Excursie den Haag

1 persoon per formulier

De vertrektijd is om 8:00 uur vanaf een centrale locatie in Meierijstad (is nog niet definitief). Zoals de planning nu verloopt is de verwachting rond 18:30 uur weer terug te zijn;

VrouwMan

De lunch is in het Tweede Kamer gebouw, het bedrag daarvoor zit in de deelnamekosten;
Deelname kost € 25,00 per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken naar het rekeningnummer van CDA Meierijstad NL 95 RABO 0147 1297 88
Te betalen zo spoedig mogelijk na goedkeuring van uw aanmelding.

Op 21 februari dient u een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs ter identificatie bij u te hebben!!

Print Friendly, PDF & Email