Nieuw subsidiebeleid: zaalsporten gaan erop vooruit!

De nieuwe subsidieverordening is eenvoudiger, duidelijker, transparanter en ook nog eens rechtvaardiger. De zaalsporten gaan er flink op vooruit en dat was hard nodig! 

De oude subsidieverordening is in 2005 opgesteld en was aan herziening toe. Het werd steeds onduidelijker welke aanvrager welk bedrag kreeg en waarom. Door allerlei individuele aanpassingen was het niet meer transparant en was het ook steeds lastiger te controleren of een vereniging kreeg waar die recht op had. Daarom dus een nieuwe subsidieverordening. 

Het CDA is van meet af aan voorstander geweest van een betere verdeling van de subsidiegelden. De zaalsportverenigingen verkeerden zonder uitzondering in moeilijke omstandigheden. Ons eigen CDA-onderzoek (oktober 2018), gaf een verontrustende uitkomst. De contributie dreigde onbetaalbaar hoog te worden, zaalhuur die maar voor een klein deel vergoed werd, nauwelijks reserves om tegenslagen op te vangen, aantal jeugdleden dat terugliep en besturen die met de handen in het haar zaten. 

In onze gemeentegids wordt in de inleiding gesproken over ‘de rijkheid van sporten’ die wordt aangeboden. Juist de vele, kleine verenigingen zorgen voor dit rijke aanbod van sport, cultuur en sociale zorg. Voor deze kleine verenigingen hebben we ons extra ingezet. En met succes. De subsidiepot wordt beter verdeeld door een andere en eenvoudigere grondslag. Voortaan krijgen niet alleen jeugdleden, maar alle leden een vergoeding. Gunstig als je veel seniorleden hebt. Verder wordt zaalhuur voor een groter deel gecompenseerd. Hiermee wordt sport en cultuur in brede zin ondersteund en betaalbaar gehouden. Iedereen ins ons dorp moet kunnen deelnemen.

De einduitkomst is dat het nieuwe beleid net wat meer kost dan de oude regeling, nl, zo’n 40 duizend euro(10%). Een belangrijk deel hiervan wordt besteed aan een overgangsregeling die in 2023 stopt. Deze overgangsregeling zorgt ervoor dat verenigingen die erop achteruit gaan niet meteen grote bedragen gaan missen. Ze krijgen drie jaar lang steeds iets minder tot het nieuwe bedrag is bereikt. 

Wat dit nieuwe subsidiebeleid bijzonder maakt, is de intensieve wijze waarop alle betrokkenen hebben meegedacht. Alle verenigingen hebben tijdens twee inspraakavonden hun zegje kunnen doen. Tijdens het proces zijn ze op de hoogte gehouden en dat blijft ook nog even zo. Met de verenigingen die er wat op achteruitgaan, zijn gesprekken gevoerd om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Dit werd zeer gewaardeerd. Wat het geheel nog extra bijzonder maakt, is de soepele samenwerking tussen alle raadsfracties. Een raadsbrede werkgroep heeft gezamenlijk nieuw subsidiebeleid ontwikkeld en als initiatiefvoorstel ingediend bij het college. Deze samenwerking smaakt naar meer. Wij bedanken alle fracties voor hun constructieve opstelling. 

Fractie CDA, Son en Breugel

Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nlof ga daar over dit onderwerp met ons in gesprek. 

Niet naar Nuenen! Dienstenbalies gemeentehuis moeten hier in Son blijven

CDA Son en Breugel wil de dienstenbalies in de gemeente houden en niet verplaatsen naar Nuenen. De balies worden ca 10.000 keer per jaar bezocht!

U heeft vast al gezien of gelezen dat de ambtenaren na jarenlang werken in tochtige, gehorige en krappe werkruimten voortaan voor u werken in een moderne nieuwbouw. Het ziet er prachtig uit en de flexplekken zijn licht en ruim. Zo hoort het ook. Nu is de tweede fase, de renovatie van het gemeentehuis aan de beurt. Het gemeentehuis wordt compleet gestript en gemoderniseerd. Die tweede fase gaat anderhalf jaar duren en start na de zomervakantie. In deze fase gaan de burgemeester en de wethouders (college) met hun ondersteunende ambtenaren verhuizen naar een tijdelijk onderkomen. Het college gaat tijdelijk naar de oude Vijverberg basisschool. De raadsvergaderingen en commissievergaderingen worden waarschijnlijk gehouden op diverse locaties in ons dorp. 

