Vraag en antwoord over ons dorpshuis

Het is verantwoord en we kunnen er trots op zijn. 

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft op 27 augustus 2020 een historisch besluit genomen over het realiseren van een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw. 

Inwoners hebben terecht de afgelopen periode kritische vragen gesteld en CDA, D66, Dorpsvisie en PvdA/GL willen graag daarop antwoord geven:

1. Wie zijn er bij betrokken geweest?

Het plan is tot stand gekomen in overleg met raads- en commissieleden, het college, de monumentencommissie en alle beoogde gebruikers. Daarnaast zijn ook de inwoners betrokken bij de presentatiemarkt van alle ontwerpen die verzorgd is door de architecten. 

2. Waarvoor wordt het Dorpshuis ook alweer gebouwd?

Het Dorpshuis is een ontmoetingsplek voor kunst, cultuur, muziek, zorg en welzijn. Bestaande hulpverleners, harmonie en verenigingen geven al jaren aan dat ze behoefte hebben aan een geschikte ruimte met passende voorzieningen. 

3. Waarom komt het Dorpshuis in het oude kerkgebouw?

Bij de laatste verkiezingen hebben alle partijen die voor het behoud van het kerkgebouw waren gewonnen. Die winnende partijen vormen nu de coalitie en leveren de wethouders in het college. De opdracht van de kiezers, twee jaar geleden was duidelijk: “Maak een eind aan deze slepende discussie, behoud het kerkgebouw en bouw een Dorpshuis”. 

4. Welke eisen heeft de gemeenteraad gesteld aan het Dorpshuis?

De gemeenteraad heeft in 2016 kaders opgesteld voor het Dorpshuis en die kaders zijn in 2018 opnieuw goedgekeurd. Ook door vrijwel de gehele huidige oppositie. Het nieuwe Dorpshuis voldoet aan al deze kaders. (financieel, gebruikers, energie, duurzaamheid, toegankelijkheid, openheid). 

Het Kantar onderzoek (2018) maakt duidelijk dat we een dorpshuis willen dat ‘kleinschalig, dorps en gezellig is”. Het moet bovenal functioneel zijn.

5. Wie worden de huurders van het Dorpshuis?

Vestzaktheater, Harmonie, Bibliotheek, Radio Son en Breugel en het CMD worden de vaste huurders. Hiernaast wordt ruimte geboden aan lokale initiatieven om optimaal gebruik te maken van het Dorpshuis. Denk aan yoga, toneel, muziek, filmclub, ouderenbond. U bent van harte welkom als u plannen heeft. 

6. Wat hebben eerdere plannen voor het Dorpshuis al gekost?

Totaal is er meer dan anderhalf miljoen euro uitgegeven aan plannenmakerij zonder dat er ook maar één steen gelegd is! In 2010 is een plan verworpen en dat heeft ca 150,000 euro aan advieskosten gekost. In 2014 is onderzoek verricht naar het Vestzaktheater dat ca 350,000 euro aan advieskosten heeft gekost. In 2018 is een plan verworpen dat ca 650.000 euro aan advieskosten heeft gekost. 

7. Wat gaat de bouw van dit Dorpshuis kosten?

De bouw gaat ca 4,5 miljoen euro kosten. Daar komt anderhalf miljoen bij voor de inrichting van het gebouw en de sloopkosten. We moeten niet vergeten dat de afgelopen jaren de bouwkosten zijn gestegen. Langer wachten betekent opnieuw hogere kosten voor hetzelfde gebouw. Je betaalt meer en krijgt hetzelfde. Totaal dus 6,5 miljoen, ex BTW. 

8. Hoe zit het dan met dat bedrag van 9 miljoen?

Een meerderheid in de gemeenteraad is van mening dat dit dé kans is om een passend en goed gebouw neer te zetten. Er worden aanvullende kosten gemaakt om het gebouw energieneutraal te maken. Hiermee besparen we  op termijn ook op de gebruikskosten van het gebouw. Denk aan de dakversteviging voor zonnepanelen, extra isolatievoorziening, geluidsisolatie voor ongestoord gelijktijdig ruimtegebruik. Denk ook aan een extra tweede verdieping. Niemand wil een herhaling van de ellende zoals bij sporthal De Landing. Toentertijd is er bezuinigd op de bouw en dat moeten we nu al jarenlang repareren met hoge extra kosten. Goedkoop is duurkoop. Dit gebouw zorgt ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst van onze verenigingen en zorgverleners. In dit bedrag zit ook anderhalf miljoen euro aan BTW. De wethouder verwacht een deel van de BTW terug te krijgen en gaat hierover in gesprek met de belastingdienst. Het kan dus ook goedkoper worden. 

9. Van wie is het voormalige kerkgebouw?

De gemeente is eigenaar van het voormalige kerkgebouw. Het gebouw is in 2018 voor ruim 1 miljoen euro aangekocht van het Bisdom. 

10. Kunnen we de bouw van het Dorpshuis betalen?

Jazeker. Er is al jarenlang gespaard voor het Dorpshuis. Er staat op dit moment voldoende geld op de spaarrekening, ook bestemd voor het nieuwe Dorpshuis, om de bouw te kunnen bekostigen.

11. Kunnen we de exploitatie van het Dorpshuis betalen?

Jazeker. Alle gebruikers die in het Dorpshuis komen bestaan nu ook al en zijn gezonde stichtingen en organisaties. Zij krijgen subsidie van de gemeente om hun maatschappelijk werk te kunnen doen. Zij gaan niet meer betalen dan ze nu doen. Daarnaast leveren horeca en het theater straks ook inkomsten op. 

12. Worden er ook kosten bespaard door het nieuwe Dorpshuis?

Jazeker. De dure tijdelijke huisvesting van de bibliotheek wordt gestopt. En het dure onderhoud met de hoge energiekosten van het oude Vestzaktheater komen te vervallen. Bovendien hoeft de huur voor het CMD gebouw niet meer betaald te worden aan Zuidzorg. 

