CDA keurt begroting 2018-2021 af

Wij hebben als enige fractie de begroting afgekeurd. Voornaamste argument van ons was de foutieve en onvolledige verwerking van de salarisverhoging als gevolg van de nieuwe CAO voor ambtenaren. Alleen door dit geknoei met de cijfers werd de begroting sluitend gemaakt.

Daarnaast hebben we in een motie voorgesteld de kostenindexen steeds te baseren op de meest recente ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) in lijn met de Mei- en Septembercirculaire. Besloten is deze motie nader te bespreken in de commissie AZ. Men is niet negatief, maar wil de consequenties nader bezien. Wij verwachten dat de collega’s in de raad zullen inzien dat als gevolg van de motie de kostenramingen zullen verbeteren.

Hans Werner

Print Friendly, PDF & Email