De dienstenbalies vormen echter een grotere uitdaging. Daar worden waardepapieren en reisdocumenten uitgegeven en die moeten volgens wettelijke voorschriften worden bewaard. Dat vraagt om een strakke procesbeheersing én een kluis. Iets wat in Nuenen al wel aanwezig is en daarom die variant verklaart. Er is nog een derde variant: verhuizen naar de Plint, onder de net opgeleverde nieuwbouw van de ambtenaren dus. 

De Plint valt af want dat is de duurste variant. De variant Nuenen valt voor ons ook af. De verhuizing naar Nuenen is voor de gemeente de goedkoopste optie, maar voor u de duurste optie. U moet immers extra reizen en dus extra tijd en geld uitgeven voor uw bezoeken aan ‘onze’ balie in Nuenen. Wij vinden dat geen goed idee! Temeer omdat de Broekdijk tussen Nuenen en Nederwetten maar liefst een half jaar dicht gaat voor groot onderhoud. Dat houdt in dat u nog meer tijd en geld kwijt bent voor een dienst die hier in ons eigen dorp thuis hoort.

De Vijverberglocatie (voormalige basisschool)  is voor het CDA de beste optie en zit qua kosten tussen de varianten Nuenen en de Plint in. In de toekomst pleiten we voor een herbestemming van de Vijverberglocatie naar woningen. Maar de ontwikkeling en realisatie van deze plannen kosten zoveel tijd dat we de renovatie van het gemeentehuis er nu niet voor moeten stilleggen. Vertraging van de renovatie van het gemeentehuis is voor iedereen, ambtenaren en burgers ongewenst. We moeten nu ook niet gaan experimenteren met digitale bezorgdiensten. Prima idee, maar niet nu. 

Daarom pleit het CDA voor een gemeentehuis in onze buurt, in onze eigen gemeente en niet in een andere gemeente. U moet even kunnen binnenlopen als u iets wilt vragen of iets wilt uitzoeken. Het CDA vindt dat een gemeentehuis elke dag toegankelijk en nabij moet zijn. Daarom zijn de balies tijdens de renovatie in de Vijverberg de beste optie.  

Fractie CDA, Son en Breugel

Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nlof ga daar over dit onderwerp met ons in gesprek. 

De Brabantse kandidaat voor Europarlement bezoekt Ekkersrijt

Na met een bus vol belangstellenden vanuit de regio het Europarlement in Brussel bezocht te hebben, kwam nu onze Brabantse CDA-kandidaat voor het Europarlement, Tom Berendsen, kennis maken met Brainport op Ekkersrijt. Het bedrijf PRESTOP, een innovatieve producent van touch-screens, trad op als gastheer. 

Na een woord van welkom lichtte Jan Boersma, wethouder van Son en Breugel, het belang van Ekkersrijt toe. Het is één van de grootste bedrijventerreinen van de regio en is niet alleen een druk bezocht meubelplein, dat na de Efteling de grootste bezoekersaantallen in Brabant heeft, maar ook een zeer belangrijk centrum van innovatieve industrie. 

Brainport is méér dan een paar grote bedrijven als ASML. Minstens even belangrijk is het netwerk van kleinere innovatieve bedrijven, die vaak als toeleverancier van elkaar, in staat zijn verrassend creatieve high-tech producten op de markt te brengen. Het bedrijf PRESTOP is een voorbeeld hiervan, maar op Ekkersrijt en in de regio zijn veel meer van die bedrijven gevestigd. 

Tom Berendsen benadrukte nog eens dat hij ook voor Brainport de directe lijn naar de EU wil zijn. Als er bijvoorbeeld gesproken wordt over de verdeling van gelden uit Europese innovatiefondsen is het een groot voordeel concrete voorbeelden van vernieuwende initiatieven te kunnen noemen. 

Het is daarom van groot belang een echte Brabantse kandidaat in het Europarlement te hebben die goed bekend is met Brainport en die weet dat Ekkersrijt daar ook bij hoort.

