Burgerinspraak in Son en Breugel

Het CDA vindt dat te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden bij bouwprojecten. Te vaak klagen inwoners bij ons over een projectontwikkelaar die alleen maar informatie geeft via een website of nieuwsbrief. Maar echt in gesprek gaan met de omwonenden? Ho maar! Dat moet anders en daarom hebben we een motie ingediend bij de kadernota van 2020. Alle partijen in de raad steunden deze motie. 

Helaas is de nieuwe Omgevingswet uitgesteld naar 2022. In deze wet wordt vastgelegd wanneer burgers inspraak hebben en met welke bevoegdheid: adviseren of meebeslissen. Het CDA wil niet zo lang wachten en heeft dit nu al geregeld in een motie. Daarin roepen we burgemeester en wethouders op:

Burgerparticipatie op elk bouwproject van toepassing te verklaren en hierop ook toe te zien. Projectontwikkelaars moeten bij de start aangeven hoe belanghebbenden betrokken worden. Hierbij moet sprake zijn van dialoog en informatie-uitwisseling. Eenzijdige informatie via een nieuwsbrief is niet genoeg! We vinden dat de ambtenaren burgers hierbij moeten adviseren en ondersteunen zodat ze goed gebruik kunnen maken van hun rechten. 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (juni 2020)

Lees verder: Motie burgerinspraak bij bouwprojecten

Print Friendly, PDF & Email