Breugel Bruist, voor iedereen!

Mocht het nog niet duidelijk zijn, het CDA wil investeren in het centrum van Breugel. Investeren in een toekomst bestendig centrum. Een centrumplan gedragen door omwonenden, toekomstige bewoners, vrijwilligers, ondernemers en bezoekers van het centrum.

Het huidige plan is een goed uitgangspunt voor de start van een discussie, niet meer! Het gaat niet om een plan dat snel door de raad komt, maar om het draagvlak. En dat vraagt om een verdiepingslag met alle betrokkenen, niet met een selecte groep. Met deze verdiepingsslag kunnen dan met alle betrokkenen tot een definitief plan komen.

In dit plan moeten we afwegingen maken tussen:

  • het behoud van het bestaande groen
  • afspraken uit het verleden met omwonenden
  • woningen voor jongeren en minder validen
  • een plek waar huidige en toekomstige ondernemers en vrijwilligers zich thuis voelen
  • een toekomst bestendig scholenplan voor Breugel
  • een plan dat niet als een financiële molensteen om onze nek blijft hangen

Een plan wat daarna geëffectueerd kan worden voor, door en met alle betrokkenen.

Dat is waar het CDA voor staat, een betrokken betrouwbaar bestuur, dat met onze inwoners en betrokkenen werkt aan de beste oplossingen voor ons mooie Son en Breugel, de zelfstandige groene parel aan de Dommel.

Peer Spooren, CDA Son en Breugel Lijst 4, nr 2

Print Friendly, PDF & Email