Groen voor Groei

Son en Breugel ligt te midden van bossen, vennen en heidegebieden. Denk aan de  Sonse Bergen, ‘t Harde Ven, de Gentiaan, het Keske, het Dommeldal, buurtschap Olen, Molsbulten en het Oud Meer. Deze waardevolle natuur karakteriseert ons Son en Breugel en maakt ons dorp tot een groene parel aan de Dommel. Deze natuur moeten we koesteren en behouden. En dat betekent dat we grenzen aan de groei moeten stellen. Het CDA bestuurt al jarenlang volgens het motto “Groen voor Groei”. Hiermee bedoelen we dat de groei van woningen en bedrijven niet ten koste mag gaan van de natuur. Het CDA is voorstander van verstandige nieuwbouw. Herontwikkeling van vrijkomende plekken met woningen voor jongeren en specifieke doelgroepen. Denk aan ouderen die intensieve (dag)verzorging nodig hebben en thuis willen blijven wonen.

Son en Breugel behoort tot de dorpen die in een fase van vergrijzing verkeert. Daar zal bij woningbouw rekening mee gehouden moeten worden. We mogen echter ook onze jeugd niet vergeten. Jeugd zorgt voor levendigheid in het dorp. Levensloopbestendig bouwen en huren moet zorgen voor flexibiliteit op de woningmarkt. In de bouwplannen moet ruimte zijn voor ouderen en jongeren die een kleinere woning willen kopen of huren. Soms is het noodzakelijk om aanpassingen in de woning aan te brengen opdat de bewoners daar verantwoord kunnen blijven wonen. Het moet mogelijk zijn dat de gemeente, indien nodig, hiervoor financiële hulp biedt door middel van “blijversleningen”. Leningen om te kunnen blijven wonen in je eigen woning.

De bouwplannen mogen in geen enkel geval ten koste gaan van ons groen. Daarom stelt het CDA: groen gaat vóór groei. Groeien kan zolang dat niet ten koste gaat van ons prachtige groen.

Camille Limpens, lijsttrekker CDA Son en Breugel

Print Friendly, PDF & Email