13. Het Klooster in Nuenen en de Enck in Oirschot zijn failliet gegaan. Hoe zit dat? 

Die gemeenschapshuizen werden gebouwd rondom een verlieslijdend regionaal theater. In ons Dorpshuis blijven we doen waar we goed in zijn: een theater voor lokaal talent en lokale evenementen. Eventueel aangevuld met bijzondere evenementen van elders. De belangrijkste functie is het bij elkaar brengen van zorg- en welzijn en het bieden van ontmoetingsruimten voor verenigingen, hobbyclubs, stichtingen en zorg. Een bestaande en beproefde formule dus. Dit is geen experiment. Er zijn genoeg voorbeelden van Dorpshuizen die prima functioneren. Kijk maar in Lieshout, Zijtaart en Duizel. 

14. Waarom wordt het Vestzaktheater niet verbouwd tot Dorpshuis?

In de vorige coalitie is onderzoek gedaan om het Vestzakgebouw te verbouwen. Daarbij was toen nog geen sprake van deelname door het CMD, nauwelijks energie- en duurzaamheidseisen, geen BTW-afdracht en nog meer posten die toen niet zijn meegerekend. Voor een kleiner gebouw met minder gebruikers en minder kwaliteit moest al snel gerekend worden op minimaal 6 miljoen euro. Een verbouwing van het Vestzaktheater is dus helemaal niet goedkoper. Bovendien, in de jaren dat het Vestzaktheater verbouwd wordt, moeten de huidige gebruikers ergens anders huren. Ook dat kost weer extra geld. Enkele partijen hebben dit oude voorstel weer op tafel gelegd. Er was echter een meerderheid voor het Dorpshuis in de voormalige kerk. 

15. Wat is er gedaan met de wensen van het bestuur van het Vestzaktheater?

Heel veel wensen zijn ingewilligd en worden gerealiseerd. Maar niet alles kan. Er komt een geïsoleerde theaterzaal en een kleinere zaal die gelijktijdig gebruikt kunnen worden. Dat kan in het huidige Vestzaktheater niet. De akoestiek wordt bij de bouw bepaald. Het Vestzak heeft zelf al licht- en geluidsapparatuur aangeschaft die mee kan verhuizen naar het Dorpshuis. En er komt een inschuifbare tribune op een vlakke theatervloer. Een grote wens van het bestuur. Er komt een grotere keuken. Een aantal kleinere wensen zoals daglichtverduistering in de grote zaal worden in overleg met het bestuur van het Vestzaktheater meegenomen bij de afbouw. 

16. Wordt het Vestzaktheater gesloopt als het Dorpshuis is gebouwd?

Nee. De voorgevel van het Corneliusgebouw is beschermd dorpsgezicht en blijft behouden. In en achter het gebouw kunnen woningen/appartementen worden gebouwd. De raad heeft hierover al een besluit genomen. Het Vestzaktheater wordt dus niet gesloopt. 

17. Moet de OZB-belasting omhoog vanwege het Dorpshuis?

Nee. Zowel de bouwkosten als de jaarlijkse kosten worden betaald uit daarvoor gereserveerd geld. De gemeenteraad wil de OZB-belasting verhogen om het risico van de stijgende kosten voor zorg en welzijn op te vangen. 

18. Gaan de contributies voor leden straks omhoog bij de huurders?

Nee. Met alle huurders is afgesproken dat er in principe niets veranderd aan de huur of aan de subsidies. 

19. Moet het hertenkamp sluiten vanwege het Dorpshuis?

Nee. De gemeenteraad heeft in juli unaniem besloten dat het hertenkamp (en de vijverfontein) gewoon blijven bestaan. 

20. Gaat Braecklant dicht vanwege het Dorpshuis?

Nee. Braecklant wordt in de toekomst verbouwd en de komende periode wordt onderzocht hoe het nieuwe Braecklant eruit gaat zien en wie gebruik gaan maken van dat vernieuwde gebouw. Ook dit heeft de gemeenteraad in juli unaniem besloten.

21. Is de ruimte voor de bibliotheek niet te groot?

Bibliotheek Dommeldal is niet langer alleen een uitleendienst van boeken en dvd’s. De hoofdtaak bestaat tegenwoordig uit het aanbieden van kennis en literatuur, kunst en cultuur, lezen en luisteren voor alle leeftijden en cursussen. Denk daarbij aan ondersteuning ouderen in een digitale wereld of asielzoekers met taalcursussen. Veel inwoners zullen blij zijn als de leeszaal eindelijk weer opengaat.  

22. Worden er straks ook kerkdiensten gehouden in het Dorpshuis?

Er wordt samen met het bisdom en de parochie Sint Petrus Banden onderzocht op welke manier kerkdiensten gehouden zouden kunnen worden. 

23. Wordt bij de bouw rekening gehouden met energiegebruik en duurzaamheid?

Jazeker. Het Dorpshuis gaat straks voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan klimaatbeheersing, licht, energie en duurzaamheid. Dit vraagt een extra investering van ca 400.000 euro. 

24. Wordt de omgeving van het Dorpshuis ook nog aangepast?

Jazeker. Tegelijk met de bouw wordt een omgevingsvisie opgesteld voor het kerkplein, de Parkeerplaats aan de Nieuwstraat en natuurlijk Park Vroonhoven. Hierbij wordt gedacht aan een buitenruimte die uitnodigend is voor kinderen, volwassenen en ouderen. Een deel van deze kosten is ook al opgenomen in het huidige budget.

25. Wordt er rekening gehouden met archeologie?

Jazeker. In het Dorpshuis komt een zwevende vloer te liggen zodat nauwelijks sprake is van bodemverstoring en onze bodemschatten netjes geconserveerd blijven. 

