20.00 uur, Olen 13, 5694 NP Breugel

Debat met Coen Hendriks, kandidaat CDA Provinciale Staten. 

De avond begint met een toelichting op het programma van het CDA voor de provincie Brabant door Coen Hendriks. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe onze lokale belangen in de Provinciale Staten ondersteunt kunnen worden. Onze lokale politici, Camille Limpens en Jan Boersma zullen deze punten aan de orde stellen. Centraal staan daarbij: 

* De tweede ontsluiting van Ekkersrijt 

* Son en Breugel blijft zelfstandig 

* Behoud van onze groene woonomgeving 

Ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom.


Met het CDA naar de Tweede Kamer

CDA Son en Breugel en Meierijstad zijn donderdag 21 februari 2019 met de bus op bezoek geweest bij de Tweede Kamer in Den Haag. Daar werden we rondgeleid door verschillende ruimtes van het Binnenhof, zoals de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer, de bibliotheek en de fractiekamer van het CDA. Daarna werden wij ontvangen door de kamerleden Madeleine van Toorenburg en René Peters. 

De lunch werd gebruikt in het Perscentrum Nieuwspoort, waar de journalisten ook bijeen komen. Vervolgens is nog een bezoek gebracht aan de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer, waar op dat moment een debat aan de gang was over de pulsvisserij met als verantwoordelijk Minister Schouten van LNV. 

Bij het afsluitende deel van de bijeenkomst sloot CDA kamerlid Erik Ronnes nog bij de groep aan om groepsfoto’s te maken bij het standbeeld van Koning Willem 1. Met Erik is ook gesproken over de regionale aandachtspunten, zoals de ontwikkelingen van de Brainportregio, de mobiliteit in de regio Eindhoven, waaronder de 2e ontsluiting van Ekkersrijt en de overlast van het vliegverkeer van Eindhoven Airport. 

Een geslaagde dag in Den Haag met onze regionale CDA kandidaat voor de Provinciale Staten , Coen Hendriks. Zijn begeleidende hofdames lieten Den Haag nog even kennismaken met het Brabantse Carnaval.

HEMELWATER AFKOPPELEN

HEMELWATER AFKOPPELEN KAN EEN HUISEIGENAAR € 800,- BESPAREN

De gemeenteraad heeft op 7 februari jl een voorstel aangenomen met als doel dat alle nog niet afgekoppelde (6000) woningen in 2030 hun hemelwater hebben afgekoppeld van het huidige gemengde riool. Dit plan betekent dat huiseigenaren het hemelwater van daken en terrassen op hun eigen grond moeten opvangen. Een afkoppelcoach gaat huiseigenaren hierbij adviseren. Voor het afkoppelen van achter- en zijkant van de woning ontvangt u een eenmalige subsidie van € 300,-. Voor het afkoppelen van de voorkant (dus van het riool) ontvangt u maximaal 10 jaar lang €50,- belastingkorting op de rioolheffing. 

Wat zijn de voordelen van dit plan? Het plan bespaart over een periode van tien jaar ongeveer 40 miljoen (!) euro aan rioolonderhoud en renovatie. Dit betekent dat de rioolheffing waarschijnlijk onder de € 200 euro kan blijven. Als de gemeente het gehele riool had moeten vervangen door een gescheiden rioolstelsel, dan zou u in de toekomst minimaal € 350,- euro aan rioolheffing moeten gaan betalen. Kortom, door allemaal samen werk te verzetten besparen we veel geld. En behalve het financiële voordeel, bereiken we ook dat hemelwater infiltreert in onze eigen bodem, tuinen en vijvers. Iedereen die vóór 1 september 2020 volledig is afgekoppeld kan de maximale besparing van 10 jaar lang € 50 euro korting tegemoet zien. 

De gemeenteraad heeft het college opgeroepen om voor de zomervakantie een communicatieplan te presenteren zodat meteen na de zomervakantie begonnen kan worden met informeren, advies geven, en persoonlijk maatwerk leveren. De spelregels moeten duidelijk zijn voor het spel begint, want elke huiseigenaar behoort te weten waar hij aan toe is. En daarom hadden CDA, D66, DorpsVISIE, PvdA/GL en VVD gezamenlijk twee moties en een amendement ingediend zodat u die zo belangrijke duidelijkheid ook krijgt. De grote politieke eensluidendheid in deze project laat zien dat de politieke partijen niet altijd hun eigen gelijk benadrukken, maar ook prima kunnen samenwerken. En goed samenwerken begint met oprechte belangstelling in de ander en daarna samen bewegen. Net als dansen.  Dit voelde als dansen. 

Fractie CDA

Lees ook: https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/son-en-breugel-nu-dan-toch-eerste-gemeente-met-speciale-belasting-voor-de-regenpijp~a8699bfa/

Stichting Statiegeld op Jeugd

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de vergrijzing in Son en Breugel binnen nu en een aantal jaar explosief zal groeien. Deze ontwikkeling brengt uitdagingen met zich mee voor Son en Breugel! Uit die onderzoeken blijkt ook dat jeugd uit Son en Breugel vertrekt om elders een studie te volgen en na het behalen van de diploma vaak niet terugkeert naar Son en Breugel. 

Duidelijk is dat deze ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor Son en Breugel op diverse vlakken; de toekomst van het dorp, de woningmarkt, de economie, arbeidsmarkt, faciliteiten en bevolkingssamenstelling. De vergrijzing is een gemeenschappelijk probleem van lokale overheid, bedrijfsleven, bevolking, sociale domeinen en het verenigingsleven. 

De Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ) heeft hier een aanzet tot ideeën voor ontwikkeld. Onze Raadsleden Camille Limpens en Henk Hulsen hebben een gesprek gehad met Amanda Schiltmans, vertegenwoordiger van de Stichting. Omdat de achtergrond van de plannen van de stichting aan sluiten bij ons verkiezingsprogramma, en met name het hoofdstuk Zorg, bieden wij graag ruimte op onze website om de boodschap van de stichting uit te dragen middels een korte video: 


Tevens wijzen wij op een uiteenzetting in Mooi Son en Breugel: https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/20392/statiegeld-op-jeugd-doet-vergrijzing-kantelen-