Financiële situatie van Son en Breugel

Het CDA vindt dat er weinig reden tot klagen is voor ons dorp met een goedgevulde spaarrekening. Dat spaargeld is gereserveerd voor de renovatie van het gemeentehuis en de Boerderij, het nieuwe dorpshuis en voor de plannen van Breugel Bruist. Ons dorp kent een historie van zuinigheid en die komen nu goed van pas. Maar soms is ook sprake van verkeerde zuinigheid. 

De vorige collegeperioden is zwaar bezuinigd op ambtenaren. Dit heeft geleid tot een waarschuwing van de provincie omdat we onze basis niet op orde hadden. Er is ook bezuinigd op groenonderhoud, trottoirs en wegen. Dat wordt nu versneld gerepareerd en er zijn nieuwe fietspaden aangelegd naar Nijnsel en Eindhoven. Dit was één van onze speerpunten in de verkiezingen van 2018. 

Helaas zijn er ook tegenvallers te melden. De zorgkosten zijn sterk gestegen en hebben een miljoen (!) meer gekost dan was begroot. Gezinnen en jongeren met problemen laten we niet in de kou staan en ja, dit kost geld. We gaan kijken of de juiste zorg bij de juiste persoon terechtkomt en of de organisatie van de zorg efficiënter kan. Het is duidelijk dat de overheid ons met nieuwe dure taken heeft opgezadeld zonder hiervoor het geld te geven. Denk aan huishoudelijke hulp in de WMO en aan jeugdzorg. 

Om de stijgende kosten voor de zorg te kunnen betalen wordt het CMD gereorganiseerd en is de WOZ omhoog gegaan. Inwoners met een duur eigen huis gaan wat meer betalen en inwoners zonder een eigen huis gaan niet meer betalen. De sterkste schouders dragen de zwaarste last. Dat is ook CDA. 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (juni 2020)

Lees ook: https://cdasonenbreugel.nl/rijk-maakt-ons-arm/

Print Friendly, PDF & Email