Verkiezingen 2014

CDA Son en Breugel heeft de komende 4 jaar 6 belangrijke thema’s.
Maar wij horen graag uw mening. Hoe kunnen we volgens u het beste invulling geven aan deze thema’s en wat zijn voor u belangrijke thema’s? Zo kunnen we samen werken aan een beter Son en Breugel.

Kom daarom op zaterdag 15 maart tussen 10.30 en 13.30 uur bij ons langs op het 17 Septemberplein, aan de Van Gentlaan of bij de Plusmarkt.
U kunt ook reageren via fractie@cdasonenbreugel.nl. Kijk ook op facebook.com/cda.sonenbreugel en www.cdasonenbreugel.nl voor meer informatie.