Samenwerken brengt je verder

D66 Son en Breugel heeft op uitnodiging van DorpsVISIE,PvdA/GL en CDA de afgelopen met hen gesproken over de vele overeenkomsten in de doelen die we stellen en wat we daarbij voor elkaar kunnen betekenen. Resultaat daarvan is dat D66 Son en Breugel zich aansluit bij deze partijen als coalitie in de gemeenteraad van Son en Breugel. 

De overeenkomsten op gebied van burgerparticipatie, het meer transparant maken van alle mogelijkheden die de gemeente Son en Breugel voor onze inwoner te bieden heeft en het warme hart wat wij allen voor onze inwoners hebben, maken dat het een logische stap is om gezamenlijk verder te gaan.

Monique van Zwieten, fractievoorzitter D66 Son en Breugel:het klinkt cliché maar het is werkelijk zo.

Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!

Jelle de Jong, fractievoorzitter van DorpsVISIE: “De afgelopen jaren heeft D66 zich altijd als kritische en constructieve partij opgesteld in de gemeenteraad. Meedenkend om voorstellen te verbeteren en actuele thema’s op de agenda van de raad te plaatsen om daarmee de Son en Breugelse gemeenschap het beste te ondersteunen. En daar vinden wij als partijen elkaar volledig. Wij kijken er naar uit om op dezelfde constructieve wijze met elkaar onze doelen te verwezenlijken. Wij streven er nog steeds naar met de hele raad een dergelijke samenwerking te realiseren.“

Het komende jaar staan er nog belangrijke thema’s op de agenda, waar de partijen in de coalitie gezamenlijk de schouders onder zetten. De renovatie van de Boerderij en de vernieuwing van de Bongerd in Breugel, de uitwerking van de nieuwe omgevingswet. Maar vooral ook hoe we de sociale verbindingen in ons dorp, die van ouds her heel sterk zijn, in deze tijd met alle coronamaatregelen kunnen blijven aanhalen en versterken. Dat vraagt om verbinding met elkaar en die vinden de partijen ook in deze samenwerking. 

Gezien de tijd waarin wij leven vinden veel van onze overleggen digitaal plaats. Echter dat maakt niet dat wij niet graag van u willen horen. Belangrijk voor ons is om te weten wat er in onze gemeente leeft en onder onze inwoners. 

Neem gerust contact met ons op, wij willen er graag voor u zijn!

Vraag en antwoord over ons dorpshuis

Het is verantwoord en we kunnen er trots op zijn. 

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft op 27 augustus 2020 een historisch besluit genomen over het realiseren van een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw. 

Inwoners hebben terecht de afgelopen periode kritische vragen gesteld en CDA, D66, Dorpsvisie en PvdA/GL willen graag daarop antwoord geven:

1. Wie zijn er bij betrokken geweest?

Het plan is tot stand gekomen in overleg met raads- en commissieleden, het college, de monumentencommissie en alle beoogde gebruikers. Daarnaast zijn ook de inwoners betrokken bij de presentatiemarkt van alle ontwerpen die verzorgd is door de architecten. 

2. Waarvoor wordt het Dorpshuis ook alweer gebouwd?

Het Dorpshuis is een ontmoetingsplek voor kunst, cultuur, muziek, zorg en welzijn. Bestaande hulpverleners, harmonie en verenigingen geven al jaren aan dat ze behoefte hebben aan een geschikte ruimte met passende voorzieningen. 

3. Waarom komt het Dorpshuis in het oude kerkgebouw?

Bij de laatste verkiezingen hebben alle partijen die voor het behoud van het kerkgebouw waren gewonnen. Die winnende partijen vormen nu de coalitie en leveren de wethouders in het college. De opdracht van de kiezers, twee jaar geleden was duidelijk: “Maak een eind aan deze slepende discussie, behoud het kerkgebouw en bouw een Dorpshuis”. 

4. Welke eisen heeft de gemeenteraad gesteld aan het Dorpshuis?

De gemeenteraad heeft in 2016 kaders opgesteld voor het Dorpshuis en die kaders zijn in 2018 opnieuw goedgekeurd. Ook door vrijwel de gehele huidige oppositie. Het nieuwe Dorpshuis voldoet aan al deze kaders. (financieel, gebruikers, energie, duurzaamheid, toegankelijkheid, openheid). 

Het Kantar onderzoek (2018) maakt duidelijk dat we een dorpshuis willen dat ‘kleinschalig, dorps en gezellig is”. Het moet bovenal functioneel zijn.

5. Wie worden de huurders van het Dorpshuis?

Vestzaktheater, Harmonie, Bibliotheek, Radio Son en Breugel en het CMD worden de vaste huurders. Hiernaast wordt ruimte geboden aan lokale initiatieven om optimaal gebruik te maken van het Dorpshuis. Denk aan yoga, toneel, muziek, filmclub, ouderenbond. U bent van harte welkom als u plannen heeft. 

