Achterkamertjespolitiek bij transactie Petrus Banden kerkgebouw

Zoals u hebt kunnen lezen is de sloop van de kerk uitgesteld vanwege de aanwezigheid van beschermde vleermuizen. Dit uitstel is opgelegd door de Omgevingsdienst Noord-Brabant. Hierdoor is de datum van de gebouwoverdracht uitgesteld naar 1 juli 2018. Deze datum komt overeen met de datum die de CDA-fractie met Dorpsvisie op 21 december jl. in een motie voorstelde. Deze motie werd helaas direct door de huidige coalitie van Dorpsbelang, VVD en PvdA/Groen Links afgewezen. Gelukkig zijn deze partijen tot nieuw inzicht gekomen! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dit uitstel opent de weg naar het behoud van het kerkgebouw na de verkiezingen! U, de kiezer heeft wat te kiezen!

Wat het CDA al die tijd verwonderd heeft, is de rol die de coalitie in dit dossier gespeeld heeft. De coalitie:

– heeft de kosten gedragen voor het eerste onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen;

– heeft een activiteitenplan opgesteld hoe de vleermuizen uit de kerk te krijgen;

– heeft de eerste vleermuizenkasten betaald en neergezet;

– gaat de nog te bouwen vleermuizentoren betalen;

– was actief betrokken bij het bezwaar tegen het stoppen van de sloopwerkzaamheden.

Het college heeft advies gegeven dat alleen een sloopmélding voldoende was voor ‘sloop tot de vloer’. Dat er later nog een vergunning nodig is voor het slopen van de vloer zelf daar zal immers niemand meer bezwaar tegen maken. Het gebouw is immers al gesloopt.

Zou de huidige coalitie dit ook voor u doen?

Burgers en ondernemers moeten zich bij de verkoop van hun woning aan de regels houden en zelf voor de kosten opdraaien. De gemeente investeert toch niet in uw woning voor het aangekocht is? En wat is het gevolg van dit alles? Onrust en onduidelijkheid. Inwoners voelen zich beroofd van de mogelijkheid tot bezwaar maken tegen de sloop. Er worden onnodige kosten gemaakt door de gemeente. En het is onduidelijk wie aangesproken moet worden als de opleverdatum niet behaald wordt.

Wij nodigen u uit om in dit mistige proces een heldere stem te laten horen!

Het CDA streeft naar een transparante besluitvorming en een betrokken en betrouwbaar bestuur. Open, eerlijk en duidelijk!

CDA Son en Breugel,

Camille Limpens lijsttrekker

Print Friendly, PDF & Email