Nieuw subsidiebeleid: zaalsporten gaan erop vooruit!

De nieuwe subsidieverordening is eenvoudiger, duidelijker, transparanter en ook nog eens rechtvaardiger. De zaalsporten gaan er flink op vooruit en dat was hard nodig! 

De oude subsidieverordening is in 2005 opgesteld en was aan herziening toe. Het werd steeds onduidelijker welke aanvrager welk bedrag kreeg en waarom. Door allerlei individuele aanpassingen was het niet meer transparant en was het ook steeds lastiger te controleren of een vereniging kreeg waar die recht op had. Daarom dus een nieuwe subsidieverordening. 

Het CDA is van meet af aan voorstander geweest van een betere verdeling van de subsidiegelden. De zaalsportverenigingen verkeerden zonder uitzondering in moeilijke omstandigheden. Ons eigen CDA-onderzoek (oktober 2018), gaf een verontrustende uitkomst. De contributie dreigde onbetaalbaar hoog te worden, zaalhuur die maar voor een klein deel vergoed werd, nauwelijks reserves om tegenslagen op te vangen, aantal jeugdleden dat terugliep en besturen die met de handen in het haar zaten. 

In onze gemeentegids wordt in de inleiding gesproken over ‘de rijkheid van sporten’ die wordt aangeboden. Juist de vele, kleine verenigingen zorgen voor dit rijke aanbod van sport, cultuur en sociale zorg. Voor deze kleine verenigingen hebben we ons extra ingezet. En met succes. De subsidiepot wordt beter verdeeld door een andere en eenvoudigere grondslag. Voortaan krijgen niet alleen jeugdleden, maar alle leden een vergoeding. Gunstig als je veel seniorleden hebt. Verder wordt zaalhuur voor een groter deel gecompenseerd. Hiermee wordt sport en cultuur in brede zin ondersteund en betaalbaar gehouden. Iedereen ins ons dorp moet kunnen deelnemen.

De einduitkomst is dat het nieuwe beleid net wat meer kost dan de oude regeling, nl, zo’n 40 duizend euro(10%). Een belangrijk deel hiervan wordt besteed aan een overgangsregeling die in 2023 stopt. Deze overgangsregeling zorgt ervoor dat verenigingen die erop achteruit gaan niet meteen grote bedragen gaan missen. Ze krijgen drie jaar lang steeds iets minder tot het nieuwe bedrag is bereikt. 

Wat dit nieuwe subsidiebeleid bijzonder maakt, is de intensieve wijze waarop alle betrokkenen hebben meegedacht. Alle verenigingen hebben tijdens twee inspraakavonden hun zegje kunnen doen. Tijdens het proces zijn ze op de hoogte gehouden en dat blijft ook nog even zo. Met de verenigingen die er wat op achteruitgaan, zijn gesprekken gevoerd om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Dit werd zeer gewaardeerd. Wat het geheel nog extra bijzonder maakt, is de soepele samenwerking tussen alle raadsfracties. Een raadsbrede werkgroep heeft gezamenlijk nieuw subsidiebeleid ontwikkeld en als initiatiefvoorstel ingediend bij het college. Deze samenwerking smaakt naar meer. Wij bedanken alle fracties voor hun constructieve opstelling. 

Fractie CDA, Son en Breugel

Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nlof ga daar over dit onderwerp met ons in gesprek. 

Niet naar Nuenen! Dienstenbalies gemeentehuis moeten hier in Son blijven

CDA Son en Breugel wil de dienstenbalies in de gemeente houden en niet verplaatsen naar Nuenen. De balies worden ca 10.000 keer per jaar bezocht!

U heeft vast al gezien of gelezen dat de ambtenaren na jarenlang werken in tochtige, gehorige en krappe werkruimten voortaan voor u werken in een moderne nieuwbouw. Het ziet er prachtig uit en de flexplekken zijn licht en ruim. Zo hoort het ook. Nu is de tweede fase, de renovatie van het gemeentehuis aan de beurt. Het gemeentehuis wordt compleet gestript en gemoderniseerd. Die tweede fase gaat anderhalf jaar duren en start na de zomervakantie. In deze fase gaan de burgemeester en de wethouders (college) met hun ondersteunende ambtenaren verhuizen naar een tijdelijk onderkomen. Het college gaat tijdelijk naar de oude Vijverberg basisschool. De raadsvergaderingen en commissievergaderingen worden waarschijnlijk gehouden op diverse locaties in ons dorp. 

De dienstenbalies vormen echter een grotere uitdaging. Daar worden waardepapieren en reisdocumenten uitgegeven en die moeten volgens wettelijke voorschriften worden bewaard. Dat vraagt om een strakke procesbeheersing én een kluis. Iets wat in Nuenen al wel aanwezig is en daarom die variant verklaart. Er is nog een derde variant: verhuizen naar de Plint, onder de net opgeleverde nieuwbouw van de ambtenaren dus. 

De Plint valt af want dat is de duurste variant. De variant Nuenen valt voor ons ook af. De verhuizing naar Nuenen is voor de gemeente de goedkoopste optie, maar voor u de duurste optie. U moet immers extra reizen en dus extra tijd en geld uitgeven voor uw bezoeken aan ‘onze’ balie in Nuenen. Wij vinden dat geen goed idee! Temeer omdat de Broekdijk tussen Nuenen en Nederwetten maar liefst een half jaar dicht gaat voor groot onderhoud. Dat houdt in dat u nog meer tijd en geld kwijt bent voor een dienst die hier in ons eigen dorp thuis hoort.