6. Wat hebben eerdere plannen voor het Dorpshuis al gekost?

Totaal is er meer dan anderhalf miljoen euro uitgegeven aan plannenmakerij zonder dat er ook maar één steen gelegd is! In 2010 is een plan verworpen en dat heeft ca 150,000 euro aan advieskosten gekost. In 2014 is onderzoek verricht naar het Vestzaktheater dat ca 350,000 euro aan advieskosten heeft gekost. In 2018 is een plan verworpen dat ca 650.000 euro aan advieskosten heeft gekost. 

7. Wat gaat de bouw van dit Dorpshuis kosten?

De bouw gaat ca 4,5 miljoen euro kosten. Daar komt anderhalf miljoen bij voor de inrichting van het gebouw en de sloopkosten. We moeten niet vergeten dat de afgelopen jaren de bouwkosten zijn gestegen. Langer wachten betekent opnieuw hogere kosten voor hetzelfde gebouw. Je betaalt meer en krijgt hetzelfde. Totaal dus 6,5 miljoen, ex BTW. 

8. Hoe zit het dan met dat bedrag van 9 miljoen?

Een meerderheid in de gemeenteraad is van mening dat dit dé kans is om een passend en goed gebouw neer te zetten. Er worden aanvullende kosten gemaakt om het gebouw energieneutraal te maken. Hiermee besparen we  op termijn ook op de gebruikskosten van het gebouw. Denk aan de dakversteviging voor zonnepanelen, extra isolatievoorziening, geluidsisolatie voor ongestoord gelijktijdig ruimtegebruik. Denk ook aan een extra tweede verdieping. Niemand wil een herhaling van de ellende zoals bij sporthal De Landing. Toentertijd is er bezuinigd op de bouw en dat moeten we nu al jarenlang repareren met hoge extra kosten. Goedkoop is duurkoop. Dit gebouw zorgt ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst van onze verenigingen en zorgverleners. In dit bedrag zit ook anderhalf miljoen euro aan BTW. De wethouder verwacht een deel van de BTW terug te krijgen en gaat hierover in gesprek met de belastingdienst. Het kan dus ook goedkoper worden. 

9. Van wie is het voormalige kerkgebouw?

De gemeente is eigenaar van het voormalige kerkgebouw. Het gebouw is in 2018 voor ruim 1 miljoen euro aangekocht van het Bisdom. 

10. Kunnen we de bouw van het Dorpshuis betalen?

Jazeker. Er is al jarenlang gespaard voor het Dorpshuis. Er staat op dit moment voldoende geld op de spaarrekening, ook bestemd voor het nieuwe Dorpshuis, om de bouw te kunnen bekostigen.

11. Kunnen we de exploitatie van het Dorpshuis betalen?

Jazeker. Alle gebruikers die in het Dorpshuis komen bestaan nu ook al en zijn gezonde stichtingen en organisaties. Zij krijgen subsidie van de gemeente om hun maatschappelijk werk te kunnen doen. Zij gaan niet meer betalen dan ze nu doen. Daarnaast leveren horeca en het theater straks ook inkomsten op. 

12. Worden er ook kosten bespaard door het nieuwe Dorpshuis?

Jazeker. De dure tijdelijke huisvesting van de bibliotheek wordt gestopt. En het dure onderhoud met de hoge energiekosten van het oude Vestzaktheater komen te vervallen. Bovendien hoeft de huur voor het CMD gebouw niet meer betaald te worden aan Zuidzorg. 

13. Het Klooster in Nuenen en de Enck in Oirschot zijn failliet gegaan. Hoe zit dat? 

Die gemeenschapshuizen werden gebouwd rondom een verlieslijdend regionaal theater. In ons Dorpshuis blijven we doen waar we goed in zijn: een theater voor lokaal talent en lokale evenementen. Eventueel aangevuld met bijzondere evenementen van elders. De belangrijkste functie is het bij elkaar brengen van zorg- en welzijn en het bieden van ontmoetingsruimten voor verenigingen, hobbyclubs, stichtingen en zorg. Een bestaande en beproefde formule dus. Dit is geen experiment. Er zijn genoeg voorbeelden van Dorpshuizen die prima functioneren. Kijk maar in Lieshout, Zijtaart en Duizel. 

