Breugel Bruist

Inbreng in de vergadering van 21 december aangaande Breugel bruist:

Even om geen enkele onduidelijkheid te laten bestaan, wij als CDA zijn voor het realiseren van een bruisend hart in het centrum van Breugel. Wij waren ook blij met de voortvarenheid waarmee het college het dossier oppakte. Goed om met een focusgroep te komen tot een eerste voorstel hoe dit kloppend hart eruit moet gaan zien. Jammer dat binnen deze groep de bewoners en ook de ouders van de schoolgaande kinderen niet bij betrokken zijn geweest. Een omissie die ik al eerder bij de wethouder  heb aangekaart in oktober.

Het plan dat er nu ligt is ook in de gecombineerde commissie vergadering van BZ en GZ besproken. Deze vergadering was buitengewoon goed bezocht en aan het begin van deze vergadering hebben ook een groot aantal burgers ingesproken. Wat wij vanuit het CDA alleen maar kunnen toejuichen.

Volgens het CDA was de uitkomst van deze vergadering dat de wethouder verschillende opties zou uitwerken wat betreft het al dan niet opnemen van geen, een of twee scholen in het plangebied. Waarbij wij als CDA gezien de gesprekken die wij met de ouders van de leerlingen van de Krommenhoek hebben gehad, van mening zijn dat deze school op zijn huidige locatie moet blijven. We hebben de wethouder toen ook geadviseerd om met de bewoners die zich geconfronteerd zien met een grote sporthal dicht tegen de achterkant van hun perceel in gesprek te gaan. Ook over de toezeggingen die in het verleden gemaakt zijn met deze bewoners over het behoud van parkeerplaatsen achter hun terrein.

Later hebben wij nog een mail mogen ontvangen van bewoners die het groen tussen de emte en de bongerd willen behouden, ook vanwege zijn bijzondere karakter en die na overleg met de provincie hebben uitgevonden dat dit bos niet zo maar weggehaald kan worden zonder plannen te hebben voor aanplant van een soortgelijk bos op een andere locatie.

Wij waren van mening toen en ook nu, dat er een goede basis ligt voor discussies maar dat het nu de tijd is om in komen tot een beter plan. Weerstand en alternatieven vanuit de bevolking is te waarderen en geeft de mogelijkheid om met alle expertise en drive een samen een schitterend plan te ontwikkelen.

Wat ligt er nu:

  • Een voorstel vanuit het college dat niet aansluit bij de afspraken die in de commissie zijn gemaakt
  • Een voorstel dat ruim 9 Meuro kost. Kosten waar het huidige college, toekomstige colleges mogelijk mee opzadelt en wat kan leiden tot verhoging van de gemeentelijke belastingen.
  • Een plan waarin niet op basis van een prognose van het aantal leerlingen in Breugel onderzocht is wat de levensvatbaarheid van drie scholen in Breugel is.
  • Een voorstel dat wederom veel te laat is ingedient bij de raad.
  • Een voorstel waarin ons inziens de bezwaren van de bewoners omtrend groen, uitzicht en afspraken uit het verleden rekening is gehouden.
  • Een voorstel waar haast uitspreekt, waarvan wij niet begrijpen dat dit tenkosten van draagvlak en zorgvuldigheid zou gaan.

Dus ondanks het goed begin, is dit een ons inziens slechte doorstart van dit college voor dit dossier en kunnen wij ook  niet instemmen met het voorstel.

Print Friendly, PDF & Email