26. Is het politieke proces correct en transparant verlopen?

Jazeker. De gemeenteraad heeft altijd zeggenschap gehouden over de plannen en is vanaf dag één keurig op tijd geïnformeerd over de voortgang. Alle partijen hebben de plannen kunnen bijsturen met eigen voorstellen. Het proces is voorbeeldig verlopen. 

27. Waarom komen jullie nu pas met deze informatie?

Dat hadden we graag eerder gedaan. De verhouding tussen voor- en tegenstanders werd steeds grimmiger. Als we onze argumenten tóen hadden ingebracht, zou het een welles-nietes gesprek hebben opgeleverd. Nu leggen we graag verantwoording af voor ons besluit. 

28. Is de aanbesteding rechtmatig verlopen? 

De wethouder heeft hiervoor de juristen van BIZOB ingeschakeld. Zij hebben de aanbesteding nogmaals grondig bekeken en hun oordeel is dat alles volgens de wet is verlopen. 

29. Hoe moet het nu verder?

Er moeten twee dingen gebeuren: De wethouder zal met alle betrokken partijen gezamenlijk aan tafel gaan zitten, zodat men in dat overleg ook gezamenlijk tot een oplossing voor de nog openstaande zaken komt. Sommige zaken kunnen eenvoudig opgelost worden en andere mogelijk niet. Maar dan weet men ook waarom dat niet kan. Ten tweede moeten alle fractievoorzitters met elkaar aan tafel gaan zitten voor een open gesprek. Dit besluit moet niet zorgen voor een terugkeer naar gesloten fronten waarin niet meer naar elkaar geluisterd wordt. Er komen nog veel belangrijke dossiers aan waar we elkaar hard nodig hebben. Er is wat ons betreft geen ruimte voor coalitie en oppositie fronten. We moeten samenwerken voor ónze inwoners! We blijven een eigen kritische koers varen en staan voor elke partij open. 

30. En de inwoners?

Wij hopen dat de inwoners de échte winnaars zijn van dit nieuwe Dorpshuis. Een huis waar je je hele leven terecht kunt.

En tenslotte nog een overzicht van de kosten:

Wij zijn van mening dat dit Dorpshuis een centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners wordt. Een gebouw dat zich mee-ontwikkelt met de wensen van ons dorp, nu en straks. Een gebouw waar we als dorp de komende 50 jaar veel plezier aan zullen beleven. 

Heeft u vragen of wilt u met ons over het Dorpshuis of andere plannen in gesprek? Neem dan aub contact op met onderstaande partijen die de voorliggende plannen van harte steunen:

CDA: Camille Limpens

D66: Monique van Zwieten

Dorpsvisie: Jelle de Jong

PvdA/GL: Joris van Dam

CDA wil vooruit in Breugel

Het CDA heeft al een groot aantal punten van het verkiezingsprogramma gerealiseerd en we willen met onze coalitiepartners nog meer beloftes nakomen. De ontwikkeling van Breugel staat hierbij hoog op onze lijst. In Breugel neemt de Boerderij een belangrijke sociale en culturele plaats in. Afgelopen week hebben we ingestemd met de renovatie van het gebouw. Het gebouw is toe aan een flinke opknapbeurt en in goed overleg met het bestuur is bepaald wat er gaat gebeuren. De gemeenteraad heeft het geld ervoor goedgekeurd. 

Met nieuwe zonnepanelen en een verbetering van het bestaande groen kan de Boerderij weer jaren vooruit. En dat betekent dat er vele activiteiten voor jong en oud behouden blijven in Breugel. Graag hadden we de renovatie nog duurzamer uitgevoerd, maar we gaan geen cv-ketel van drie jaar weggooien. Dat is ook  niet duurzaam. De wethouder zegde toe (op aandringen van PvdA/GL) om voorbereidingen te treffen om in de toekomst gasloos te kunnen verwarmen. 

Een ander project staat ook eindelijk in de steigers. De nieuwbouw van de basisschool Krommenhoek/Regenboog in Breugel. Dit gaat ertoe leiden dat er na de Stoklandschool een tweede moderne schoolgebouw in Breugel komt. En daarmee is Breugel ook voor de schoolgaande jeugd weer helemaal bij de tijd. De scholennieuwbouw is onderdeel van het grote plan Breugel Bruist.

Enige tijd geleden hebben wij als raad vastgesteld dat de nieuwe school in Breugel op de locatie van de huidige Krommenhoek zal komen. We zijn benieuwd naar de bouwplannen van het schoolbestuur en het samenvoegen van de twee scholen. Het CDA gaat bij de ontwikkeling en bouw van de nieuwe school aan de Doormanlaan de verkeerssituatie nauwlettend volgen. Een veilige en passende verkeerssituatie voor schoolkinderen én de omwonenden in de Doormanlaan is een absolute voorwaarde. Je moet geen nieuwe school bouwen ten koste van de buurt. Dat gaat niet werken. 

Heeft u ideeën of vragen over de Boerderij en/of de nieuwbouw van de school, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek. 

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

Historisch besluit Dorpshuis

Son en Breugel krijgt na decennialange discussies eindelijk een dorpshuis. Een dorpshuis dat voldoet aan alle voorafgaande gestelde eisen wat betreft beoogde maatschappelijke, zorg en culturele functies, kosten, energiezuinigheid en behoud van de emotionele en monumentale waarden van het voormalige Petrus Banden kerkgebouw. Een dorpshuis dat ons thuis wordt.

Een meerderheid in de raad (CDA, D66, Dorpsvisie en PvdA/GL) stemde voor het voorstel van wethouder Boersma. Helaas zijn de voor- en tegenstanders de afgelopen weken steeds scherper tegenover elkaar komen staan. Met dit artikel wil het CDA toelichten waarom wij heel erg blij zijn met dit besluit.