14. Waarom wordt het Vestzaktheater niet verbouwd tot Dorpshuis?

In de vorige coalitie is onderzoek gedaan om het Vestzakgebouw te verbouwen. Daarbij was toen nog geen sprake van deelname door het CMD, nauwelijks energie- en duurzaamheidseisen, geen BTW-afdracht en nog meer posten die toen niet zijn meegerekend. Voor een kleiner gebouw met minder gebruikers en minder kwaliteit moest al snel gerekend worden op minimaal 6 miljoen euro. Een verbouwing van het Vestzaktheater is dus helemaal niet goedkoper. Bovendien, in de jaren dat het Vestzaktheater verbouwd wordt, moeten de huidige gebruikers ergens anders huren. Ook dat kost weer extra geld. Enkele partijen hebben dit oude voorstel weer op tafel gelegd. Er was echter een meerderheid voor het Dorpshuis in de voormalige kerk. 

15. Wat is er gedaan met de wensen van het bestuur van het Vestzaktheater?

Heel veel wensen zijn ingewilligd en worden gerealiseerd. Maar niet alles kan. Er komt een geïsoleerde theaterzaal en een kleinere zaal die gelijktijdig gebruikt kunnen worden. Dat kan in het huidige Vestzaktheater niet. De akoestiek wordt bij de bouw bepaald. Het Vestzak heeft zelf al licht- en geluidsapparatuur aangeschaft die mee kan verhuizen naar het Dorpshuis. En er komt een inschuifbare tribune op een vlakke theatervloer. Een grote wens van het bestuur. Er komt een grotere keuken. Een aantal kleinere wensen zoals daglichtverduistering in de grote zaal worden in overleg met het bestuur van het Vestzaktheater meegenomen bij de afbouw. 

16. Wordt het Vestzaktheater gesloopt als het Dorpshuis is gebouwd?

Nee. De voorgevel van het Corneliusgebouw is beschermd dorpsgezicht en blijft behouden. In en achter het gebouw kunnen woningen/appartementen worden gebouwd. De raad heeft hierover al een besluit genomen. Het Vestzaktheater wordt dus niet gesloopt. 

17. Moet de OZB-belasting omhoog vanwege het Dorpshuis?

Nee. Zowel de bouwkosten als de jaarlijkse kosten worden betaald uit daarvoor gereserveerd geld. De gemeenteraad wil de OZB-belasting verhogen om het risico van de stijgende kosten voor zorg en welzijn op te vangen. 

18. Gaan de contributies voor leden straks omhoog bij de huurders?

Nee. Met alle huurders is afgesproken dat er in principe niets veranderd aan de huur of aan de subsidies. 

19. Moet het hertenkamp sluiten vanwege het Dorpshuis?

Nee. De gemeenteraad heeft in juli unaniem besloten dat het hertenkamp (en de vijverfontein) gewoon blijven bestaan. 

20. Gaat Braecklant dicht vanwege het Dorpshuis?

Nee. Braecklant wordt in de toekomst verbouwd en de komende periode wordt onderzocht hoe het nieuwe Braecklant eruit gaat zien en wie gebruik gaan maken van dat vernieuwde gebouw. Ook dit heeft de gemeenteraad in juli unaniem besloten.

21. Is de ruimte voor de bibliotheek niet te groot?

Bibliotheek Dommeldal is niet langer alleen een uitleendienst van boeken en dvd’s. De hoofdtaak bestaat tegenwoordig uit het aanbieden van kennis en literatuur, kunst en cultuur, lezen en luisteren voor alle leeftijden en cursussen. Denk daarbij aan ondersteuning ouderen in een digitale wereld of asielzoekers met taalcursussen. Veel inwoners zullen blij zijn als de leeszaal eindelijk weer opengaat.  

22. Worden er straks ook kerkdiensten gehouden in het Dorpshuis?

Er wordt samen met het bisdom en de parochie Sint Petrus Banden onderzocht op welke manier kerkdiensten gehouden zouden kunnen worden. 

23. Wordt bij de bouw rekening gehouden met energiegebruik en duurzaamheid?

Jazeker. Het Dorpshuis gaat straks voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan klimaatbeheersing, licht, energie en duurzaamheid. Dit vraagt een extra investering van ca 400.000 euro. 

24. Wordt de omgeving van het Dorpshuis ook nog aangepast?

Jazeker. Tegelijk met de bouw wordt een omgevingsvisie opgesteld voor het kerkplein, de Parkeerplaats aan de Nieuwstraat en natuurlijk Park Vroonhoven. Hierbij wordt gedacht aan een buitenruimte die uitnodigend is voor kinderen, volwassenen en ouderen. Een deel van deze kosten is ook al opgenomen in het huidige budget.

25. Wordt er rekening gehouden met archeologie?

Jazeker. In het Dorpshuis komt een zwevende vloer te liggen zodat nauwelijks sprake is van bodemverstoring en onze bodemschatten netjes geconserveerd blijven. 

26. Is het politieke proces correct en transparant verlopen?

Jazeker. De gemeenteraad heeft altijd zeggenschap gehouden over de plannen en is vanaf dag één keurig op tijd geïnformeerd over de voortgang. Alle partijen hebben de plannen kunnen bijsturen met eigen voorstellen. Het proces is voorbeeldig verlopen. 

