Nieuws van de Fractie

SON EN BREUGEL: STERKSTE ECONOMIE VAN EUROPA!

Son en Breugel is dit jaar de gemeente met de sterkste economie van ons land. En aangezien Nederland de best presterende economie van Europa heeft (WEF global competitiveness index 2019) kunnen we stellen dat Son en Breugel de sterkste economie van Europa heeft. Buurman Eindhoven volgt op plek 7 van de lijst. Son en Breugel dankt […]

Verder lezen

Commissie BZ Armoede

Geachte voorzitter, Commissie BZ  8-10-19 In de commissie vergadering van februari 2019 werd het onderwerp Stille Armoede bij ouderen door ons ingebracht. De wethouder werd gevraagd in beeld te brengen wat onze gemeente doet om deze ‘stille groep’ mensen te vinden, hoe groot de omvang van dit probleem is in Son en Breugel, hoe we […]

Verder lezen

Jeugd uitvoeringsplan

Reactie op jeugd uitvoeringsplan commissie BZ 8 oktober 2019 Geachte voorzitter, Op 9 mei is door de gemeenteraad de nota Jeugdbeleid vastgesteld. In diezelfde vergadering is echter ook een motie aangenomen. De burgemeester heeft de motie genuanceerd door aan te geven dat het jeugdbeleid inhoudelijk besproken kon worden in de commissie vergadering en deze dan […]

Verder lezen

CDA bezoekt afvalbedrijf Baetsen in Son

 ‘s-Hertogenbosch, 3 oktober 2019  Het CDA brengt op vrijdag 4 oktober a.s. een werkbezoek aan afvalverwerker Baetsen Recycling in Son. Aan dit werkbezoek nemen zowel provinciale als lokale CDA-politici uit Son en Breugel en Veldhoven deel.  Aanleiding voor het werkbezoek zijn de vragen over afvalbranden die het CDA afgelopen zomer stelde aan het provinciebestuur. Het […]

Verder lezen

Geslaagd Politiek café CDA .

CDA-ers uit Nuenen, Eindhoven en Son en Breugel kwamen op 25 september in de Zwaan bijeen voor een ontmoeting met Marianne van der Sloot , gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, en Coen Hendriks, lid van de provinciale staten. Het werd een geanimeerde discussie, waarbij een groot aantal actuele onderwerpen aan de orde kwamen. Het stikstof […]

Verder lezen

Veiligere kruispunten zijn een stap dichterbij

De voltallige gemeenteraad heeft op 4 juli jl. een motie van het CDA aangenomen met het doel om alle kruispunten binnen de gemeente veiliger te maken. De redenen zijn overduidelijk. In ons dorp zijn meerdere kruisingen die geen zuivere of direct herkenbaar middelpunt hebben of door de weggebruiker niet meteen als zodanig herkend worden. Dit […]

Verder lezen

Kadernota CDA

Het college heeft in de voorbereidingen naar de bespreking van de kadernota aangegeven duidelijk te zijn over prioriteitstellingen. Wat het CDA betreft zijn deze prioriteiten duidelijk. We hebben deze immers in het coalitieakkoord samen met onze coalitiepartners bepaald en deze zijn ook verwerkt in de meerjarenbegroting van afgelopen jaar. Hier staat het CDA nog steeds […]

Verder lezen

Hemelwater

Bron: Gemeente Son en Breugel Regen- en afvalwater scheiden met subsidie Wateroverlast voorkomen? Door de klimaatverandering komen er meer extreme regenbuien met meer neerslag. De rioolbuizen kunnen deze extreme waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor loopt het riool soms over en komen straten blank te staan. De regen die op het dak van uw woning of schuur […]

Verder lezen

Nieuw subsidiebeleid: zaalsporten gaan erop vooruit!

De nieuwe subsidieverordening is eenvoudiger, duidelijker, transparanter en ook nog eens rechtvaardiger. De zaalsporten gaan er flink op vooruit en dat was hard nodig!  De oude subsidieverordening is in 2005 opgesteld en was aan herziening toe. Het werd steeds onduidelijker welke aanvrager welk bedrag kreeg en waarom. Door allerlei individuele aanpassingen was het niet meer […]

Verder lezen