Meteen na de verkiezingen was duidelijk dat ingezet zou worden op een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw. Alle vorige pogingen voor nieuwbouw werden (op het laatste moment) afgewezen omdat het geen dorpse uitstraling had. Een onderzoek om het Dorpshuis in het Vestzaktheater te realiseren, is in het verleden ook afgewezen omdat het niet goedkoper was en niet alle functies daarin onderbracht konden worden. Dit nieuwe plan kon rekenen op een meerderheid omdat de beoogde stichtingen en verenigingen nog steeds behoefte hebben aan een gezamenlijk huis. Maar er is ook een monumentaal gebouw mee behouden. Dat zal veel kiezers die in 2018 op ons gestemd hebben een groot plezier doen.  

Moet het wel 9 miljoen kosten, is ons vaak gevraagd. Dit is inderdaad een groot bedrag voor een dorp als Son en Breugel. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren meer dan 7,5 miljoen bij elkaar gespaard voor de bouw en de inrichting. De raad heeft zelf nog enkele aanvullingen geëist: energieneutraal zonnedak, inschuifbare tribune en een extra 2e verdieping voor nog meer gebruik van het gebouw. Tel daar de gestegen bouwkosten van de afgelopen jaren en de BTW bij op en je komt uit op 9 miljoen.  Dit bedrag is zelfs nog wat lager dan het vorige plan! Bovendien hoopt de wethouder een deel van de BTW kosten terug te krijgen van de belastingdienst. 

Even nog enkele zaken rechtzetten, deze 9MEuro gaan niet ten kosten van onderwijs, hertenkamp, zorg, subsidies of wat dan ook. Er is hiervoor gespaard en begroot. Deze uitgaven zijn ook niet de reden voor een geplande OZB verhoging. Deze is om de hogere kosten in de zorg mee op te vangen.

De keuze die we nu gemaakt hebben is geen keuze voor de komende paar jaren. Dit is een keuze voor de komende 40 of meer jaren. Het Vestzaktheater opknappen, wat de oppositie voorstelde, is een oplossing die én geen ruimte biedt aan alle functies die we willen combineren, nóch een oplossing die op de lange termijn gericht is. Nu opknappen zou later alsnog leiden tot de bouw van een nieuw dorpshuis. En dat zou in totaal tot hogere kosten leiden dan we nu hebben begroot. Wellicht goed om te weten; wélke keuze we nu ook hadden gemaakt: nieuwbouw op locatie van het huidige oude kerkgebouw, op de locatie van de voormalige pastorie, of Vestzaktheater; de kosten zouden niet ver van elkaar af hebben gelegen.

Hoe denken de huurders over het nieuwe Dorpshuis? De bibliotheek heeft zijn steun uitgesproken, net als de harmonie. De harmonie heeft gewezen op de onzekere toekomst en wil dat hier rekening mee gehouden wordt (maar dit is onafhankelijk van de locatie). Het bestuur van het Vestzaktheater had hogere verwachtingen van het nieuwe Dorpshuis en was teleurgesteld. Ondanks dat er meerdere keren overleg heeft plaatsgevonden, voelt men zich nog niet voldoende gehoord en daarom gaat de wethouder nogmaals met hen in gesprek. Radio Son en Breugel heeft gezegd dat het hen niet uitmaakt waar ze zitten. Het CMD zal straks de nodige ruimten krijgen op de tweede verdieping en dat betekent dat de 38.000 euro die we nu jaarlijks uitgeven aan huur voor het pand aan de Europalaan voortaan aan onze eigen gemeente betaald wordt. 

Wat vinden de inwoners ervan? Wij hebben de afgelopen dagen willekeurige steekproeven gehouden onder onze inwoners. Er zijn enkele duidelijke hoofdconclusies te trekken. Fijn, dat er eindelijk een besluit genomen is, maar 9 miljoen vind ik wel veel geld. En ons is ook duidelijk geworden dat veel inwoners nauwelijks een volledig beeld hebben wat er voor die 9 miljoen gebouwd gaat worden. Dat trekken we ons aan. Daarom hebben we, samen met Dorpsvisie, alle vragen verzameld die de afgelopen maanden bij ons zijn binnengekomen. Dat overzicht is op onze websites te lezen. Neemt u dit eens rustig door en als u aanvullende vragen heeft, neem dan aub contact met ons op. Wij staan u graag te woord. 

En hoe moet het nu verder? Wij nodigen alle partijen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Er mag niet opnieuw een tegenstelling tussen coalitie en oppositie ontstaan. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om die tegenstelling weg te nemen. Verder moeten alle gebruikers uitgenodigd worden voor een gezámenlijk overleg. Hierin zullen alle nog openstaande zaken besproken worden. Niet alles zal opgelost kunnen worden, maar dan is in elk geval duidelijk wat er niet kan en waaróm het niet kan. En wat ons betreft: en nou gezamenlijk hard aan het werk zodat u en alle andere inwoners zo snel mogelijk kunnen profiteren van UW DORPSHUIS. Proficiat! 

Overigens: wist u dat de fractie van het CDA elke dinsdagavond vergadert en dat u daarbij van harte welkom bent om uw vraag of probleem voor te leggen? Veel inwoners zijn u al voorgegaan. U bent van harte welkom. U kunt ons bereiken via cda@cdasonenbreugel.nl

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. 

Financiële situatie van Son en Breugel

Het CDA vindt dat er weinig reden tot klagen is voor ons dorp met een goedgevulde spaarrekening. Dat spaargeld is gereserveerd voor de renovatie van het gemeentehuis en de Boerderij, het nieuwe dorpshuis en voor de plannen van Breugel Bruist. Ons dorp kent een historie van zuinigheid en die komen nu goed van pas. Maar soms is ook sprake van verkeerde zuinigheid. 

De vorige collegeperioden is zwaar bezuinigd op ambtenaren. Dit heeft geleid tot een waarschuwing van de provincie omdat we onze basis niet op orde hadden. Er is ook bezuinigd op groenonderhoud, trottoirs en wegen. Dat wordt nu versneld gerepareerd en er zijn nieuwe fietspaden aangelegd naar Nijnsel en Eindhoven. Dit was één van onze speerpunten in de verkiezingen van 2018. 