27. Waarom komen jullie nu pas met deze informatie?

Dat hadden we graag eerder gedaan. De verhouding tussen voor- en tegenstanders werd steeds grimmiger. Als we onze argumenten tóen hadden ingebracht, zou het een welles-nietes gesprek hebben opgeleverd. Nu leggen we graag verantwoording af voor ons besluit. 

28. Is de aanbesteding rechtmatig verlopen? 

De wethouder heeft hiervoor de juristen van BIZOB ingeschakeld. Zij hebben de aanbesteding nogmaals grondig bekeken en hun oordeel is dat alles volgens de wet is verlopen. 

29. Hoe moet het nu verder?

Er moeten twee dingen gebeuren: De wethouder zal met alle betrokken partijen gezamenlijk aan tafel gaan zitten, zodat men in dat overleg ook gezamenlijk tot een oplossing voor de nog openstaande zaken komt. Sommige zaken kunnen eenvoudig opgelost worden en andere mogelijk niet. Maar dan weet men ook waarom dat niet kan. Ten tweede moeten alle fractievoorzitters met elkaar aan tafel gaan zitten voor een open gesprek. Dit besluit moet niet zorgen voor een terugkeer naar gesloten fronten waarin niet meer naar elkaar geluisterd wordt. Er komen nog veel belangrijke dossiers aan waar we elkaar hard nodig hebben. Er is wat ons betreft geen ruimte voor coalitie en oppositie fronten. We moeten samenwerken voor ónze inwoners! We blijven een eigen kritische koers varen en staan voor elke partij open. 

30. En de inwoners?

Wij hopen dat de inwoners de échte winnaars zijn van dit nieuwe Dorpshuis. Een huis waar je je hele leven terecht kunt.

En tenslotte nog een overzicht van de kosten:

Wij zijn van mening dat dit Dorpshuis een centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners wordt. Een gebouw dat zich mee-ontwikkelt met de wensen van ons dorp, nu en straks. Een gebouw waar we als dorp de komende 50 jaar veel plezier aan zullen beleven. 

Heeft u vragen of wilt u met ons over het Dorpshuis of andere plannen in gesprek? Neem dan aub contact op met onderstaande partijen die de voorliggende plannen van harte steunen:

CDA: Camille Limpens

D66: Monique van Zwieten

Dorpsvisie: Jelle de Jong

PvdA/GL: Joris van Dam

Breugel Bruist

Gebiedsvisie Breugel: Wandel mee met de
projectleider en kom er alles over te weten!

De gemeente werkt aan een gebiedsvisie voor het centrum
van Breugel. De visie gaat over hoe we het centrum van
Breugel aantrekkelijker willen maken. Zo beschrijft de visie
hoe we De Bongerd en De Boerderij toegankelijker kunnen
maken en hoe we deze meer in verbinding kunnen brengen
met de rest van het centrum. Het groen krijgt een belangrijke
functie en diverse plekken maken we aantrekkelijker voor
sport, spel, educatie en recreatie. Ook beschrijft de visie hoe
we omgaan met parkeren en verkeersstromen.

Aanmelden
De projectleider Breugel Bruist, Elsebeth de Landmeter, vertelt
u graag meer over deze gebiedsvisie tijdens een wandeling
door het centrum. De wandeling duurt drie kwartier en vindt
plaats op donderdag 1 oktober vanaf het parkeerterrein bij
de Coop.

Er start een wandeling om 18.00 uur én een om 19.00 uur. U
kunt zich aanmelden via breugelbruist@sonenbreugel.nl Geef
uw naam op, uw telefoonnummer, het aantal personen dat
deelneemt en de gewenste starttijd.

Corona-maatregelen
Tijdens de wandeling vragen we u om voldoende afstand te
houden. Als u klachten heeft, kunt u helaas niet deelnemen.
In dat geval ontvangen we graag uw afmelding vooraf. Er
geldt, ook vanwege corona, een maximum aantal deelnemers.
Wij vragen uw begrip hiervoor. Wilt u meer weten over de
gebiedsvisie en hoe u kunt reageren? Meld u dan ook aan
voor de nieuwsbrief Breugel Bruist, via breugelbruist@
sonenbreugel.nl

CDA wil vooruit in Breugel

Het CDA heeft al een groot aantal punten van het verkiezingsprogramma gerealiseerd en we willen met onze coalitiepartners nog meer beloftes nakomen. De ontwikkeling van Breugel staat hierbij hoog op onze lijst. In Breugel neemt de Boerderij een belangrijke sociale en culturele plaats in. Afgelopen week hebben we ingestemd met de renovatie van het gebouw. Het gebouw is toe aan een flinke opknapbeurt en in goed overleg met het bestuur is bepaald wat er gaat gebeuren. De gemeenteraad heeft het geld ervoor goedgekeurd. 

