Brief aan GS

Brief aan Gedeputeerde Staten over onze bestuurlijke toekomst.

In december j.l. heeft GS naar onze gemeente een brief gestuurd met het verzoek vóór 1 juli 2017 een besluit te nemen over onze bestuurlijke toekomst. Daarin werden twee opties genoemd:

  • Een fusie met Nuenen onder de voorwaarde dat op drie gebieden , voorzieningen, wonen en werken, de bevoegdheden zouden worden overgedragen aan Eindhoven.
  • Een fusie met Eindhoven.

De mogelijkheid om zelfstandig te blijven werd niet genoemd, maar ook niet uitgesloten. Dus die mogelijkheid staat ook open. Het CDA is vóór deze laatste optie: zelfstandig blijven.
Nu ligt er het voorstel om een reactie op deze brief van GS te sturen. Het belangrijkste punt hierin is het verzoek om de voorwaarde van overdracht van taken bij een fusie met Nuenen te laten vallen. Daar worden wat onduidelijke argumenten voor genoemd.

Wat ons betreft is die brief onnodig en onwenselijk.

Onnodig omdat het enige antwoord waar GS om vraagt onze finale voorkeur voor de bestuurlijke toekomst is. Dat antwoord is er nog niet. GS zou kunnen concluderen dat de fusie met Nuenen vervalt omdat de voorwaarden die GS daar aan gesteld heeft niet worden geaccepteerd.

Maar wij vinden de brief ook onwenselijk omdat hierdoor de indruk kan ontstaan dat we bij voorkeur met Nuenen zouden willen fuseren.

Zoals bekend is ons standpunt dat we tegen een fusie met Nuenen zijn: er is geen enkele logische samenhang en financieel en bestuurlijk een ramp. Die brief is daarom ook onwenselijk. Wij dus tegen het versturen ervan.

Hans Werner

Print Friendly, PDF & Email