Helaas zijn er ook tegenvallers te melden. De zorgkosten zijn sterk gestegen en hebben een miljoen (!) meer gekost dan was begroot. Gezinnen en jongeren met problemen laten we niet in de kou staan en ja, dit kost geld. We gaan kijken of de juiste zorg bij de juiste persoon terechtkomt en of de organisatie van de zorg efficiënter kan. Het is duidelijk dat de overheid ons met nieuwe dure taken heeft opgezadeld zonder hiervoor het geld te geven. Denk aan huishoudelijke hulp in de WMO en aan jeugdzorg. 

Om de stijgende kosten voor de zorg te kunnen betalen wordt het CMD gereorganiseerd en is de WOZ omhoog gegaan. Inwoners met een duur eigen huis gaan wat meer betalen en inwoners zonder een eigen huis gaan niet meer betalen. De sterkste schouders dragen de zwaarste last. Dat is ook CDA. 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (juni 2020)

Lees ook: https://cdasonenbreugel.nl/rijk-maakt-ons-arm/

Energietransitie in Son en Breugel

Het CDA vindt de ambitie om in 2030 voor 70% energieneutraal te zijn, een prima en haalbaar doel. Met dit doel lopen we ook in de pas met de Regionale Energie Strategie (RES) of willen we zelfs meer. Windenergie is slechts op twee plekken mogelijk: Olen en Sonniuswijk en daarvoor is de aankoop van grond nodig. Windenergie levert drie keer zoveel energie op als zonnepanelen dus dat is nodig om onze ambitie te halen. We hameren op twee voorwaarden: betaalbaarheid en draagvlak. 

Wie gaat die energiestrategie betalen? De inwoners, u dus. Dus wij begrijpen uw vraag: “Wat levert het mij op”? Hiervoor moet een informatiepunt komen waar u met vragen en voorstellen terecht kunt. De lusten moeten ten bate komen van ons dorp en van de regio. Met name de economisch-zwakkeren moeten geholpen worden om mee te profiteren van de overgang naar elektrisch. Bedrijven in het buitengebied kunnen energieleveranciers van de toekomst worden.  

We zien veel potentie in zonnepanelen langs de A50, de A2 en langs het kanaal. De nieuwste zonnefolie tovert elk bouwwerk om tot een energiecentrale. Daarom zijn zonneweiden achterhaald. We gaan geen vruchtbare landbouwgrond en mooie natuur volleggen met zonnepanelen. We geloven in veel kleine bijdragen zoals zonnepanelen en dakturbines op daken op Ekkersrijt. 

We pleiten voor het inzetten van waterstof om energie op te slaan. Natuurlijk gaan we door met isoleren van huizen. Vanzelfsprekend moet het elektriciteitsnet geschikt gemaakt worden voor de toename van lokale elektriciteitsaanbieders. 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (juli 2020)

Realisatie dorpshuis

Onze raad had een droom, een droom die al decennia bestaat en die onafhankelijk wat nu wordt beweerd door iedereen gedeeld werd. De realisatie van een dorpshuis in het centrum van Son en Breugel. Aan het kerkplein. Een plek waar we als gemeenschap voor sociaal-culturele en maatschappelijke diensten kunnen samenkomen. Waar we boeken kunnen lezen, zingen, bridgen, naar de radio luisteren, het theater kunnen bezoeken, zalen kunnen huren of simpel een kopje koffie bij een krantje kunnen drinken. En ondanks dat we deze gezamenlijke droom hadden, is dit al vele keren inzet van de verkiezingen geweest en zijn hierdoor verkiezingen gewonnen en verloren of coalities gesneuveld. 

En toch zou ik die gezamenlijke droom als kapstok willen gebruiken om de verdere discussie te voeren. Ik heb in de media en ook al in vorige vergaderingen van de gemeenteraad van enkele partijen gehoord, het is te duur, moeten we niet naar het Vestzaktheater gaan kijken. Andere gemeenten hebben problemen om hun dorpshuis rendabel te houden en nog meer. Maar misschien goed om toch enig historisch perspectief te geven. En ons allen echt af te vragen, hebben we nou discussie over de kosten, de plek, het dorpshuis, het ontwerp of simpel gezegd gunnen we elkaar niet dat er iets gerealiseerd wordt.

En ik wil helemaal niet zolang teruggaan tot het moment dat de eerste discussies over een nieuw dorpshuis opkwamen. Ik wil slechts 10 jaar met u terugkijken.

2010: Er ligt een plan om op de voormalige locatie van de pastorie voor 4 MEuro een bibliotheek te realiseren. Dit plan ontwikkeld door een college bestaande uit VVD, CDA en PvDA GL, leidt dit voorstel tot een besluit, waarin ook Domein, nu Thuis, een rol speelde om de kosten te drukken. Dit plan werd een van de hot thema’s gedurende de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. De twee dorpspartijen, DorpsVisie en DorpsBelang, die hier geen voorstander van waren, wonnen de verkiezingen en zetten het plan in de ijskast. 4 jaar lang werd erover gesproken, maar er werd geen beslissing genomen. Het resultaat: we hadden het duurste parkeerterrein van Brabant. 

2014: DorpsVisie en DorpsBelang zetten hun coalitie voort, met als inzet te kijken of het Vestzaktheater een geschikte locatie zou kunnen zijn. De conclusie, niet alle functies passen erin en er zijn forse investeringen nodig zijn om het Vestzaktheater geschikt te maken. 

2016: De coalitie werd verbroken en DorpsBelang, VVD en PvDA/GL vormden een nieuw college. Door dit college werd vol ingezet op nieuwbouw. Nieuwbouw die steeds groter en duurder werd. Die ook een deel van de Petrus Banden kerk nodig had. Een plan waar vanuit de bevolking oppositie tegen kwam, omdat zij graag het voormalige kerkgebouw wilden behouden en de wens uitten om ook dit gebouw mee te nemen in de plannen. Hiervoor werden 1300 handtekeningen verzameld.