Met nieuwe zonnepanelen en een verbetering van het bestaande groen kan de Boerderij weer jaren vooruit. En dat betekent dat er vele activiteiten voor jong en oud behouden blijven in Breugel. Graag hadden we de renovatie nog duurzamer uitgevoerd, maar we gaan geen cv-ketel van drie jaar weggooien. Dat is ook  niet duurzaam. De wethouder zegde toe (op aandringen van PvdA/GL) om voorbereidingen te treffen om in de toekomst gasloos te kunnen verwarmen. 

Een ander project staat ook eindelijk in de steigers. De nieuwbouw van de basisschool Krommenhoek/Regenboog in Breugel. Dit gaat ertoe leiden dat er na de Stoklandschool een tweede moderne schoolgebouw in Breugel komt. En daarmee is Breugel ook voor de schoolgaande jeugd weer helemaal bij de tijd. De scholennieuwbouw is onderdeel van het grote plan Breugel Bruist.

Enige tijd geleden hebben wij als raad vastgesteld dat de nieuwe school in Breugel op de locatie van de huidige Krommenhoek zal komen. We zijn benieuwd naar de bouwplannen van het schoolbestuur en het samenvoegen van de twee scholen. Het CDA gaat bij de ontwikkeling en bouw van de nieuwe school aan de Doormanlaan de verkeerssituatie nauwlettend volgen. Een veilige en passende verkeerssituatie voor schoolkinderen én de omwonenden in de Doormanlaan is een absolute voorwaarde. Je moet geen nieuwe school bouwen ten koste van de buurt. Dat gaat niet werken. 

Heeft u ideeën of vragen over de Boerderij en/of de nieuwbouw van de school, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek. 

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

Herziening bepaling perceelsplitsing met uitzondering van Boslaan 63

Het CDA heeft op 3 september 2020 ingestemd met de herziening van meerdere bestemmingsplannen. Het doel is om splitsing van percelen tegen te gaan en hiermee het aanzien van ruime percelen met ‘wonen in het bos’ te verzekeren. Sinds jaar en dag hanteert de gemeente Son en Breugel het uitgangspunt dat het toevoegen van woningen, al dan niet in combinatie met splitsing van percelen, in principe niet mogelijk is. Van dit uitgangspunt kan enkel pas na een gemotiveerde integrale afweging worden afgeweken. 

In de periode donderdag 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening bepaling wonen 2019’ op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt daarin voor om een uitzondering te maken voor Boslaan 63. 

Normaliter hanteren we het standpunt van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Dat is op deze uitzondering echter niet mogelijk omdat de projectontwikkelaar voordat de gemeente begonnen is met de “herziening wonen” al in overleg was over nieuwbouw op Boslaan 63. Onder dat oude bestemmingsplan mochten percelen ‘oneindig’ gesplitst worden. En op basis van een rechterlijke uitspraak heeft de projectontwikkelaar het recht om hierop terug te vallen.

Voor het huidige plan van de projectontwikkelaar, twee appartementsgebouwen op het perceel van Boslaan 63, moet, omdat dit afwijkt van het voor Boslaan 63 vingerende bestemmingsplan, een nieuw bestemmingsplan worden aangenomen. Hiervoor kunnen belanghebbenden uiteraard te zijner tijd een zienswijze indienen. 

De omwonenden claimen dat ze onvolledig geïnformeerd waren over deze wijziging omdat de uitzondering van Boslaan 63 weliswaar was ingetekend, maar niet in de tekst te lezen was. Zij willen dat de uitzonderingspositie (mogelijkheid tot splitsing dus) ongedaan wordt gemaakt. 

Het CDA heeft met omwonenden en projectontwikkelaar gesproken. Juridisch blijkt de projectontwikkelaar een stevige positie te hebben. Hij heeft immers niks verkeerd gedaan. Hij mag gebruik maken van het toenmalige recht om te splitsen. We hebben in de gemeenteraad gepleit voor het alsnog aanbieden van een zienswijzenperiode. Dat stuitte op bezwaar bij de wethouder. Hij stelt dat iedereen in het gehele plangebied dan alsnog een perceelsplitsing zou kunnen aanvragen. En dat wil deze herziening nou juist tegengaan. 

Dat argument was voor ons zwaarwegend. We merken op dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van plannen. Het college had eerst de herziening wonen moeten publiceren en afronden en pas daarna het plan Boslaan 63 moeten presenteren. Nu heeft het de schijn dat omwonenden tegen de algemene herziening zijn omdat ze tegen de plannen van Boslaan 63 zijn. 

