Exploitatie prachtige monumentale kerk gebouw

Er zijn écht mogelijkheden om met een sluitende meerjaren exploitatie het prachtige monumentale kerk gebouw met een cultuur- historische- én emotionele waarde niet verloren te laten gaan! Daar willen wij voor vechten! Hogere exploitatiekosten zijn zeker nog niet bewezen, aangezien er nog geen ontwerp voor een dorpshuis in de kerk bestudeerd is. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor Rijkssubsidie en worden we dan niet geconfronteerd met onbekende hoge kosten voor het conserveren van archeologische voorwerpen die zeker gevonden gaan worden. Wij willen zo snel mogelijk een prachtig dorpshuis realiseren in het monumentale kerkgebouw. Stem op ons. Stem CDA Son en Breugel. Voor een Betrokken Betrouwbaar Bestuur!

 

Print Friendly, PDF & Email