Eind 2017, hadden we als raad consensus over:

 • een dorpshuis dat nog steeds iedereen nodig vindt,
 • het programma van eisen ervoor, 
 • de kosten om het dorpshuis te bouwen, (kosten en dat zal ik later laten zien, niet anders zijn dan nu),
 • de beoogde huurders en de voorwaarde dat hun kosten niet omhoog mochten,
 • de energie-eisen die gesteld werden aan het gebouw: energieneutraal. 

Naast deze enorme overeenstemming zijn er ook nog verschillen van inzicht. Moet het nieuwbouw worden of mag binnen het voormalige kerkgebouw worden gebouwd? Een draagvlakonderzoek gaf een overduidelijke uitkomst: de meerderheid van de bevolking wilde een dorpshuis, maar zag nieuwbouw in een groot glazen gebouw niet zitten. 

In 2018 kwam de huidige coalitie met een meerderheid uit de verkiezingen. Belangrijkste strijdpunt in de verkiezingen?: het Dorpshuis. De kiezer had gesproken! Het Dorpshuis moet in het kerkgebouw. Dus werd meteen het kerkgebouw aangekocht (in niet gesloopte staat). En niet zoals de voormalige coalitie wilde in gesloopte staat. Dit laatste zou trouwens duurder geweest zijn. Het nieuwe college ging voortvarend aan het werk. 

En nu 2 jaar later ligt er een voorstel. Een voorstel dat voldoet aan vrijwel alles, zelfs met een tweede verdieping erin, met meer ruimte en een sluitende exploitatie kent, dat vrijwel energieneutraal te maken is, een dorpshuis met kosten die gelijk zijn aan de eerder voorspelde kosten. Een oud gebouw met vele herinneringen aan samenkomst, verbondenheid, troost, vreugde en verdriet behoudt al deze mooie functies maar dan in een nieuw jasje, voor alle inwoners.  Een ontwerp waarvan ik dacht toen ik het voor de eerste keer zag, dit is echt heel mooi. Een plan waarbij de bijzondere elementen van de architectuur van het gebouw zichtbaar gehandhaafd worden, zijnde m.n. de dakconstructie en de gemetselde voorkant. Een gebouw dat de verbindende schakel in Son en Breugel kan zijn. De locatie waar dag en nacht het licht brandt. Voor elke inwoner! Zodat je je nooit eenzaam hoeft te voelen. Dit is mijn thuis. Jouw thuis. ONS thuis! 

Ik had u nog beloofd om naar het financiële aspect te kijken. De jarenlange discussies hebben één voordeel gehad: We hebben al die jaren flinke reserves aangelegd. Reserves en toekomstige reserveringen in de begroting zijn voldoende om dit gebouw te realiseren en te exploiteren. Het herbestemmen van deze reserves voor andere doeleinden is ook niet zomaar mogelijk. Het niet realiseren zal de behoefte van verenigingen, bibliotheek, CMD en theater niet wegnemen. De behoefte aan een dorpshuis is overduidelijk. Dus als we het geld niet hier insteken dan zullen we het geld in een ander dorpshuis steken. En dat gaat dus ook geld kosten. Weer opnieuw beginnen. Weer niet geleerd van het verleden. 

Maar laten we de plannen van 2017 eens vergelijken met de plannen die er nu liggen. Plannen die in 2017 door VVD en Dorpsbelang werden gesteund. En daarmee dus deze hele raad. (muv D66 want die zat toen nog niet in de raad). 

 1. De footprint van het 2017 ontwerp was groter.
 2. Beide ontwerpen voldoen aan het programma van eisen. Echter met de realisatie van een tweede verdieping voegen we hier een substantiële hoeveelheid m2 toe. Wij vinden de 0.2 MEuro extra dan ook goed te verdedigen.
 3. Beide ontwerpen zijn energie neutraal
 4. Bouwkosten waren in 2017: 4,13 MEuro. Nu 4.16 MEuro. Moet wel gezegd worden dat in 2017 het gebouw energieneutraal was en we nu voor de realisatie van zonnecellen op het dak 0.36 MEuro meer moeten betalen.
 5. Kosten voor inrichting en installatie werd in 2017 geschat op 23% van de bouwkosten en nog additionele kosten voorde installatie, bi elkaar  ongeveer 1.4 MEuro, deze waren niet verder opgesplitst, nu worden deze geschat op 1.6 MEuro.
 6. De kosten voor sloop en asbestsanering waren in 2017 niet meegenomen. Nu is hier 0.4 MEuro voor opgenomen. Die zaten in de aankoop van de kerk in gesloopte staat die 2 ton meer kostte.
 7. De kosten voor de inrichting van de openbare ruimte waren in 2017 niet meegenomen. Hiervoor is nu een bedrag van 0,2 MEuro opgenomen.
 8. Ook voor de overige kosten was in 2017 geen budget opgenomen en nu een bedrag van 0.36 MEuro.
 9. Tenslotte de optie voor een inschuifbare tribune was niet opgenomen in 2017. Nu is hiervoor een optie om dit voor 60 000 Euro meer te realiseren. 
 10. In 2017 werd er niet over btw gesproken, nu is dit expliciet aangegeven. 
 11. In 2017, was de footprint van het gebouw groter en de mogelijkheden minder.
 12. En hadden we met nog onbekende kosten voor archeologisch onderzoek te maken, wat nu niet het geval is.

Samengevat. Als je financieel de plannen van 2017 en 2020 vergelijkt zijn deze nagenoeg identiek. Echter zijn nu alle kosten meegenomen en inzichtelijk gemaakt. En als je bedenkt dat de bouwkosten over de afgelopen jaren met meer dan 20% gestegen zijn, is dit een knappe prestatie.