De Vijverberglocatie (voormalige basisschool)  is voor het CDA de beste optie en zit qua kosten tussen de varianten Nuenen en de Plint in. In de toekomst pleiten we voor een herbestemming van de Vijverberglocatie naar woningen. Maar de ontwikkeling en realisatie van deze plannen kosten zoveel tijd dat we de renovatie van het gemeentehuis er nu niet voor moeten stilleggen. Vertraging van de renovatie van het gemeentehuis is voor iedereen, ambtenaren en burgers ongewenst. We moeten nu ook niet gaan experimenteren met digitale bezorgdiensten. Prima idee, maar niet nu. 

Daarom pleit het CDA voor een gemeentehuis in onze buurt, in onze eigen gemeente en niet in een andere gemeente. U moet even kunnen binnenlopen als u iets wilt vragen of iets wilt uitzoeken. Het CDA vindt dat een gemeentehuis elke dag toegankelijk en nabij moet zijn. Daarom zijn de balies tijdens de renovatie in de Vijverberg de beste optie.  

Fractie CDA, Son en Breugel

Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nlof ga daar over dit onderwerp met ons in gesprek. 

De Brabantse kandidaat voor Europarlement bezoekt Ekkersrijt

Na met een bus vol belangstellenden vanuit de regio het Europarlement in Brussel bezocht te hebben, kwam nu onze Brabantse CDA-kandidaat voor het Europarlement, Tom Berendsen, kennis maken met Brainport op Ekkersrijt. Het bedrijf PRESTOP, een innovatieve producent van touch-screens, trad op als gastheer. 

Na een woord van welkom lichtte Jan Boersma, wethouder van Son en Breugel, het belang van Ekkersrijt toe. Het is één van de grootste bedrijventerreinen van de regio en is niet alleen een druk bezocht meubelplein, dat na de Efteling de grootste bezoekersaantallen in Brabant heeft, maar ook een zeer belangrijk centrum van innovatieve industrie. 

Brainport is méér dan een paar grote bedrijven als ASML. Minstens even belangrijk is het netwerk van kleinere innovatieve bedrijven, die vaak als toeleverancier van elkaar, in staat zijn verrassend creatieve high-tech producten op de markt te brengen. Het bedrijf PRESTOP is een voorbeeld hiervan, maar op Ekkersrijt en in de regio zijn veel meer van die bedrijven gevestigd. 

Tom Berendsen benadrukte nog eens dat hij ook voor Brainport de directe lijn naar de EU wil zijn. Als er bijvoorbeeld gesproken wordt over de verdeling van gelden uit Europese innovatiefondsen is het een groot voordeel concrete voorbeelden van vernieuwende initiatieven te kunnen noemen. 

Het is daarom van groot belang een echte Brabantse kandidaat in het Europarlement te hebben die goed bekend is met Brainport en die weet dat Ekkersrijt daar ook bij hoort.

Geslaagd bezoek van het CDA aan EU Brussel


Met een volle bus vertrokken CDA-ers uit Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel op 12 april naar Brussel om het Europarlement te bezoeken. De verkiezingen van het Europarlement komen eraan en dan is het goed om eens een keer nader kennis te maken met dit instituut.

Het parlement stond op het punt om op reces te gaan en we waren duidelijk niet de enigen die van deze laatste gelegenheid om het parlement te bezoeken gebruik maakten. Na het passeren van de veiligheidscontrole werden we in een zaal ontvangen, waar we eerst een algemene uitleg over het Europarlement kregen.

De nummer drie op de lijst van het CDA , Tom Berendsen, lichtte vervolgens de standpunten van het CDA over het Europese beleid op heldere wijze toe en slaagde erin alle aanwezigen ervan te overtuigen dat we met hem een uitstekende Brabantse vertegenwoordiger in Europa hebben. Hij wil voor iedereen de directe lijn naar Brussel zijn.

Het was interessant om van een ervaren lid van het Euro parlement als Esther de Lange te horen hoe het spel gespeeld wordt, waarbij zij kritiek op de standpunten van onze regering niet uit de weg ging. Zij maakte duidelijk dat in een wereld waarin grootmachten als Amerika en China de dienst uitmaken een sterk, verenigd Europa noodzakelijk is om onze belangen veilig te stellen.

Het bezoek werd afgesloten met een lunch in één van de restaurants aan het gezellige Place de Luxembourg waar ook veel parlementariërs en lobbyisten elkaar treffen.

Het was gezellig, het liep wat uit en we waren wat later dan gepland thuis, maar iedereen was het er over eens dat dit een zeer geslaagde reis was geweest.

Hans Werner

Tom Berendsen onze Brabantse kandidaat voor het Europarlement

Onze Brabantse kandidaat voor het Europarlement stelt zich voor:

Een wereld waarin de generatie van mijn zoontje veilig kan opgroeien, mijn generatie gelukkig kan wonen en werken en waarin de generatie van mijn ouders gezond oud kan worden, daarvoor wil ik in Europa aan de slag. Ik stel me kandidaat voor het Europees Parlement om in een veranderende wereld onze manier van leven te blijven beschermen. Ook wil ik de directe lijn naar Brussel voor Brabant en Zeeland zijn om kansen te benutten en problemen op te lossen. 