Hoe nu verder? De omwonenden krijgen op een later moment alsnog de gelegenheid om hun zienswijzen in te dienen op de planontwikkeling van Boslaan 63. Maar de herziening wonen wordt aangenomen. En daarmee is het doel bereikt: het tegengaan van perceelsplitsingen waardoor het karakter ‘wonen in het bos’ behouden blijft voor ons dorp. . 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (september 2020)

 

Historisch besluit Dorpshuis

Son en Breugel krijgt na decennialange discussies eindelijk een dorpshuis. Een dorpshuis dat voldoet aan alle voorafgaande gestelde eisen wat betreft beoogde maatschappelijke, zorg en culturele functies, kosten, energiezuinigheid en behoud van de emotionele en monumentale waarden van het voormalige Petrus Banden kerkgebouw. Een dorpshuis dat ons thuis wordt.

Een meerderheid in de raad (CDA, D66, Dorpsvisie en PvdA/GL) stemde voor het voorstel van wethouder Boersma. Helaas zijn de voor- en tegenstanders de afgelopen weken steeds scherper tegenover elkaar komen staan. Met dit artikel wil het CDA toelichten waarom wij heel erg blij zijn met dit besluit.

Meteen na de verkiezingen was duidelijk dat ingezet zou worden op een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw. Alle vorige pogingen voor nieuwbouw werden (op het laatste moment) afgewezen omdat het geen dorpse uitstraling had. Een onderzoek om het Dorpshuis in het Vestzaktheater te realiseren, is in het verleden ook afgewezen omdat het niet goedkoper was en niet alle functies daarin onderbracht konden worden. Dit nieuwe plan kon rekenen op een meerderheid omdat de beoogde stichtingen en verenigingen nog steeds behoefte hebben aan een gezamenlijk huis. Maar er is ook een monumentaal gebouw mee behouden. Dat zal veel kiezers die in 2018 op ons gestemd hebben een groot plezier doen.  

Moet het wel 9 miljoen kosten, is ons vaak gevraagd. Dit is inderdaad een groot bedrag voor een dorp als Son en Breugel. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren meer dan 7,5 miljoen bij elkaar gespaard voor de bouw en de inrichting. De raad heeft zelf nog enkele aanvullingen geëist: energieneutraal zonnedak, inschuifbare tribune en een extra 2e verdieping voor nog meer gebruik van het gebouw. Tel daar de gestegen bouwkosten van de afgelopen jaren en de BTW bij op en je komt uit op 9 miljoen.  Dit bedrag is zelfs nog wat lager dan het vorige plan! Bovendien hoopt de wethouder een deel van de BTW kosten terug te krijgen van de belastingdienst. 

Even nog enkele zaken rechtzetten, deze 9MEuro gaan niet ten kosten van onderwijs, hertenkamp, zorg, subsidies of wat dan ook. Er is hiervoor gespaard en begroot. Deze uitgaven zijn ook niet de reden voor een geplande OZB verhoging. Deze is om de hogere kosten in de zorg mee op te vangen.

De keuze die we nu gemaakt hebben is geen keuze voor de komende paar jaren. Dit is een keuze voor de komende 40 of meer jaren. Het Vestzaktheater opknappen, wat de oppositie voorstelde, is een oplossing die én geen ruimte biedt aan alle functies die we willen combineren, nóch een oplossing die op de lange termijn gericht is. Nu opknappen zou later alsnog leiden tot de bouw van een nieuw dorpshuis. En dat zou in totaal tot hogere kosten leiden dan we nu hebben begroot. Wellicht goed om te weten; wélke keuze we nu ook hadden gemaakt: nieuwbouw op locatie van het huidige oude kerkgebouw, op de locatie van de voormalige pastorie, of Vestzaktheater; de kosten zouden niet ver van elkaar af hebben gelegen.

Hoe denken de huurders over het nieuwe Dorpshuis? De bibliotheek heeft zijn steun uitgesproken, net als de harmonie. De harmonie heeft gewezen op de onzekere toekomst en wil dat hier rekening mee gehouden wordt (maar dit is onafhankelijk van de locatie). Het bestuur van het Vestzaktheater had hogere verwachtingen van het nieuwe Dorpshuis en was teleurgesteld. Ondanks dat er meerdere keren overleg heeft plaatsgevonden, voelt men zich nog niet voldoende gehoord en daarom gaat de wethouder nogmaals met hen in gesprek. Radio Son en Breugel heeft gezegd dat het hen niet uitmaakt waar ze zitten. Het CMD zal straks de nodige ruimten krijgen op de tweede verdieping en dat betekent dat de 38.000 euro die we nu jaarlijks uitgeven aan huur voor het pand aan de Europalaan voortaan aan onze eigen gemeente betaald wordt. 