Het CDA staat vierkant achter de voorgestelde plannen. Het voldoet aan alle eisen die we gesteld hebben. Nu niet doorpakken zal wederom leiden tot het uitstel van een goede oplossing van veel maatschappelijke, culturele en sociale instellingen en verenigingen.  En zal wederom tot het verspillen van veel geld leiden. Alle vorige hebben ons meer dan 1 MEuro gekost. En wat hebben we hiervoor gekregen: een heleboel gepraat en vooral heel veel ergernis. 

Toch hebben we ook een paar vragen voor de wethouder:

 1. In de krant was te lezen dat het bestuur van het Vestzaktheater zich niet helemaal gehoord voelde, kan de wethouder aangeven of het bestuur de bezwaren vooraf met de wethouder heeft gedeeld? En als ze dat gedaan hebben, wat hierop de reactie van de wethouder is geweest? 
 2. Heeft er een afsluitend gezamenlijk overleg plaatsgevonden met alle partners waarin men met elkaar de pijntjes kan verdelen? Die bereidwilligheid is er namelijk altijd geweest. 
 3. Wordt er nog gekeken naar het huisvesten van een commerciële partner voor het inbouwen van  meer financiële zekerheid? Een zorgpartij bijvoorbeeld. Huisartsen/tandartsen zijn al enkele keren genoemd.  

En tot slot, iedere partij mag zichzelf in de spiegel aankijken en zich afvragen, wil ik nu dit dorpshuis eindelijk realiseren, wil ik het beste voor het dorp, of voer ik politiek voor het politiek voeren.

Dit artikel is geschreven door Camille Limpens voor CDA-Son en Breugel (juli 2020)

Motie: burgerinspraak bij bouwprojecten

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020

Overwegende dat:

 • Burgerparticipatie een belangrijk onderdeel is van de Omgevingswet;
 • De Omgevingswet is uitgesteld naar 2022;
 • Bouwprojecten zichtbaar lijden onder het gebrek van duidelijke en tijdige inspraak door belanghebbenden;
 • Initiatiefnemers de verantwoordelijkheid hebben burgerparticipatie in hun ontwikkelingstraject mee te nemen;
 • Initiatiefnemers burgerparticipatie in een dialoog vormgeven en afwegingen kunnen beargumenteren;
 • De huidige wetgeving pas aan het eind van een ontwikkeltraject voorziet in burgerparticipatie in de vorm van een zienswijze;
 • Dergelijke zienswijzen voor belanghebbenden vaak als mosterd na de maaltijd voelen en de ruimte om plannen aan te passen nog maar zeer beperkt zijn;
 • Ook voor initiatiefnemers, door de inbreng van belanghebbenden niet voldoende mee te wegen, dit tot ongewenste situaties kan leiden;
 • De raad zal toetsen hoe burgerparticipatie is meegenomen binnen een ontwikkeltraject;
 • Inwoners in toenemende mate hierover bij politieke partijen aan de bel trekken.

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 2 juli 2020

Fracties CDA, Dorpsvisie. PvdA/GL

Motie: Ons hertenkamp, onze kinderboerderij

De gemeenteraad van Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020;

Overwegende dat:

 • Het hertenkamp een betekenisvolle plaats in het dorp inneemt.
 • Onze gemeente allerlei kosten wil drukken, zeker op langere termijn.
 • Er vrijwilligersorganisaties zijn die op termijn een nieuwe behuizing nodig hebben.
 • In Nuenen een kinderboerderij, draaiende op vrijwilligers, enorm succesvol is
 • Een kinderboerderij een educatieve meerwaarde heeft, bijvoorbeeld in combinatie met scholen

Besluit

Het college te verzoeken:

 1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het hertenkamp om te bouwen tot kinderboerderij;
 2. Uitgangspunt hierbij is dat deze kinderboerderij uiteindelijk budgetneutraal draaiende wordt gehouden door een bij de locatie passende vrijwilligersorganisatie
 3. Bij dit onderzoek mede te betrekken belangstellende vrijwilligersorganisaties en geïnteresseerde burgers.
 4. De raad over het resultaat van het onderzoek te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 2 juli 2020

Fracties CDA en DorpsVisie

RIJK MAAKT ONS ARM!

Zijn we nou een rijke gemeente of niet?

Het goede nieuws: we zijn een rijke gemeente. Het slechte nieuws: we geven op dit moment meer uit dan we binnenkrijgen. Gelukkig hebben we altijd goed gespaard en die spaarrekening wordt nu ingezet. Dat kan gelukkig, maar dit moet geen jaren duren, want die rekening raakt ooit leeg. Daarom moet bezuinigd worden én moeten de inkomsten verhoogd worden. We zijn een kleine gemeente en onze zelfstandigheid kost geld! 

Er staan flink wat euro’s op onze spaarrekening. Veel gemeenten om ons heen zijn jaloers op onze spaarpot. Voor alle duidelijkheid: deze spaarpot van de gemeente is van u! En moet dus ook aan u, de inwoners van Son en Breugel besteed worden. En dat gebeurt ook. De trottoirs worden hersteld, nieuw fietspad naar Eindhoven, Ekkersrijt wordt verbouwd inclusief HOV-buslijn, het gemeentehuis opgeknapt, bosgrond bij de Dommel en natuurgebied in Bokt is aangekocht, fietsoversteek bij scouting is aangelegd en er zijn veel subsidies voor clubs en verenigingen. Dit geld is dus niet opgegaan aan feestjes of luxeprojecten, maar aan achterstallig onderhoud. 

We zouden moeten stoppen met ‘dure’ projecten omdat we die niet kunnen betalen. Dit is aantoonbaar onjuist want de volgende bedragen zijn al gereserveerd: Breugel 3 miljoen, Dorpshuis 4 miljoen. Kortom, er is voldoende gereserveerd voor gebouwen waarin we samenkomen, samen lezen, zorghulp aanvragen, theater bezoeken, muziek maken en voor onze gezondheid sporten. En als corona één ding duidelijk heeft gemaakt dan is het dat juist deze gemeenschappelijke voorzieningen van cruciaal belang zijn. Wij gaan ze voor u bouwen en onderhouden. Voor uw plezier, zorg en welzijn!