Ik ben geboren en getogen Bredanaar, 35 jaar oud, getrouwd met Aniek en vader van Job. Na mijn studie Bestuurskunde in Tilburg en Leuven (B) en een stage bij het lobbykantoor van Brabantstad in Brussel ben ik in 2009 aan de slag gegaan als medewerker voor de CDA delegatie in het Europees Parlement. Sinds maart 2015 werk ik als adviseur duurzaamheid voor PwC.

Als voorzitter van het CDA Breda ben ik de afgelopen jaren op de achtergrond actief gebleven in de politiek. Ik vind het een grote eer en verantwoordelijkheid om op de 4e plaats van onze lijst te staan. Vol energie ga ik voor u aan de slag.  

HEMELWATER AFKOPPELEN

HEMELWATER AFKOPPELEN KAN EEN HUISEIGENAAR € 800,- BESPAREN

De gemeenteraad heeft op 7 februari jl een voorstel aangenomen met als doel dat alle nog niet afgekoppelde (6000) woningen in 2030 hun hemelwater hebben afgekoppeld van het huidige gemengde riool. Dit plan betekent dat huiseigenaren het hemelwater van daken en terrassen op hun eigen grond moeten opvangen. Een afkoppelcoach gaat huiseigenaren hierbij adviseren. Voor het afkoppelen van achter- en zijkant van de woning ontvangt u een eenmalige subsidie van € 300,-. Voor het afkoppelen van de voorkant (dus van het riool) ontvangt u maximaal 10 jaar lang €50,- belastingkorting op de rioolheffing. 

Wat zijn de voordelen van dit plan? Het plan bespaart over een periode van tien jaar ongeveer 40 miljoen (!) euro aan rioolonderhoud en renovatie. Dit betekent dat de rioolheffing waarschijnlijk onder de € 200 euro kan blijven. Als de gemeente het gehele riool had moeten vervangen door een gescheiden rioolstelsel, dan zou u in de toekomst minimaal € 350,- euro aan rioolheffing moeten gaan betalen. Kortom, door allemaal samen werk te verzetten besparen we veel geld. En behalve het financiële voordeel, bereiken we ook dat hemelwater infiltreert in onze eigen bodem, tuinen en vijvers. Iedereen die vóór 1 september 2020 volledig is afgekoppeld kan de maximale besparing van 10 jaar lang € 50 euro korting tegemoet zien. 

De gemeenteraad heeft het college opgeroepen om voor de zomervakantie een communicatieplan te presenteren zodat meteen na de zomervakantie begonnen kan worden met informeren, advies geven, en persoonlijk maatwerk leveren. De spelregels moeten duidelijk zijn voor het spel begint, want elke huiseigenaar behoort te weten waar hij aan toe is. En daarom hadden CDA, D66, DorpsVISIE, PvdA/GL en VVD gezamenlijk twee moties en een amendement ingediend zodat u die zo belangrijke duidelijkheid ook krijgt. De grote politieke eensluidendheid in deze project laat zien dat de politieke partijen niet altijd hun eigen gelijk benadrukken, maar ook prima kunnen samenwerken. En goed samenwerken begint met oprechte belangstelling in de ander en daarna samen bewegen. Net als dansen.  Dit voelde als dansen. 

Fractie CDA

Lees ook: https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/son-en-breugel-nu-dan-toch-eerste-gemeente-met-speciale-belasting-voor-de-regenpijp~a8699bfa/

Stichting Statiegeld op Jeugd

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de vergrijzing in Son en Breugel binnen nu en een aantal jaar explosief zal groeien. Deze ontwikkeling brengt uitdagingen met zich mee voor Son en Breugel! Uit die onderzoeken blijkt ook dat jeugd uit Son en Breugel vertrekt om elders een studie te volgen en na het behalen van de diploma vaak niet terugkeert naar Son en Breugel. 

Duidelijk is dat deze ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor Son en Breugel op diverse vlakken; de toekomst van het dorp, de woningmarkt, de economie, arbeidsmarkt, faciliteiten en bevolkingssamenstelling. De vergrijzing is een gemeenschappelijk probleem van lokale overheid, bedrijfsleven, bevolking, sociale domeinen en het verenigingsleven. 

De Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ) heeft hier een aanzet tot ideeën voor ontwikkeld. Onze Raadsleden Camille Limpens en Henk Hulsen hebben een gesprek gehad met Amanda Schiltmans, vertegenwoordiger van de Stichting. Omdat de achtergrond van de plannen van de stichting aan sluiten bij ons verkiezingsprogramma, en met name het hoofdstuk Zorg, bieden wij graag ruimte op onze website om de boodschap van de stichting uit te dragen middels een korte video: 


Tevens wijzen wij op een uiteenzetting in Mooi Son en Breugel: https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/20392/statiegeld-op-jeugd-doet-vergrijzing-kantelen-

Beschermd wonen

De hand in eigen boezem steken

1. Je zorgt voor jezelf

2. En anders wordt er voor je gezorgd

3. Je draagt bij aan het geheel en

4. We laten de wereld beter achter

Dat zijn de 4 waarden waarvoor het CDA staat en waar we ons betoog mee zijn begonnen in de laatste Raadsvergadering op woensdag 23 januari jl. Het zijn ook de waarden die we veelvuldig terug hebben laten komen in onze Pecha Kucha presentatie op 14 maart 2018. Veel lokale politici waren toen aanwezig in het Vestzaktheater om een veelbelovende presentatie voor de verkiezingen te houden. We zetten toen allemaal ons beste beentje voor om onze inwoners te laten zien wat voor goede plannen we allemaal wel niet voor hun hadden. Maar kijk waar we nú staan; er was deze week een éxtra Raadsvergadering nodig over het proces rondom Beschermd Wonen. De vijfde keer binnen 2 maanden dat dit onderwerp in een commissie- of raadsvergadering besproken werd.

Intussen lijkt het niet eens zo veel meer te gaan over die voor ons zo belangrijke inwoners, daar zitten we allemaal redelijk over op één lijn en lijken we er wel uit te komen met elkaar: zie de gezamenlijke motie die we in de een na laatste Raadsvergadering hebben opgesteld Maar het lijkt intussen veel meer te gaan over óns: de Raad, het College en Gemeentelijk bestuur. Er is zelfs een motie van wantrouwen ingediend door de oppositie tegen een wethouder. Maar laten we ónszelf nu éérst eens in de spiegel aan kijken en evalueren wat beter kan of simpelweg beter móet!

Want hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk is in de uren dat wij over dit onderwerp gesproken hebben in de Raad, geen enkele grotere mate van duidelijkheid ontstaan en zijn er geen onzekerheden weggenomen bij deze kwetsbare groep mensen. Ook in de vergadering op 23 januari ging het hier weer niet over. En dat is jammer, want duidelijkheid en antwoorden: dat is wij deze kwetsbare mensen, zéker na alles wat er gebeurd is, meer dan schuldig zijn.

Het dossier Beschermd Wonen: een dossier dat op de allereerste plaats vooral voor de 19 cliënten van de Molen- en Heistraat en hun ouders van groot belang is. Een project waar de gemeente erg blij mee is, maar waar de gemeente géén formele rol in speelt. Immers, nadat het CMD een indicatie afgeeft, kan de client zelf een zorgaanbieder kiezen en deze zorgaanbieder ontvangt het geld van de gemeente Eindhoven om de zorg ook daadwerkelijk te verlenen. In Son en Breugel is een stichting opgericht: Stichting Doorpakken Wonen welke de ambitie heeft om Wonen en Zorg te combineren voor jonge mensen met een stoornis in het Autisme Spectrum. Medio 2017 is dit project concreet gedefinieerd en opgezet middels contract afspraken met Woningstichting Thuis en zorgaanbieder Regionaal Autisme Centrum (RAC).

Formeel dus geen rol voor de gemeente: Als echter de centrumgemeente Eindhoven de Zorgbudgetten met 30% omlaag brengt én voor de Zorgaanbieders budget plafonds instelt, komt onze zorgplicht naar onze bewoners in gevaar en zijn we verplicht naar hen toe hier een actieve rol in te gaan spelen.

Twee maanden geleden….. De Raad moest jammer genoeg uit de kránt lezen dat er een issue was met het Beschermd wonen project! Nadat dit onderwerp in de commissie Burgerzaken besproken was, had de wethouder toegezegd zich hier hard voor te maken en de raad/commissie zo nodig wekelijks over de voortgang te informeren. Dat is NIET gebeurd.

Zoals geschreven, zijn we intussen een aantal vergaderingen verder en hebben we veel uitleg en informatie van diverse partijen ontvangen. Ook de inspreekbeurten van de Stichting en betrokken ouders waren verhelderend.

Het CDA wil echter níet minutieus gaan uitpluizen wat de wethouder wél of niet en wanneer gedaan zou moeten hebben. Achteraf is het altijd gemakkelijk om te zeggen wat we hadden moeten doen. We willen niet gaan uitpluizen of alles wat gezegd, geschreven en gedaan is tot achter de komma juist is. Want wij, als CDA, vinden dat we allemaal tekort schoten, ook de Raad:

Hebben wij als Raad een duidelijke opdracht meegegeven aan het college? Hebben wij als Raad de juiste kaders gesteld, hebben wij de wethouder opgedragen om op een afgesproken datum met een plan van aanpak te komen, inclusief communicatieplan naar alle betrokkenen en de Raad/commissie Burgerzaken? Nee…We hebben als Raad/commissie niet duidelijk gemaakt wat we van de wethouder verwachtten.

De wéthouder heeft echter helaas ook nagelaten een procesplan op te stellen en klip en klaar aan te geven welke acties hij zou nemen, wat hij kan toezeggen en wanneer hij de raad/commissie zou informeren.

Het staat als een paal boven water dat de wethouder had moeten aanvoelen dat de Raad in zijn geheel, dit onderwerp buitengewoon belangrijk vindt en verwachtte dat er een plan lag waarover zij periodiek van de voortgang op de hoogte gesteld wilde worden. Het ontbreken van dat plan van aanpak, inclusief een communicatieplan naar de Raad en betrokken partijen en de vervolgens onduidelijke informatie over dit onderwerp heeft bij velen tot frustratie geleid. Maar vooral bij de clienten tot onzekerheden wat de toekomst hen zou brengen. De cliënten… onze inwoners….. Hun eigen inspreekbeurten waren dan ook buitengewoon dapper en indrukwekkend.

De “beruchte” raadsvergadering van 20 december 2018: het doel was om als Raad eenduidig uit te spreken dat er álles aan gedaan moest worden om de cliënten te garanderen dat ze in de toekomst dezelfde zorg zouden ontvangen als nu het geval is. We sloegen de plank volledig mis. Het ontbreken van openheid tussen oppositie en coalitie, het spreken over proces, hoewel het om de steun en inhoud moest gaan, het ruzien over procedures en reglementen verdient wat betreft het CDA geen schoonheidsprijs. En veel erger nog: resulteerde in alleen maar nóg meer onzekerheid voor deze kwetsbare jongeren.

Samengevat is er veel gebeurd: Teveel veronderstellingen en aannames door Raadsleden, onhandige en te late communicatie door de wethouder, snelle en emotionele conclusies door vele partijen, slechte communicatie van het RAC over de ingangsdatum en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar….. Er is uiteindelijk wél veel onduidelijkheid weggenomen. We hebben wél gezamenlijk een goede motie ingediend. Er zijn ook ouders die wél tevreden geluiden laten horen. En het lijkt erop dat uiteindelijk ook voor de 19 jongeren van het project begeleid wonen, wél een oplossing komt.

In het coalitieakkoord hebben we verwoord dat we vorm willen geven aan bestuurlijke vernieuwing en dat hebben we nu als Raad gedaan door een werkgroep nieuwe bestuursstijl daarvoor op te richten. Voor het CDA geldt (en wat ons betreft niet alleen voor dit dossier):

* Laten we gezamenlijk als raad optrekken en werken aan het beste voor onze inwoners,

* Laten we niet denken in oppositie en coalitie,

* Laten we hard op de inhoud en zacht op de mens zijn,

* Laten we heldere kaders en verwachtingen van ons, als raad, naar het college uitspreken

* Laat het college helder communiceren in wat zij gaan doen: welke stappen, welke betrokkenen, in welk timeframe EN wanneer ze de Raad en commissie informeren. Met andere woorden: wat kunnen we wanneer verwachten? Met deze informatie kan de Raad het college controleren tegen een vooraf afgesproken en vastgelegde meetlat,

* Laten we een grotere mate van vergaderdiscipline in acht nemen.

Laten we naar de toekomst kijken en leren van dit dossier. Laten we erop vertrouwen dat met hulp van de raadswerkgroep ‘nieuwe bestuursstijl’ we raadsbreed werken aan een betere samenwerking. Laten we doen waar we gezamenlijk naar streven: onze taak als Gemeenteraad goed uitvoeren. We hebben een volk vertegenwoordigende, kader stellende en controlerende taak. Laten we als Gemeenteraad de hand in eigen boezem steken en met een positieve insteek blijven werken voor ál onze inwoners!!! Het CDA heeft in ieder geval volledig vertrouwen in deze Raad en in dit college!!

Zwembad Son moet open blijven!

Het CDA (Son en Breugel) is een groot voorstander van een zwemvoorziening in Son en Breugel. Zeker voor de ouderen, volwassenen en jongeren die fit willen blijven en voor het behalen van een zwemdiploma door kinderen. Maar tegen welke prijs willen we ‘ons’ zwembad openhouden? Het CDA neemt u mee in een aantal belangrijke beslispunten. 

Het zwembad wordt redelijk druk bezocht, jaarlijks namelijk zo’n 50.000 keer. Uit de stukken van Zwembad Son valt op te maken dat ruim de helft van de € 200.000,- in 2017 en 2018 gestoken is in nieuwe pompen, cv-ketels, ledverlichting en schilderwerk. Het zwembad en het zwemwater is van hoge kwaliteit. Een onderzoek van Synarchis (2018) stelt dat het zwembad Son eigenlijk te groot is voor ons dorp, dat de toegangsprijzen aan de lage kant zijn vergeleken met andere zwembaden in de regio en dat de ondernemer best wel wat meer mag doen om de bezoekersaantallen te verhogen. 

Wat mag een zwembad als belangrijke maatschappelijke voorziening eigenlijk kosten? Een zwemmer betaalt nu ca € 3,75 per keer. En dat is (soms flink) lager dan betaald wordt bij de zwembaden in de regio. Maar gaan ouderen en kinderen wel naar een zwembad in bijvoorbeeld Veghel of Eindhoven? Een snelle rekensom leert dat (€ 120.000 euro gedeeld door 17.000 inwoners) ‘ons’ zwembad elke inwoner per jaar €7 euro kost. Voor dit bedrag kunt u nog geen drie keer met de auto voor uzelf of met uw (klein)kind naar een regionaal bad. Een wekelijkse zwemmer is al snel enkele honderden euro’s per jaar extra kwijt. We moeten dus zuinig zijn op onze lokale zwembadvoorziening! 

Het CDA is duidelijk in haar keuze: het zwembad is een belangrijke voorziening in ons dorp. De gemeente draagt belastinggeld bij om deze (private) voorziening in stand te houden. De exploitant is verantwoordelijk voor een positieve bedrijfsvoering. Dit betekent dat we samen met de ondernemer resultaatdoelen moeten vaststellen. Hiervoor stellen we enkele strikte voorwaarden op. Allereerst een transparante boekhouding en een halfjaarlijkse verantwoording van de resultaten. Zwembad Son moet ook meer ondernemerschap tonen. Dat betekent nieuwe doelgroepen binnenhalen en meer maatwerk abonnementen aanbieden. En dit allemaal met meetbare en controleerbare resultaatafspraken. Tot slot moet een duidelijke afbouw- en overdrachtsverplichting worden opgenomen, zodat we na vijf jaar en € 600.000 belastinggeld investeren niet met lege handen staan.

Algemene beschouwingen

Voorzitter,

Allereerst willen wij het college bedanken voor het opstellen van het collegeprogramma en de begroting. Wat ons betreft een uitstekend uitgangspunt om Son en Breugel nog mooier en nog beter te maken. We zullen onze Algemene Beschouwingen per commissie presenteren, te beginnen met AZ, daarna BZ en tot slot GZ. Ik geef nu het woord aan de heer Hulsen.

Financien:

Het college heeft een meerjarenbegroting voorgelegd die voortborduurt op het verleden en vooruitkijkt naar de toekomst. Son en Breugel kent een lange traditie van solide financieel beleid met begrotingen die tegen een stootje kunnen en waarin gespaard wordt voor grote projecten in de toekomst. Het is een van de redenen dat Son en Breugel door de provincie met rust gelaten wordt en zelfstandig mag blijven. Dit beleid moeten we vasthouden en voortzetten. Denk aan Breugel Bruist en het centrumplan Son.

Het CDA ziet echter dat we te kampen hebben met tegenvallers:

 • de inkomsten van de OZB over 2018 waren 4% te hoog ingeschat door het vorige college, en
 • de afvalstoffenheffing was niet kostendekkend. Onder het vorige college zijn de reserves hiervoor opgeraakt.

Daarnaast zullen de inkomsten uit woningbouw in de toekomst afnemen. Na de voltooiing van Sonniuspark zullen we geen grote ontwikkellocaties meer hebben. Dit houdt in dat we ook geen grote inkomsten meer zullen krijgen.

Het CDA vindt het dan ook van moed getuigen om in de huidige situatie de OZB te verhogen. U repareert toch ook uw dak als het gaat regenen? U wacht toch niet tot het huis onder water staat?! Nu we de financien niet op orde hebben, kan dit in de toekomst leiden tot een verzwakte financiële positie. Hierdoor kunnen  we in de toekomt niet investeren en we kunnen onbedoeld in een discussie terecht komen over herindelingen. En daar willen wij ver van afblijven.

Nieuwe Bestuursstijl:

Het CDA vindt het belangrijk dat de burger betrokken wordt bij de besluitvorming. Waarom eigenlijk:

 1. Veel besluiten zijn de afgelopen jaren genomen zonder de burger er écht erbij te betrekken. Het gevolg is dat besluiten uit het verleden iedere keer weer gecorrigeerd moeten worden. En dat betekent dat we keer op keer ambtelijke capaciteit verbranden zonder stappen vooruit te maken. Laten we een simpel voorbeeld nemen: het MFA. Door de burger nu vroegtijdig te betrekken in de beeldvorming en oordeelsvorming komen we tot gedragen besluiten die we nu wél kunnen realiseren.
 2. We zien een zware taakstelling voor het gemeentelijk apparaat:
  • als de herindeling van Nuenen en Eindhoven doorgaat. Wij hopen echter dat dit voorstel bij de provinciale staten wordt afgewezen. De CDA Statenfractie stemt in elk geval tegen dit voorstel;
  • om op tijd klaar te zijn voor het klimaatpact waar we aan moeten bijdragen;
  • voor de alsmaar groter wordende berg werk die de rijksoverheid op het bordje van de gemeente legt zonder het benodigde geld ervoor mee te geven.

Kortom, er is veel werk te verzetten en hiervoor is het belangrijk om serieus werk te maken van burgerparticipatie. En daarom is het goed dat er ook geïnvesteerd wordt in een bestuursstijl die aansluit bij die participerende burger.  (woord aan De heer Spooren)

Zwembadvoorziening:

Het CDA pleit voor het behoud van zwemvoorzieningen in Son en Breugel. Wij zien de evaluatie van het zwembad over de afgelopen 2 jaar met spanning tegemoet. Ons streven is dat de ondernemer op eigen kracht kan zorgdragen voor een sluitende exploitatie. Wat betreft schoolzwemmen willen wij het college vragen hierover overleg met de basisscholen te voeren. Wij roepen de ouders daarbij op om duidelijk richting schoolbesturen aan te geven wat zij vinden van het deels inwisselen van gymlessen voor zwemlessen. Ook dit is immers een vorm van burgerparticipatie.

Behoud van cultureel erfgoed:

Son en Breugel is een mooi dorp, maar ook ons dorp verandert. Het CDA vindt dat we mee moeten veranderen, maar enkele karakteristieke plekjes van ons dorp moeten we beschermen door ze een monumentale status te geven. Zomaar een korte opsomming, de Sonse berg met dode arm, Pieter Breugelplein met kasseien, de Sint Genovevastraat met klinkers en oude Schoolmuurtje, de straatjes als de Potjes en Geuzenberg.

Breugel bruist en woningbouw:

Het CDA is blij dat dossiers stap voor stap worden aangepakt. Een mooi voorbeeld is Breugel Bruist. Wij gaan dit dossier in fasen oppakken zodat we snel kunnen beginnen met de Boerderij, gevolgd door de nieuwe Bongerd. Het CDA wil aan het college meegeven dat binnen Breugel Bruist ruime woonvoorzieningen moeten komen. Wij pleiten ervoor dat ouderen, maar ook jongeren in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Wij zien dit graag opgenomen in de plannen van het college.

