Armoede is er óók in Son en Breugel!

In de vergadering van de commissie Burgerzaken op 7 juli 2020 werd de tussenstand besproken van het onderzoek naar een nieuw armoedebeleid. Een initiatief wat  begin 2019 door het CDA ingediend is. In eerste instantie met het verzoek om stille armoede bij ouderen te onderzoeken. In een latere commissie vergadering, toen we ontdekt hadden dat de huidige nota armoedebeleid 13 jaar oud was en dus hard toe aan vernieuwing was, zijn we met alle politieke partijen overeengekomen dit onderwerp breder op te pakken en niet alléén naar stille armoede te kijken. Een terechte en juiste beslissing.

Een eerste onderzoek wijst nu helaas uit waar wij al bang voor waren. Ondervraagden hebben financiële zorgen, hebben onvoldoende geld voor onverwachte kosten, kennen veel regelingen niet, krijgen de informatie niet gevonden op de website van de gemeente of het CMD en weten niet hoe ze er gebruik van kunnen maken. Niet iedereen is bekend met het gemeentelijk sociaal fonds, weet niet óf en hoe ze gebruik kunnen maken van de voedselbank, of zijn onbekend met de individuele inkomenstoeslag. Maar 14% maakt gebruik van de bijzondere bijstand!

Het CDA zal er alles aan doen om dit onderwerp niet van de bestuurlijke agenda te laten verdwijnen , zal kritisch naar het nieuwe armoedebeleid kijken en blijft aandacht vragen voor de juiste communicatie hieromtrent.  Aan ú zouden we willen vragen: houd uw ogen en oren open. Mocht u iemand kennen waarvan u vermoedt dat diegene financiële hulp nodig heeft, verwijs ze aub naar het CMDhttps://www.cmdsonenbreugel.nl/. Daar werken de experts om onze inwoners verder te helpen. Armoede zal helaas nooit helemaal verdwijnen, maar laten we onze inwoners samen helpen!

CDA Son en Breugel  

Voor een beter Son en Breugel

Betrokken Betrouwbaar Bestuur

Dit artikel is geschreven door Mireille Bonnier voor CDA-Son en Breugel (juli 2020)

Print Friendly, PDF & Email