ANDERHALF JAAR COALITIE, WAT IS ER BEREIKT?

Anderhalf jaar geleden is de coalitie van CDA, Dorpsvisie en PvdA/GL aan het bestuur begonnen. Tijd om de tussenbalans op te maken. 

  • Via burgerinspraak wordt de oude sloot in de Gentiaan omgetoverd naar een watermanagementsysteem met groen en recreatie. Sport, muziek, cultuur en sociale zaken kunnen ook in de toekomst rekenen op steun van de gemeente.
  • Er zijn meer dan duizend kroonringen beschikbaar gesteld door de gemeente om PMD-zakken van de grond te houden.
  • Er is fors geïnvesteerd in SBC met nieuwe, veilige kunstgrasvelden en Ledverlichting.
  • Het verouderde subsidiebeleid is in nauwe samenspraak met alle subsidieaanvragers herzien. Het is eenvoudiger en transparanter geworden.  
  • Op het gebied van woningbouw zijn alle mogelijke bouwlocaties in onze gemeente in kaart gebracht. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht gehad voor doelgroepen die het minder breed hebben en/of zorg nodig hebben.
  • Er zijn nieuwe fietspaden met moderne en zuinige verlichting aangelegd naar Eindhoven en Nijnsel.
  • Om heftige regenbuien beter op te vangen is nieuw hemelwaterbeleid met subsidie ontwikkeld.
  • En natuurlijk is het nieuwe, moderne ambtenarencentrum opgeleverd. Een werkomgeving die zorgt voor efficiënter en flexibeler werken.
  • Last but not least, zijn de structuurontwerpen van het nieuwe Dorpshuis onder een grote publieke belangstelling gepresenteerd.
  • Ondertussen worden ook de plannen voor Breugel Bruist en de basisschoollocaties opgepakt. 

De coalitie heeft dus niet bepaald niet stil gezeten. Er is door het college, de ambtenaren en de gemeenteraad keihard gewerkt. Voor u!  het CDA heeft daarin steeds constructief meegewerkt op basis van het eigen verkiezingsprogramma. We hebben in de verkiezingen beloofd om werk te maken van oude slepende dossiers, in gesprek te gaan over wat er leeft en streeft onder de inwoners en daarbij een betrouwbare bestuurder te zijn. 

Fractie CDA,Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. 

Print Friendly, PDF & Email