemeenteraad kunnen ons dan niet meer verstoppen achter de parochie dat de kerk gesloopt zal gaan worden. Iets waar ook gelet op de vele insprekers in het verleden betreffende dit onderwerp, geen steun van onze kant voor is.
 5. Met als gevolg dat het betrekken van het kerkgebouw bij de plannen impliciet zijn  impact zal hebben op de tijdslijn.

Het is voor mij geen vraag, maar een feit, dat de beslissing die we genomen hebben op 7 juli heeft niets meer te maken heeft met het nu voorliggende voorstel. Die beslissing was dus gebouwd op drijfzand. Hebben we nu een beslissing genomen, of kunnen we nu ook de optie voor de kerk wederom heroverwegen. Deze lijkt wat betreft kosten, maar ook wat betreft maatschappelijke wenselijkheid vele malen aantrekkelijker dan het nu voorliggende voorstel.

En ook nu hebben we nog steeds geen definitief programma van eisen en hebben we het parkeerprobleem niet opgelost. Parkeren, dat voor de Raad van State reden was om het vorige bestemmingsplan betreffende de bibliotheek nietig te verklaren. Parkeren dat voor zowel auto’s als fietsen, als het aan mij ligt, ter plekke wordt opgelost. Dit conform hetgeen in de bouwverordening (volgens mij nummer 2.5.30), waarin gevraagd wordt om bij nieuwe activiteiten parkeren op eigen terrein zoveel mogelijk op te pakken. Ik heb eens op de achterkant van een bierviltje berekend wat voor parkeerbehoefte zou kunnen zijn:

 1. CMD met 42 flexplekken waarvan de helft met de auto: 21 parkeerplaatsen
 2. Clienten van het CMD: 4, zeg de helft met de auto: 2 parkeerplaatsen
 3. Bezoekers van de horeca: 4 bezoekers gelijktijdig: 2 parkeerplaatsen
 4. Bblotheek: 4 bezoeker waarvan 2 met de auto: 2 parkeerplaatsen
 5. Medewerkers en bezoekers van Zuidzorg: 10 parkeerplaatsen (nu niet meegenomen in analyse)
 6. Muzieklessen van de harmonie, leerkrachten en ouders van muziekleerlingen: 4 parkeerplaatsen
 7. En als de harmonie repetitie heeft komen naar 70 mensen bij waarvan de helft met de auto is 35 parkeerplaatsen
 8. En bij uitvoeringen van de harmonie of theater heb je het over 300 mensen waarvan 25% met de auto komt: 75 auto’s

Dan terugkomend op het project management. Je ziet dat als je niet gestructureerd te werk gaat, iets waar wij als CDA de wethouder constant op gewezen hebben, het geheel onbeheersbaar wordt en dan helpt het zeker niet om het geheel nog ondoorzichtiger te maken door het plangebied te vergroten.

Ik verwacht geen megalomane projecten. Het CDA verwacht focus om een MFA te realiseren. Voor het CDA ligt het onderbrengen van het MFA in de kerk nog steeds als een voor de hand liggende optie open. Een optie die wat betreft kosten en draagvlak binnen de Son en Breugelse samenleving positief uitpakt ten opzichte van de nu voorliggende plannen.

Print Friendly, PDF & Email