Geslaagd bezoek van het CDA aan EU Brussel


Met een volle bus vertrokken CDA-ers uit Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel op 12 april naar Brussel om het Europarlement te bezoeken. De verkiezingen van het Europarlement komen eraan en dan is het goed om eens een keer nader kennis te maken met dit instituut.

Het parlement stond op het punt om op reces te gaan en we waren duidelijk niet de enigen die van deze laatste gelegenheid om het parlement te bezoeken gebruik maakten. Na het passeren van de veiligheidscontrole werden we in een zaal ontvangen, waar we eerst een algemene uitleg over het Europarlement kregen.

De nummer drie op de lijst van het CDA , Tom Berendsen, lichtte vervolgens de standpunten van het CDA over het Europese beleid op heldere wijze toe en slaagde erin alle aanwezigen ervan te overtuigen dat we met hem een uitstekende Brabantse vertegenwoordiger in Europa hebben. Hij wil voor iedereen de directe lijn naar Brussel zijn.

Het was interessant om van een ervaren lid van het Euro parlement als Esther de Lange te horen hoe het spel gespeeld wordt, waarbij zij kritiek op de standpunten van onze regering niet uit de weg ging. Zij maakte duidelijk dat in een wereld waarin grootmachten als Amerika en China de dienst uitmaken een sterk, verenigd Europa noodzakelijk is om onze belangen veilig te stellen.

Het bezoek werd afgesloten met een lunch in één van de restaurants aan het gezellige Place de Luxembourg waar ook veel parlementariërs en lobbyisten elkaar treffen.

Het was gezellig, het liep wat uit en we waren wat later dan gepland thuis, maar iedereen was het er over eens dat dit een zeer geslaagde reis was geweest.

Hans Werner

Tom Berendsen onze Brabantse kandidaat voor het Europarlement

Onze Brabantse kandidaat voor het Europarlement stelt zich voor:

Een wereld waarin de generatie van mijn zoontje veilig kan opgroeien, mijn generatie gelukkig kan wonen en werken en waarin de generatie van mijn ouders gezond oud kan worden, daarvoor wil ik in Europa aan de slag. Ik stel me kandidaat voor het Europees Parlement om in een veranderende wereld onze manier van leven te blijven beschermen. Ook wil ik de directe lijn naar Brussel voor Brabant en Zeeland zijn om kansen te benutten en problemen op te lossen. 

Ik ben geboren en getogen Bredanaar, 35 jaar oud, getrouwd met Aniek en vader van Job. Na mijn studie Bestuurskunde in Tilburg en Leuven (B) en een stage bij het lobbykantoor van Brabantstad in Brussel ben ik in 2009 aan de slag gegaan als medewerker voor de CDA delegatie in het Europees Parlement. Sinds maart 2015 werk ik als adviseur duurzaamheid voor PwC.

Als voorzitter van het CDA Breda ben ik de afgelopen jaren op de achtergrond actief gebleven in de politiek. Ik vind het een grote eer en verantwoordelijkheid om op de 4e plaats van onze lijst te staan. Vol energie ga ik voor u aan de slag.  

20.00 uur, Olen 13, 5694 NP Breugel

Debat met Coen Hendriks, kandidaat CDA Provinciale Staten. 

De avond begint met een toelichting op het programma van het CDA voor de provincie Brabant door Coen Hendriks. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe onze lokale belangen in de Provinciale Staten ondersteunt kunnen worden. Onze lokale politici, Camille Limpens en Jan Boersma zullen deze punten aan de orde stellen. Centraal staan daarbij: 

* De tweede ontsluiting van Ekkersrijt 

* Son en Breugel blijft zelfstandig 

* Behoud van onze groene woonomgeving 

Ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom.


Met het CDA naar de Tweede Kamer

CDA Son en Breugel en Meierijstad zijn donderdag 21 februari 2019 met de bus op bezoek geweest bij de Tweede Kamer in Den Haag. Daar werden we rondgeleid door verschillende ruimtes van het Binnenhof, zoals de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer, de bibliotheek en de fractiekamer van het CDA. Daarna werden wij ontvangen door de kamerleden Madeleine van Toorenburg en René Peters. 

