CDA Son en Breugel, vóór, dóór en mét jongeren!

Het CDA staat voor Betrokken Betrouwbaar Bestuur, ook voor jongeren. Mooie woorden, maar wat wil dat zeggen?

  • Jongeren hebben de toekomst en jullie dragen een belangrijk steentje bij aan de goede sfeer en leefbaarheid van het dorp, daarom moeten wij jullie de mogelijkheden bieden om zelfstandig, betaalbaar in Son en Breugel te blijven wonen.
  • Wij willen naar jullie luisteren om te weten wat er speelt en waar jullie behoefte aan hebben. We willen samen met jullie bereiken dat het fijn wonen is in Son en Breugel voor jong en oud.
  • Samen moeten we de schouders er onder zetten om jullie wensen en doelen te realiseren.
  • De gemeente moet heel toegankelijk zijn, zeker ook voor jullie. Zowel bij het bieden van hulp als het ondersteunen van jullie initiatieven.

Als je ons verkiezingsprogramma leest kom je de volgende speerpunten tegen, die we graag met julllie de komende 4 jaar willen oppakken:

  • Er moeten betaalbare woningen komen voor jongeren (met of zonder handicap) in Son en Breugel (streven naar huurprijzen onder de € 500).
  • Eindhoven, Best, Ekkersrijt en Nuenen moeten goed en veilig bereikbaar zijn per fiets of bus. Dus vrij liggende goed verlichte fietspaden door Son en Breugel, inclusief de Eindhovenseweg.
  • Ons centrum en Ekkersrijt moeten bloeien, zodat er voldoende werkgelegenheid voor jullie in de buurt is:

o Snelle realisatie van het afronden van het kerkplein,

o Investeren in het centrum van Breugel,

o Goede bereikbaarheid van Ekkersrijt,

o Uitvoering geven aan de visie voor ons Science park op Ekkersrijt,

  • De nieuwe sporthal de Bongerd moet groot genoeg zijn voor binnensporten, zodat jullie niet meer naar Eindhoven hoeven uit te wijken om te sporten,
  • Er moeten voldoende leuke dingen te doen zijn voor jullie, dit willen we bereiken door:

o het zwembad open te houden,

o sportverenigingen blijven subsidiëren,

o Oase behouden,

o jeugdcarnaval te ondersteunen,

o gratis wifi-points in ons centrum te realiseren,

o jullie te betrekken bij de invulling van ons dorpshuis en Breugel Bruist,

o festivals georganiseerd door jullie zoveel mogelijk te ondersteunen

o het jaarlijkse ijsfeest te behouden.

  • En last but not least: het opzetten van een jongerenloket! Zodat we als gemeente er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we goed bereikbaar zijn voor jullie.

Laten wij samen werken aan een mooi Son en Breugel. Stem 21 maart 2018 op het CDA, Lijst 4. Voor een Betrokken Betrouwbaar Bestuur.

Camille Limpens lijsttrekker CDA Son en Breugel

 

Print Friendly, PDF & Email