Wat vinden de inwoners ervan? Wij hebben de afgelopen dagen willekeurige steekproeven gehouden onder onze inwoners. Er zijn enkele duidelijke hoofdconclusies te trekken. Fijn, dat er eindelijk een besluit genomen is, maar 9 miljoen vind ik wel veel geld. En ons is ook duidelijk geworden dat veel inwoners nauwelijks een volledig beeld hebben wat er voor die 9 miljoen gebouwd gaat worden. Dat trekken we ons aan. Daarom hebben we, samen met Dorpsvisie, alle vragen verzameld die de afgelopen maanden bij ons zijn binnengekomen. Dat overzicht is op onze websites te lezen. Neemt u dit eens rustig door en als u aanvullende vragen heeft, neem dan aub contact met ons op. Wij staan u graag te woord. 

En hoe moet het nu verder? Wij nodigen alle partijen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Er mag niet opnieuw een tegenstelling tussen coalitie en oppositie ontstaan. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om die tegenstelling weg te nemen. Verder moeten alle gebruikers uitgenodigd worden voor een gezámenlijk overleg. Hierin zullen alle nog openstaande zaken besproken worden. Niet alles zal opgelost kunnen worden, maar dan is in elk geval duidelijk wat er niet kan en waaróm het niet kan. En wat ons betreft: en nou gezamenlijk hard aan het werk zodat u en alle andere inwoners zo snel mogelijk kunnen profiteren van UW DORPSHUIS. Proficiat! 

Overigens: wist u dat de fractie van het CDA elke dinsdagavond vergadert en dat u daarbij van harte welkom bent om uw vraag of probleem voor te leggen? Veel inwoners zijn u al voorgegaan. U bent van harte welkom. U kunt ons bereiken via cda@cdasonenbreugel.nl

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. 

Armoede is er óók in Son en Breugel!

In de vergadering van de commissie Burgerzaken op 7 juli 2020 werd de tussenstand besproken van het onderzoek naar een nieuw armoedebeleid. Een initiatief wat  begin 2019 door het CDA ingediend is. In eerste instantie met het verzoek om stille armoede bij ouderen te onderzoeken. In een latere commissie vergadering, toen we ontdekt hadden dat de huidige nota armoedebeleid 13 jaar oud was en dus hard toe aan vernieuwing was, zijn we met alle politieke partijen overeengekomen dit onderwerp breder op te pakken en niet alléén naar stille armoede te kijken. Een terechte en juiste beslissing.

Een eerste onderzoek wijst nu helaas uit waar wij al bang voor waren. Ondervraagden hebben financiële zorgen, hebben onvoldoende geld voor onverwachte kosten, kennen veel regelingen niet, krijgen de informatie niet gevonden op de website van de gemeente of het CMD en weten niet hoe ze er gebruik van kunnen maken. Niet iedereen is bekend met het gemeentelijk sociaal fonds, weet niet óf en hoe ze gebruik kunnen maken van de voedselbank, of zijn onbekend met de individuele inkomenstoeslag. Maar 14% maakt gebruik van de bijzondere bijstand!

Het CDA zal er alles aan doen om dit onderwerp niet van de bestuurlijke agenda te laten verdwijnen , zal kritisch naar het nieuwe armoedebeleid kijken en blijft aandacht vragen voor de juiste communicatie hieromtrent.  Aan ú zouden we willen vragen: houd uw ogen en oren open. Mocht u iemand kennen waarvan u vermoedt dat diegene financiële hulp nodig heeft, verwijs ze aub naar het CMDhttps://www.cmdsonenbreugel.nl/. Daar werken de experts om onze inwoners verder te helpen. Armoede zal helaas nooit helemaal verdwijnen, maar laten we onze inwoners samen helpen!

CDA Son en Breugel  

Voor een beter Son en Breugel

Betrokken Betrouwbaar Bestuur

Dit artikel is geschreven door Mireille Bonnier voor CDA-Son en Breugel (juli 2020)

Burgerinspraak in Son en Breugel

Het CDA vindt dat te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden bij bouwprojecten. Te vaak klagen inwoners bij ons over een projectontwikkelaar die alleen maar informatie geeft via een website of nieuwsbrief. Maar echt in gesprek gaan met de omwonenden? Ho maar! Dat moet anders en daarom hebben we een motie ingediend bij de kadernota van 2020. Alle partijen in de raad steunden deze motie. 