Op dit moment zien we regelmatig inwoners van Son en Breugel noodgedwongen onze gemeente verlaten omdat hier onvoldoende passend woningaanbod is. Nu het woord aan dhr Limpens.

Mobiliteit:

Het CDA ziet dat er ruimte gemaakt wordt voor nieuw beleid zoals aandacht voor de fietser: de veiligheid van fietsers moet prioriteit hebben. Jarenlang moesten we het in dit dorp doen met een richtinggevend kader mobiliteit omdat de vorige twee colleges er niet in slaagden een gedragen visie neer te leggen. We zien nu een duidelijk commitment om samen met de burger tot een fietsvisie te komen.

Het CDA ziet in de begroting de ambitie om het onderhoudsniveau van fiets- en voetpaden van onderhoudsniveau C naar niveau B te brengen. Wij vinden dat dit echter niet in 5 jaar maar in 2 jaar bereikt kan worden. Mocht hiervoor een motie komen, dan zullen we deze steunen.

Wij zijn blij met de voorstellen van het college omtrent het oppakken van de oost-west verbinding, want de verkeersdruk moet omlaag in het dorp. Maar een extra aansluiting van Ekkersrijt en het oppakken van de verkeersrouting op de meubelboulevard zijn nuttige projecten.

Een onderwerp dat zeker aandacht moet krijgen is het verminderen van de overlast van Eindhoven Airport. Iets wat we alleen gezamelijk met alle randgemeenten rond Airport moeten oppakken. En als het nodig is om geld te reserveren voor onderzoeken om de overlast aan te tonen, dan steunen we een dergelijke voorziening.

Duurzaamheid:

Wij steunen de lijn van het college om te komen tot meer duurzaamheid. Het klimaatbestendig maken van Son en Breugel staat duidelijk op de kaart van dit college. We gaan door met verledden en zonnepanelen stimuleren. Ook het verminderen van hemelwaterafvoer via het riool heeft onze steun, maar wel met een rechtvaardig fiscaal systeem. We regelen dit samen met de burgers.

Realisatie van het MFA:

Wij wachten met spanning de uitkomst af van het bouwkundig onderzoek van het voormalige Petrus Banden Kerkgebouw. Het CDA onderschrijft de route van het college om in deze collegeperiode tot een Dorpshuis te komen. Eindelijk gaat het geld weer naar bouwen.

Detailhandel in het centrum:

Son en Breugel kan zich gelukkig prijzen met een levende detailhandel in het centrum. Deze moeten we behouden. Aan de ene kant moeten we streven naar een goed vestigingsklimaat, aan de andere kant moeten we als gemeente ook sturing kunnen geven aan waar welke bedrijven zich willen vestigen. Daarom pleit het CDA voor een detailhandelsplan voor het centrum van Son en Breugel.  Wij willen voorkomen achteraf verrast te worden door het vestigen van bedrijven op niet gewenste locaties, waar we niets meer aan kunnen doen. Hiervoor hebben wij een motie opgesteld.

WIFI in het centrum van Son en Breugel en binnen het plangebied Breugel Bruist:

Een van de wensen van het CDA, zie ook ons verkiezingsprogramma, is het hebben van vrij WIFI in het centrum van Son en Breugel. Hiervoor waren Europese gelden beschikbaar die nu jammer genoeg op zijn. Maar wij willen het college via een motie vragen om WIFI realisatie alsnog te onderzoeken, en in overleg met ondernemers te bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe dit gefinancierd kan worden.

Het CDA is blij met het collegeprogramma en de begroting. Wij kunnen dan ook met beide instemmen.

Fractie CDA

 

 

 

Motie Detailhandelsplan voor centrum Son en Breugel

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018;

Binnen het centrum van Son en Breugel er momenteel een beperkte leegstand van winkelruimte is en gezien de discussie momenteel over de vestiging van een nieuw restaurant in het centrum,

Overwegende dat:

* in het centrum van Son en Breugel een goed vestigingsklimaat moet zijn voor de vestiging van nieuwe detailhandelsbedrijven/restaurants,

* de gemeente mometeel maar een beperkte mogelijkheid heeft om te sturen op welke detailhandel/restaurant zich waar vestigen in het centrum

Besluit:

Het college te verzoeken in overleg met de bevolking en ondernemers een detailhandelsplan/visie voor het centrum van Son en Breugel op te stellen en met een voorstel terug te komen bij de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 5 november 2018

Fractie CDA

 

 

Motie Vrij WIFI in centrum Son en Breugel en plangebied Breugel Bruist

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018;

Gezien de smartphone niet meer uit ons leven is weg te denken

Overwegende dat:

* wij streven naar een optimaal verblijfsklimaat in het centrum van Son en Breugel en het plangebied Breugel Bruist,

Besluit:

Het college te verzoeken in overleg met de ondernemers in het centrum van Son en Breugel te onderzoeken hoe een vrij WIFI netwerk gerealiseerd kan worden en hoe dit gefinanciert kan worden en verzoekt hiervoor met een voorstel terug te komen bij de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 5 november 2018

Fractie CDA

 

 

Hemelwater afkoppelen

Hemelwater afkoppelen; een mooi duurzaam initiatief, maar pakt wel ongelijk uit voor inwoner

Afgelopen week is in de commissie Algemene Zaken een plan behandeld om hemelwater niet meer in het riool te laten stromen. Met hemelwater wordt bedoeld: alle water dat van uw dak en stoep afloopt. Op dit moment maakt hemelwater ongeveer 70% uit van alle water in het riool en met de verwachte klimaatveranderingen gaat dit percentage nog verder omhoog. De overige 30% is afvalwater en dit vuile water stroomt in veel gevallen nog met hemelwater in een gemengd riool. Het merendeel van de huiseigenaren in ons dorp lozen hun hemelwater en afvalwater in een gemengd riool.

