Historisch besluit Dorpshuis

Son en Breugel krijgt na decennialange discussies eindelijk een dorpshuis. Een dorpshuis dat voldoet aan alle voorafgaande gestelde eisen wat betreft beoogde maatschappelijke, zorg en culturele functies, kosten, energiezuinigheid en behoud van de emotionele en monumentale waarden van het voormalige Petrus Banden kerkgebouw. Een dorpshuis dat ons thuis wordt.

Een meerderheid in de raad (CDA, D66, Dorpsvisie en PvdA/GL) stemde voor het voorstel van wethouder Boersma. Helaas zijn de voor- en tegenstanders de afgelopen weken steeds scherper tegenover elkaar komen staan. Met dit artikel wil het CDA toelichten waarom wij heel erg blij zijn met dit besluit.

Meteen na de verkiezingen was duidelijk dat ingezet zou worden op een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw. Alle vorige pogingen voor nieuwbouw werden (op het laatste moment) afgewezen omdat het geen dorpse uitstraling had. Een onderzoek om het Dorpshuis in het Vestzaktheater te realiseren, is in het verleden ook afgewezen omdat het niet goedkoper was en niet alle functies daarin onderbracht konden worden. Dit nieuwe plan kon rekenen op een meerderheid omdat de beoogde stichtingen en verenigingen nog steeds behoefte hebben aan een gezamenlijk huis. Maar er is ook een monumentaal gebouw mee behouden. Dat zal veel kiezers die in 2018 op ons gestemd hebben een groot plezier doen.  

Moet het wel 9 miljoen kosten, is ons vaak gevraagd. Dit is inderdaad een groot bedrag voor een dorp als Son en Breugel. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren meer dan 7,5 miljoen bij elkaar gespaard voor de bouw en de inrichting. De raad heeft zelf nog enkele aanvullingen geëist: energieneutraal zonnedak, inschuifbare tribune en een extra 2e verdieping voor nog meer gebruik van het gebouw. Tel daar de gestegen bouwkosten van de afgelopen jaren en de BTW bij op en je komt uit op 9 miljoen.  Dit bedrag is zelfs nog wat lager dan het vorige plan! Bovendien hoopt de wethouder een deel van de BTW kosten terug te krijgen van de belastingdienst. 

Even nog enkele zaken rechtzetten, deze 9MEuro gaan niet ten kosten van onderwijs, hertenkamp, zorg, subsidies of wat dan ook. Er is hiervoor gespaard en begroot. Deze uitgaven zijn ook niet de reden voor een geplande OZB verhoging. Deze is om de hogere kosten in de zorg mee op te vangen.

De keuze die we nu gemaakt hebben is geen keuze voor de komende paar jaren. Dit is een keuze voor de komende 40 of meer jaren. Het Vestzaktheater opknappen, wat de oppositie voorstelde, is een oplossing die én geen ruimte biedt aan alle functies die we willen combineren, nóch een oplossing die op de lange termijn gericht is. Nu opknappen zou later alsnog leiden tot de bouw van een nieuw dorpshuis. En dat zou in totaal tot hogere kosten leiden dan we nu hebben begroot. Wellicht goed om te weten; wélke keuze we nu ook hadden gemaakt: nieuwbouw op locatie van het huidige oude kerkgebouw, op de locatie van de voormalige pastorie, of Vestzaktheater; de kosten zouden niet ver van elkaar af hebben gelegen.

Hoe denken de huurders over het nieuwe Dorpshuis? De bibliotheek heeft zijn steun uitgesproken, net als de harmonie. De harmonie heeft gewezen op de onzekere toekomst en wil dat hier rekening mee gehouden wordt (maar dit is onafhankelijk van de locatie). Het bestuur van het Vestzaktheater had hogere verwachtingen van het nieuwe Dorpshuis en was teleurgesteld. Ondanks dat er meerdere keren overleg heeft plaatsgevonden, voelt men zich nog niet voldoende gehoord en daarom gaat de wethouder nogmaals met hen in gesprek. Radio Son en Breugel heeft gezegd dat het hen niet uitmaakt waar ze zitten. Het CMD zal straks de nodige ruimten krijgen op de tweede verdieping en dat betekent dat de 38.000 euro die we nu jaarlijks uitgeven aan huur voor het pand aan de Europalaan voortaan aan onze eigen gemeente betaald wordt. 

Wat vinden de inwoners ervan? Wij hebben de afgelopen dagen willekeurige steekproeven gehouden onder onze inwoners. Er zijn enkele duidelijke hoofdconclusies te trekken. Fijn, dat er eindelijk een besluit genomen is, maar 9 miljoen vind ik wel veel geld. En ons is ook duidelijk geworden dat veel inwoners nauwelijks een volledig beeld hebben wat er voor die 9 miljoen gebouwd gaat worden. Dat trekken we ons aan. Daarom hebben we, samen met Dorpsvisie, alle vragen verzameld die de afgelopen maanden bij ons zijn binnengekomen. Dat overzicht is op onze websites te lezen. Neemt u dit eens rustig door en als u aanvullende vragen heeft, neem dan aub contact met ons op. Wij staan u graag te woord. 

En hoe moet het nu verder? Wij nodigen alle partijen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Er mag niet opnieuw een tegenstelling tussen coalitie en oppositie ontstaan. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om die tegenstelling weg te nemen. Verder moeten alle gebruikers uitgenodigd worden voor een gezámenlijk overleg. Hierin zullen alle nog openstaande zaken besproken worden. Niet alles zal opgelost kunnen worden, maar dan is in elk geval duidelijk wat er niet kan en waaróm het niet kan. En wat ons betreft: en nou gezamenlijk hard aan het werk zodat u en alle andere inwoners zo snel mogelijk kunnen profiteren van UW DORPSHUIS. Proficiat! 

Overigens: wist u dat de fractie van het CDA elke dinsdagavond vergadert en dat u daarbij van harte welkom bent om uw vraag of probleem voor te leggen? Veel inwoners zijn u al voorgegaan. U bent van harte welkom. U kunt ons bereiken via cda@cdasonenbreugel.nl

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.