Betere communicatie met inwoners? Een voorzichtige stap is gezet….

In het verkiezingsprogramma van het CDA en in het coalitie akkoord is opgenomen, dat we de komende vier jaar willen werken aan een beter contact tussen inwoners en gemeente. Dat klinkt logisch, maar wat bedoelen we nu daarmee? We schetsen u dit aan de hand van een recent voorbeeld.

Anderhalf jaar geleden is, naar aanleiding van de verkeersproblematiek en de herinrichting in de Ruysdaelstraat rondom basisschool de Sonnewijzer, een werkgroep opgezet. In deze werkgroep zaten afgevaardigden van de school, MR, Ouderraad, omwonenden en de gemeente. Een goede samenstelling! Helaas is er gedurende het proces in de communicatie van de gemeente naar de leden van de werkgroep het een en ander fout gegaan, met als gevolg teleurstelling en frustratie. Maar… van fouten kun je leren. Ons raadslid Henk Hulsen heeft een gesprek gehad met een betrokken ambtenaar. Er is door hem uitgelegd hoe belangrijk het is om na de eerste goede stap (het samenstellen van een werkgroep) niet te vergeten ook de volgende stap te maken.

Er moet vooraf duidelijkheid zijn over rollen en verantwoordelijkheden: wie beslist waarover en wanneer. Verder is het vastleggen van afspraken en acties noodzakelijk om duidelijkheid te geven aan alle deelnemers. Deze twee voorwaarden zorgen voor meer overeenstemming en een betere besluitvorming waardoor plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en betrokkenen niet achteraf verrast worden.

We willen deze cultuurverandering doorzetten en zijn ervan overtuigd dat als men inwoners meer gaat betrekken en op de juiste manier met ze communiceert, we veel meer tevreden inwoners zullen hebben. Het is niet altijd mogelijk om het iedereen naar de zin te maken, maar het maakt het wel wat gemakkelijker als mensen begrijpen wáárom iets soms niet, of alleen op een andere manier kan. Dit voorkomt een gevoel van niet gehoord, gepasseerd of niet serieus genomen worden.

We vinden het belangrijk dat inwoners weten waar, hoe en waarvoor ze contact op kunnen nemen met de gemeente. Wat zijn bijvoorbeeld je mogelijkheden als er bij jou in de buurt een nieuwbouwplan uitgevoerd gaat worden? Wat als je alleen maar even je mening wil geven (die vaak heel waardevol is)? Wat als je je beroepsmatige kennis wil aanbieden om mee te werken/denken aan bepaalde plannen? Etc etc.

Dát is waar wij als CDA ons de komende jaren voor willen inzetten. U zoveel mogelijk betrekken en mee laten denken. Het is alleen niet altijd makkelijk om iedereen te bereiken en we hopen dan ook van harte dat u ook contact met óns opneemt. Via de website, via Facebook, of gewoon per telefoon of post het kan allemaal. We luisteren graag naar uw gewaardeerde en waardevolle mening! Want de toekomst van Son en Breugel wordt het beste gerealiseerd met burgerparticipatie.

CDA Son en Breugel voor een Betrokken Betrouwbaar Bestuur

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Betere communicatie met inwoners? Een voorzichtige stap is gezet….

Reacties zijn gesloten.