Omdat we in de toekomst waarschijnlijk vaker te maken zullen krijgen met extreme neerslag zal ons riool vernieuwd, verbeterd en aangepast moeten worden om in de toekomst die piekbelasting aan hemelwater op te kunnen vangen. Dat gaat de komende jaren geld kosten, veel geld. Maar er is een duurzame oplossing: vang het hemelwater op en voer het gescheiden af naar sloten, beken en groengebieden. Deze oplossing wordt door de gemeente al toegepast in onder andere het Zand en het Sonniuspark. Er is echter een oplossing die nóg eenvoudiger en goedkoper is: vang het hemelwater privé op en laat het in je eigen tuin lopen; infiltreren heet dat. De gemeente subsidieert zo’n afkoppeling aan de achter- en zijkant van uw woning met eenmalig €300,-. Er ligt nu een aanvullend plan om u de komende tien jaar ook nog een korting te geven van €50,- per jaar op uw rioolheffing als u gehéél bent afgekoppeld.

Hierdoor kunnen dure investeringen aan het riool door de gemeente worden uitgesteld of eenvoudiger worden uitgevoerd.

Goed plan. Zou je zeggen, maar niet elke inwoner verkeert in dezelfde situatie. De wethouder spreekt van een gelijke behandeling. Daar zijn wij het niet mee eens

 • We vinden het vreemd dat een inwoner die helemaal niets (!) hoeft te doen, omdat ze door de gemeente al volledig afgekoppeld zijn, tóch een korting van €500 (10x €50) krijgt.
 • We vinden het vreemd dat een inwoner die aan de vóórkant al gratis (door de gemeente) is afgekoppeld de maximale €800 kan krijgen, terwijl hij alleen de achterkant hoeft af te koppelen.
 • We vinden het vreemd dat een inwoner die op 3 plaatsen moeten afkoppelen straks met het meeste werk zit en ook nog eens met de hoogste kosten. Toch krijgt hij niet meer subsidie dan€800.
 • We vinden het vreemd dat een inwoner die zelf gaat bouwen niet de subsidie krijgt, maar wel de korting van €500. Daarvoor moet hij dan wel alle bergingsmaatregelen op eigen grondgebied realiseren.

En als u niet afkoppelt? Dan mist u de €300 subsidie en gaat u de komende tien jaar €500 extra (!) betalen. Uw extra geld wordt in een fonds gestopt en daaruit worden de kortingen betaald aan bijvoorbeeld uw buren die wel afkoppelen. Maar als u nou eens niet (eenvoudig) kúnt afkoppelen?

Het CDA vindt dit plan een mooi initiatief met een goed doel, want het zorgt voor een duurzame oplossing van waterafvoer! Het is ook nog eens goed voor uw portemonnee, tenminste als u afkoppelt! Maar de uitwerking van dit voorstel zorgt volgens ons voor ongelijkheid.

 • Naast de geplande informatievoorziening van huis tot huis, pleiten we voor het gebruik maken van de behoeften van burgers zélf voor concrete oplossingen per straat of wijk
 • We pleiten voor een herziening van de fiscale uitwerking van het plan zodat de ongelijkheid van tafel gaat.
 • We pleiten voor een maximale eigen bijdrage door de inwoner die volledig wil afkoppelen, maar waarbij dit technisch lastig is.
 • Wij pleiten voor een regeling waaruit alle afkoppelingen betaald worden, zodat we straks niet met structurele tekorten worden opgezadeld.

Kortom, het huidige plan moet beter. Son en Breugel moet op tijd klaar zijn voor de toekomst. En, zoals we blijven verkondigen; meer burgerparticipatie bij het nemen van beslissingen!

CDA Son en Breugel voor een Betrokken, Betrouwbaar Bestuur

Overzicht berichten Sint Petrus Banden kerkgebouw, MFA

18-10-2018 ED: Onderzoek naar staat kerk Son moet meer duidelijkheid brengen

27-05-18 Voortgang aankoop van het voormalige Sint Petrus Banden kerkgebouw

26-05-18 Motie opschorten sloop Petrus Banden Kerkgebouw

18-03-18 Exploitatie prachtige monumentale kerk gebouw

25-02-18 Achterkamertjespolitiek bij transactie Petrus Banden kerkgebouw

19-01-18 Motie CDA over sloop kerk, beter ten halve gekeerd

18-01-18 Motie vleermuizen mogen blijven

31-12-2017 gem. Son en Breugel: Draagvlak onderzoek MFA

10-12-2017  CDA vraagt pauze t.a.v. het Dorpshuis

9-11-2017 ED: Son houdt hoop op kerk als dorpshuis

27-05-2017 MFA vervolg

31-07-2017 Vraag CDA bij rondvraag

27-02-2017 Amendement over realisatie MFA 

27-01-2017 Standpunt van het CDA betreffende de MFA

16-01-2017 Grondgebied zaken, MFA