De lunch werd gebruikt in het Perscentrum Nieuwspoort, waar de journalisten ook bijeen komen. Vervolgens is nog een bezoek gebracht aan de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer, waar op dat moment een debat aan de gang was over de pulsvisserij met als verantwoordelijk Minister Schouten van LNV. 

Bij het afsluitende deel van de bijeenkomst sloot CDA kamerlid Erik Ronnes nog bij de groep aan om groepsfoto’s te maken bij het standbeeld van Koning Willem 1. Met Erik is ook gesproken over de regionale aandachtspunten, zoals de ontwikkelingen van de Brainportregio, de mobiliteit in de regio Eindhoven, waaronder de 2e ontsluiting van Ekkersrijt en de overlast van het vliegverkeer van Eindhoven Airport. 

Een geslaagde dag in Den Haag met onze regionale CDA kandidaat voor de Provinciale Staten , Coen Hendriks. Zijn begeleidende hofdames lieten Den Haag nog even kennismaken met het Brabantse Carnaval.

HEMELWATER AFKOPPELEN

HEMELWATER AFKOPPELEN KAN EEN HUISEIGENAAR € 800,- BESPAREN

De gemeenteraad heeft op 7 februari jl een voorstel aangenomen met als doel dat alle nog niet afgekoppelde (6000) woningen in 2030 hun hemelwater hebben afgekoppeld van het huidige gemengde riool. Dit plan betekent dat huiseigenaren het hemelwater van daken en terrassen op hun eigen grond moeten opvangen. Een afkoppelcoach gaat huiseigenaren hierbij adviseren. Voor het afkoppelen van achter- en zijkant van de woning ontvangt u een eenmalige subsidie van € 300,-. Voor het afkoppelen van de voorkant (dus van het riool) ontvangt u maximaal 10 jaar lang €50,- belastingkorting op de rioolheffing. 

Wat zijn de voordelen van dit plan? Het plan bespaart over een periode van tien jaar ongeveer 40 miljoen (!) euro aan rioolonderhoud en renovatie. Dit betekent dat de rioolheffing waarschijnlijk onder de € 200 euro kan blijven. Als de gemeente het gehele riool had moeten vervangen door een gescheiden rioolstelsel, dan zou u in de toekomst minimaal € 350,- euro aan rioolheffing moeten gaan betalen. Kortom, door allemaal samen werk te verzetten besparen we veel geld. En behalve het financiële voordeel, bereiken we ook dat hemelwater infiltreert in onze eigen bodem, tuinen en vijvers. Iedereen die vóór 1 september 2020 volledig is afgekoppeld kan de maximale besparing van 10 jaar lang € 50 euro korting tegemoet zien. 

De gemeenteraad heeft het college opgeroepen om voor de zomervakantie een communicatieplan te presenteren zodat meteen na de zomervakantie begonnen kan worden met informeren, advies geven, en persoonlijk maatwerk leveren. De spelregels moeten duidelijk zijn voor het spel begint, want elke huiseigenaar behoort te weten waar hij aan toe is. En daarom hadden CDA, D66, DorpsVISIE, PvdA/GL en VVD gezamenlijk twee moties en een amendement ingediend zodat u die zo belangrijke duidelijkheid ook krijgt. De grote politieke eensluidendheid in deze project laat zien dat de politieke partijen niet altijd hun eigen gelijk benadrukken, maar ook prima kunnen samenwerken. En goed samenwerken begint met oprechte belangstelling in de ander en daarna samen bewegen. Net als dansen.  Dit voelde als dansen. 

Fractie CDA

Lees ook: https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/son-en-breugel-nu-dan-toch-eerste-gemeente-met-speciale-belasting-voor-de-regenpijp~a8699bfa/

Stichting Statiegeld op Jeugd

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de vergrijzing in Son en Breugel binnen nu en een aantal jaar explosief zal groeien. Deze ontwikkeling brengt uitdagingen met zich mee voor Son en Breugel! Uit die onderzoeken blijkt ook dat jeugd uit Son en Breugel vertrekt om elders een studie te volgen en na het behalen van de diploma vaak niet terugkeert naar Son en Breugel. 

Duidelijk is dat deze ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor Son en Breugel op diverse vlakken; de toekomst van het dorp, de woningmarkt, de economie, arbeidsmarkt, faciliteiten en bevolkingssamenstelling. De vergrijzing is een gemeenschappelijk probleem van lokale overheid, bedrijfsleven, bevolking, sociale domeinen en het verenigingsleven. 

De Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ) heeft hier een aanzet tot ideeën voor ontwikkeld. Onze Raadsleden Camille Limpens en Henk Hulsen hebben een gesprek gehad met Amanda Schiltmans, vertegenwoordiger van de Stichting. Omdat de achtergrond van de plannen van de stichting aan sluiten bij ons verkiezingsprogramma, en met name het hoofdstuk Zorg, bieden wij graag ruimte op onze website om de boodschap van de stichting uit te dragen middels een korte video: 


Tevens wijzen wij op een uiteenzetting in Mooi Son en Breugel: https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/20392/statiegeld-op-jeugd-doet-vergrijzing-kantelen-

S&B steunt bevlogen kandidaat

Coen Hendriks: Ik ben 43 jaar, getrouwd en we hebben 2 kinderen. Geboren en getogen in Boerdonk. Vanaf 2003 ben ik actief bij de CDA afdeling Veghel/Erp . De eerste periode als burgerlid, daarna ben ik actief geweest in het bestuur om vervolgens tot heden lid te zijn van de fractie.

Graag wil ik lid worden van de CDA fractie in de provinciale staten en wel om dezelfde motivatie oftewel missie als die van ons maatschappelijk geëngageerde bedrijf, een projectontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed.

Ik wil me inzetten om het welzijn van mensen te verhogen.

Naar mijn mening kun je in de politiek voor de bevolking veel betekenen. Door mijn werkervaring heb ik veel kennis op het gebied van ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling. Ik heb ervaring met gemeentelijk, politiek en ambtelijk procedures als ook een groot netwerk in geheel Brabant. Dit netwerk en mijn kennis wil ik gebruiken in mijn werk als lid van de provinciale staten. Dit wil ik natuurlijk alleen doen bij de partij die het dichtst bij mij staat én die midden in de maatschappij staat.  Door mijn kennis, karakter, werk en levenservaring kan ik aan de rol als statenlid optimaal inhoud geven.

Voor U als inwoner van de gemeente Son en Breugel wil ik me hard maken voor de volgende onderwerpen: 

  • Son en Breugel blijft zelfstandig
  • 2e ontsluiting Ekkersrijt
  • Behoud van groene woonomgeving
Coen Hendriks

Weliswaar vanuit het kleine Boerdonk, onderdeel van de 80-duizend inwoners tellende gemeente Meierijstad, gaat de 43-jarige Coen Hendriks er alles aan doen om een zetel te bemachtigen in de Provinciale Staten. Dat betekent dat hij op de verkiezingsdag op 20 maart genoeg stemmen moet vergaren. Een serieuze gooi naar een provinciale zetel. En niet omdat hij zijn dagen niet gevuld krijgt, want de agenda van de echtgenote Marijke en vader van twee tienerdochters staat bol van de afspraken. Maar wel omdat zijn hart uitgaat naar het welzijn van mensen en naar ‘zijn’ provincie Noord-Brabant en hij veel tijd wil vrijmaken om een vuist te maken aan de provinciale vergadertafel. Desalniettemin zijn de vergaderuren die Coen noodgedwongen in de toren in Den Bosch zal moeten doorbrengen, niet zijn prioriteit. Bovenaan zijn actielijst is het regelrechte contact met de Brabanders. “Want daar haal ik energie uit en mijn belangrijkste informatie vandaan. Nog liever trouwens ga ik ter plaatse een kijkje nemen,” verklaart het huidig fractielid van CDA Meierijstad. Mijn verkiezingsslogan is niet voor niets:

“Coen Hendriks, altijd in de buurt!”

Coen Hendriks koos destijds voor het CDA, de partij die het dichtst bij zijn ideeën én midden in de maatschappij staat, zoals hij laat weten. Op maandagavond 4 februari zal Coen Hendriks zijn campagne officieel aftrappen.

Op donderdagmorgen 21 februari vertrekt een bus vol CDA’ers en andere belangstellenden naar Den Haag voor een rondleiding met kamerleden René Peters en Madeleine van Toorenburg door de Eerste en Tweede Kamer.

Aanmelden (vol=vol!) kan nog via ggosselinkven@gmail.com