CDA vraagt pauze t.a.v. het Dorpshuis

CDA vraagt aan de coalitie van Dorpsbelang, VVD en PvdA/Groen Links om vier maanden pauze t.a.v. het Dorpshuis

Het CDA wil graag het Dorpshuis uit de conflictzone halen, waarin het in toenemende mate zit. Hiertoe wil het CDA in de komende Raadsvergadering het dossier meer tijd doen geven om zo een oplossing te vinden waar de inwoners van Son en Breugel achter gaan staan.

Het dossier omtrent het MFA / Dorpshuis, waarin de afbraak van de kerk een cruciale rol speelt, leidt tot strijd in gemeenteraad en pers, en tot grote onvrede bij veel inwoners in ons dorp. Deze inwoners verliezen zo hun vertrouwen in het bestuur van Son en Breugel. Dit laatste is geen goede zaak.
Daarnaast zijn er enkele nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben zich twee serieuze kopers gemeld voor de kerk. Die partijen hebben enige tijd nodig om tot zaken te kunnen komen.
Verder lijkt het ons zinnig als het college de tijd neemt om de resultaten van het Kantarrapport en de eerder aangeboden petities te verwerken in een goed voorstel voor een dorpshuis, wat aan de bevolking voorgelegd kan worden.

Dit kan alleen als met het parochiebestuur de afspraak gemaakt wordt om de uitvoering van het contract vier maanden uit te stellen. Dan kunnen alle opties rondom het Dorpshuis goed bekeken worden en kunnen de burgers via de verkiezingen draagvlak geven aan de, voor Son en Breugel juiste plannen.

Het CDA streeft er naar om in de komende Raadsvergadering te bereiken dat er vier maanden overlegtijd komt. Dan kan er het juiste, door de bevolking gewenste uitwerking van het dorpshuis komen. Hiertoe zal dan met de parochie overeengekomen moeten worden om de sloop en de opleverdatum vier maanden uit te stellen.

Ook wordt aan het parochiebestuur, in het belang van de dorpsvrede, om medewerking gevraagd.

Namens het CDA – Son en Breugel
Peer Spooren
Lid commissie Burger Zaken.