SON EN BREUGEL: STERKSTE ECONOMIE VAN EUROPA!

Son en Breugel is dit jaar de gemeente met de sterkste economie van ons land. En aangezien Nederland de best presterende economie van Europa heeft (WEF global competitiveness index 2019) kunnen we stellen dat Son en Breugel de sterkste economie van Europa heeft. Buurman Eindhoven volgt op plek 7 van de lijst. Son en Breugel dankt de koppositie vooral aan bedrijventerrein Ekkersrijt, dat grenst aan Eindhoven. Daar groeit onder andere Prodrive technologies, toeleverancier van ASML, als kool en opende vleesverwerker Van Loon onlangs een hypermodern nieuw productiepand en hoofdkantoor. Deze opvallende uitslag blijkt uit Economische Toplocaties 2019 van Bureau Louter uit Delft die de economische prestaties van gemeenten en regio’s in kaart brengt. 

Het is daarom terecht dat ons gemeentebestuur werk maakt van een tweede afslag naar de snelweg. De aansluiting verbetert in de eerste plaats de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Ekkersrijt in Son en Breugel en Esp in Eindhoven. Dat geeft tevens een belangrijke nieuwe impuls aan de bedrijvigheid van Esp en Ekkersrijt, vooral Ekkersrijt Oost. Volgens CDA-wethouder Jan Boersma moet met de extra afslag “het gebruik van wegen in dorpskernen door niet–bestemmingsverkeer voor een groot deel worden weggenomen”.

Afgelopen week heeft het CDA gepleit voor een plan van aanpak om nachtelijke parkeerovertredingen aan te pakken en om veiligheid en ondermijning op Ekkersrijt tot speerpunt te maken van nieuw beleid. Binnen afzienbare tijd wordt een halte voor snel openbaar vervoer (HOV) aangelegd zodat bezoekers snel vanuit Eindhoven centrum heen en weer kunnen reizen. Het is goed dat we industrieterrein Ekkersrijt met alle verschillende bedrijven en winkels serieus nemen. 

Fractie CDA,Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.