Hoe is het tekort ontstaan?

Op dit moment komen we geld tekort. We zijn in ‘goed gezelschap’ want driekwart van alle Nederlandse gemeenten komt geld tekort. De veroorzaker: het rijk.  De jeugd-/gezinszorg is door het rijk afgestoten naar de gemeenten, met 20% minder budget om hetzelfde werk te doen. Er hebben zich bovendien meer kinderen en gezinnen met grote problemen gemeld. Die hebben we geholpen. Dat is geen weggegooid geld. Voor uw begrip: elk multiprobleem kind/gezin kost ca 100.000 euro per jaar! Het zal u zelf maar overkomen, een ernstig ziek of depressief kind. Dan wilt u toch ook geholpen worden? Het gaat om dringende hulp voor een kind/gezin in nood. En die hulp/zorg leveren wij! Nu en in de toekomst. 

Het rijk heeft bepaald dat huishoudelijke hulp binnen de WMO voortaan voor het standaardbedrag van 19 euro per maand moet worden aangeboden. Door deze regel wordt nu veel meer hulp aangevraagd omdat een eigen hulp duurder is. Vooral bij huishoudens met een inkomen van meer dan 100.000 euro is de vraag landelijk met ruim 30% toegenomen. Mensen die eerst prima hun eigen hulp konden betalen, doen nu een beroep op de zorggelden van de gemeente. Hierdoor komt de zorg voor anderen in gevaar.  

Het rijk heeft verder elke gemeente opgedragen om 26 deelwetten samen te voegen tot één nieuwe wet, de Omgevingswet. Een prima zaak waardoor u straks alle aanvragen kunt regelen aan één loket. Maar hiervoor moet de organisatie omgebouwd, nieuwe ICT aangekocht en ambtenaren geschoold worden. Kosten: 800.000 euro.  Opnieuw dus een forse kostenpost die ons door het rijk is opgelegd. 

U wilde weten waar het geld naar toe gaat, nu weet u het!

Hoe komt de begroting weer in balans?

Het CDA wil naar een begroting die tegen een stootje kan. Daarvoor moeten de inkomsten verhoogd worden en hiervoor is eigenlijk maar één serieus instrument: de OZB belasting. De belasting op woningbezit en -gebruik. Niet leuk, maar wel nodig. En de OZB-belasting is ook rechtvaardig want iemand met een groot huis betaalt meer dan iemand met een klein huis of geen eigen huis. En natuurlijk gaan we bezuinigen. Er moet efficiënter gewerkt worden, minder ingehuurd en er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Zelfstandig blijven kost geld.  

En hoe zit het dan met het hertenkamp, de vijverpomp en het speeltuintje? Beste mensen, maak u geen zorgen, want al deze voorzieningen blijven gewoon bestaan. 

Fractie CDA Son en Breugel, 
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

Amendement Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD

Amendement Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD

De Raad van de gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op 11 juni 2020.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020 inzake Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD, bijklage nr.: 18 – 2020;

Overwegende en constaterende dat:

 • De raad heeft gesproken over de conclusies en aanbevelingen opgenomen in het onderzoeksrapport ‘Op weg naar een duurzaam en toekomst bestendig CMD’;
 • In dat rapport de aanbeveling wordt gedaan om een heldere visie en beleidskader voor het CMD op te stellen en daarbij kennis en expertise in de gemeente en het CMD over het Sociaal Domein te benutten;
 • Een inhoudelijke visie en doelstellingen noodzakelijk zijn om de effectiviteit en efficientie van het CMD te verbeteren;
 • De raad verantwoordelijk is voor het vaststellen van een nieuwe visie en beleidskader voor het CMD;
 • Een aantal aanbevelingen, zoals het aanstellen van een beleidsadviseur naast de coördinator CMD en aanpassing van systemen, aanvullende financiering vraagt;
 • Het college voorstelt deze financiering te betrekken bij de Kadernota 2020 en de eerste bestuursrapportage 2020;
 • De Raad meent dat de op te stellen visie, beleidskader en uitwerking daarvan in de organisatie en werkzaamheden van het CMD, voorwaardelijk zijn aan het doen van extra investeringen

Besluit:

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat:

A. punt 2 wordt vervangen door: de bevindingen in het rapport te onderschrijven en een raadswerkgroep in te stellen voor het opstellen van een nieuwe visie en beleidskader, waarbij betrokken worden de verantwoordelijke portefeuillehouder, de Adviesraad Sociaal Domein, en nader aan te wijzen ter zake kundige interne en externe medewerkers en experts. Een en ander met dien verstande dat:

 • het college wordt verzocht ondersteuning voor dit proces beschikbaar te stellen vanuit het ambtelijke beleidsteam sociaal domein;
 • externe expertise ingehuurd wordt voor het opstellen en schrijven van de nieuwe visie, waarbij de kosten hiervan meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage.

B. een nieuw punt 3 wordt toegevoegd, luidende: het college opdracht te verstrekken om op basis van de door de raad opgestelde visie de overige aanbevelingen verder uit te werken en op te volgen. Dit met uitzondering van aanbeveling 8, aangezien dat onderdeel al in gang is gezet.

C. het bestaande punt 3 wordt vernummerd tot punt 4;

D. het bestaande punt 4 wordt vervangen door een nieuw punt 5, luidende: de nietstructurele financiële consequenties binnen het programma op te vangen en eventueel bij de tweede bestuursrapportage te verwerken. Eventuele structurele aanpassingen mogen pas worden doorgevoerd als visie, beleidskader, en aanpassing van werkzaamheden en organisatie, achtereenvolgens zijn vastgesteld.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 11 juni 2020

Fracties DorpsVISIE, D66, CDA, PvdA/GroenLinks

20.0006727 amendement dv onderzoek evaluatie en doorontwikkeling cmd