Energietransitie in Son en Breugel

Het CDA vindt de ambitie om in 2030 voor 70% energieneutraal te zijn, een prima en haalbaar doel. Met dit doel lopen we ook in de pas met de Regionale Energie Strategie (RES) of willen we zelfs meer. Windenergie is slechts op twee plekken mogelijk: Olen en Sonniuswijk en daarvoor is de aankoop van grond nodig. Windenergie levert drie keer zoveel energie op als zonnepanelen dus dat is nodig om onze ambitie te halen. We hameren op twee voorwaarden: betaalbaarheid en draagvlak. 

Wie gaat die energiestrategie betalen? De inwoners, u dus. Dus wij begrijpen uw vraag: “Wat levert het mij op”? Hiervoor moet een informatiepunt komen waar u met vragen en voorstellen terecht kunt. De lusten moeten ten bate komen van ons dorp en van de regio. Met name de economisch-zwakkeren moeten geholpen worden om mee te profiteren van de overgang naar elektrisch. Bedrijven in het buitengebied kunnen energieleveranciers van de toekomst worden.  

We zien veel potentie in zonnepanelen langs de A50, de A2 en langs het kanaal. De nieuwste zonnefolie tovert elk bouwwerk om tot een energiecentrale. Daarom zijn zonneweiden achterhaald. We gaan geen vruchtbare landbouwgrond en mooie natuur volleggen met zonnepanelen. We geloven in veel kleine bijdragen zoals zonnepanelen en dakturbines op daken op Ekkersrijt. 

We pleiten voor het inzetten van waterstof om energie op te slaan. Natuurlijk gaan we door met isoleren van huizen. Vanzelfsprekend moet het elektriciteitsnet geschikt gemaakt worden voor de toename van lokale elektriciteitsaanbieders. 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (juli 2020)

Print Friendly, PDF & Email