Helaas is de nieuwe Omgevingswet uitgesteld naar 2022. In deze wet wordt vastgelegd wanneer burgers inspraak hebben en met welke bevoegdheid: adviseren of meebeslissen. Het CDA wil niet zo lang wachten en heeft dit nu al geregeld in een motie. Daarin roepen we burgemeester en wethouders op:

Burgerparticipatie op elk bouwproject van toepassing te verklaren en hierop ook toe te zien. Projectontwikkelaars moeten bij de start aangeven hoe belanghebbenden betrokken worden. Hierbij moet sprake zijn van dialoog en informatie-uitwisseling. Eenzijdige informatie via een nieuwsbrief is niet genoeg! We vinden dat de ambtenaren burgers hierbij moeten adviseren en ondersteunen zodat ze goed gebruik kunnen maken van hun rechten. 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (juni 2020)

Lees verder: Motie burgerinspraak bij bouwprojecten

Financiële situatie van Son en Breugel

Het CDA vindt dat er weinig reden tot klagen is voor ons dorp met een goedgevulde spaarrekening. Dat spaargeld is gereserveerd voor de renovatie van het gemeentehuis en de Boerderij, het nieuwe dorpshuis en voor de plannen van Breugel Bruist. Ons dorp kent een historie van zuinigheid en die komen nu goed van pas. Maar soms is ook sprake van verkeerde zuinigheid. 

De vorige collegeperioden is zwaar bezuinigd op ambtenaren. Dit heeft geleid tot een waarschuwing van de provincie omdat we onze basis niet op orde hadden. Er is ook bezuinigd op groenonderhoud, trottoirs en wegen. Dat wordt nu versneld gerepareerd en er zijn nieuwe fietspaden aangelegd naar Nijnsel en Eindhoven. Dit was één van onze speerpunten in de verkiezingen van 2018. 

Helaas zijn er ook tegenvallers te melden. De zorgkosten zijn sterk gestegen en hebben een miljoen (!) meer gekost dan was begroot. Gezinnen en jongeren met problemen laten we niet in de kou staan en ja, dit kost geld. We gaan kijken of de juiste zorg bij de juiste persoon terechtkomt en of de organisatie van de zorg efficiënter kan. Het is duidelijk dat de overheid ons met nieuwe dure taken heeft opgezadeld zonder hiervoor het geld te geven. Denk aan huishoudelijke hulp in de WMO en aan jeugdzorg. 

Om de stijgende kosten voor de zorg te kunnen betalen wordt het CMD gereorganiseerd en is de WOZ omhoog gegaan. Inwoners met een duur eigen huis gaan wat meer betalen en inwoners zonder een eigen huis gaan niet meer betalen. De sterkste schouders dragen de zwaarste last. Dat is ook CDA. 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (juni 2020)

Lees ook: https://cdasonenbreugel.nl/rijk-maakt-ons-arm/

Moet niet gekker worden!

Bij de bespreking van het definitief ontwerp van het Dorpshuis hebben we als CDA enkele malen gedacht: “Het moet niet gekker worden!”. Het college heeft namelijk de kaders van het vorige college overgenomen en dat met álle partijen vastgesteld. De raad was eenstemmig: “Dít is wat we willen en daar moet het Dorpshuis aan voldoen”. Binnen die kaders (financiën, gebruikers, exploitatie, energiegebruik, ontwerp) is het ontwerp gemaakt. Jarenlang is er gespaard voor dit gebouw. Iedereen tevreden zou je denken. Helaas, sommige partijen denken er nu ineens anders over. 

De een vindt dat dit dossier er doorheen gejast wordt. Er is te weinig tijd. Moet niet gekker worden. Dit dossier loopt al bijna 30 jaar en is vanaf dag één door de huidige CDA-wethouder op de agenda gezet en alle stappen zijn de afgelopen twee jaar met de gehele raad gedeeld. Dan kan de laatste stap niet als een verrassing komen.

De ander weet te melden dat er 8 ton gemoeid is met archeologisch onderzoek. Moet niet gekker worden. Die 8 ton werd jarenlang bestreden omdat het bedrag onjuist was. Het kon volgens de toenmalige wethouder nooit meer dan 30.000 euro zijn. Het is extra onjuist omdat in het huidige ontwerp een zwevende vloer komt te liggen waardoor bodemberoering nauwelijks plaatsvindt.  Geen extra kosten dus.

Weet u nog? De verkiezingen in 2018 hadden één groot kiespunt: het wel of niet behouden van het kerkgebouw en het wel of niet verhuizen van het Vestzak naar het Dorpshuis. De kiezers waren overduidelijk in hun mening: Dorpsvisie, CDA en PvdA/GL en D’66 kregen 12 van de 17 zetels. Met enkele huurders worden de laatste plooien gladgestreken voor maximaal draagvlak. Dit kan niet anders uitgelegd worden als: behoudt het kerkgebouw en geef er een nieuwe functie aan.

En dat is precies wat dit college doet: het realiseren van een Dorpshuis. Het is even schrikken nu de bouw van het Dorpshuis zo dichtbij komt. Verdorie, ze gaan het echt doen! Ze gaan echt bouwen. Ze gaan echt doen wat ze aan u beloofd hebben. Inderdaad. Dit is de wens van de kiezers, dit is toegezegd en dit gaan we nu doen. Het moet niet gekker worden. 

Fractie CDA Son en Breugel, 
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

Lees meer over het Dorpshuis: