• Veiligere kruispunten zijn een stap dichterbij

  De voltallige gemeenteraad heeft op 4 juli jl. een motie van het CDA aangenomen met het doel om alle kruispunten binnen de gemeente veiliger te [...]

 • Kadernota CDA

  Het college heeft in de voorbereidingen naar de bespreking van de kadernota aangegeven duidelijk te zijn over prioriteitstellingen. Wat het CDA [...]

 • Hemelwater

  Bron: Gemeente Son en Breugel Regen- en afvalwater scheiden met subsidie Wateroverlast voorkomen? Door de klimaatverandering komen er meer [...]

 • Nieuw subsidiebeleid: zaalsporten gaan erop vooruit!

  De nieuwe subsidieverordening is eenvoudiger, duidelijker, transparanter en ook nog eens rechtvaardiger. De zaalsporten gaan er flink op vooruit [...]


Nieuws van de Fractie

Niet naar Nuenen! Dienstenbalies gemeentehuis moeten hier in Son blijven

CDA Son en Breugel wil de dienstenbalies in de gemeente houden en niet verplaatsen naar Nuenen. De balies worden ca 10.000 keer per jaar bezocht! U heeft vast al gezien of gelezen dat de ambtenaren na jarenlang werken in tochtige, gehorige en krappe werkruimten voortaan voor u werken in een moderne nieuwbouw. Het ziet er […]

Verder lezen

De Brabantse kandidaat voor Europarlement bezoekt Ekkersrijt

Na met een bus vol belangstellenden vanuit de regio het Europarlement in Brussel bezocht te hebben, kwam nu onze Brabantse CDA-kandidaat voor het Europarlement, Tom Berendsen, kennis maken met Brainport op Ekkersrijt. Het bedrijf PRESTOP, een innovatieve producent van touch-screens, trad op als gastheer.  Na een woord van welkom lichtte Jan Boersma, wethouder van Son […]

Verder lezen

Geslaagd bezoek van het CDA aan EU Brussel

Met een volle bus vertrokken CDA-ers uit Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel op 12 april naar Brussel om het Europarlement te bezoeken. De verkiezingen van het Europarlement komen eraan en dan is het goed om eens een keer nader kennis te maken met dit instituut. Het parlement stond op het punt om op reces […]

Verder lezen

Tom Berendsen onze Brabantse kandidaat voor het Europarlement

Onze Brabantse kandidaat voor het Europarlement stelt zich voor: Een wereld waarin de generatie van mijn zoontje veilig kan opgroeien, mijn generatie gelukkig kan wonen en werken en waarin de generatie van mijn ouders gezond oud kan worden, daarvoor wil ik in Europa aan de slag. Ik stel me kandidaat voor het Europees Parlement om […]

Verder lezen

HEMELWATER AFKOPPELEN

HEMELWATER AFKOPPELEN KAN EEN HUISEIGENAAR € 800,- BESPAREN De gemeenteraad heeft op 7 februari jl een voorstel aangenomen met als doel dat alle nog niet afgekoppelde (6000) woningen in 2030 hun hemelwater hebben afgekoppeld van het huidige gemengde riool. Dit plan betekent dat huiseigenaren het hemelwater van daken en terrassen op hun eigen grond moeten […]

Verder lezen

Stichting Statiegeld op Jeugd

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de vergrijzing in Son en Breugel binnen nu en een aantal jaar explosief zal groeien. Deze ontwikkeling brengt uitdagingen met zich mee voor Son en Breugel! Uit die onderzoeken blijkt ook dat jeugd uit Son en Breugel vertrekt om elders een studie te volgen en na het behalen van de […]

Verder lezen

Beschermd wonen

De hand in eigen boezem steken 1. Je zorgt voor jezelf 2. En anders wordt er voor je gezorgd 3. Je draagt bij aan het geheel en 4. We laten de wereld beter achter Dat zijn de 4 waarden waarvoor het CDA staat en waar we ons betoog mee zijn begonnen in de laatste Raadsvergadering […]

Verder lezen

Zwembad Son moet open blijven!

Het CDA (Son en Breugel) is een groot voorstander van een zwemvoorziening in Son en Breugel. Zeker voor de ouderen, volwassenen en jongeren die fit willen blijven en voor het behalen van een zwemdiploma door kinderen. Maar tegen welke prijs willen we ‘ons’ zwembad openhouden? Het CDA neemt u mee in een aantal belangrijke beslispunten.  […]

Verder lezen

Algemene beschouwingen

Voorzitter, Allereerst willen wij het college bedanken voor het opstellen van het collegeprogramma en de begroting. Wat ons betreft een uitstekend uitgangspunt om Son en Breugel nog mooier en nog beter te maken. We zullen onze Algemene Beschouwingen per commissie presenteren, te beginnen met AZ, daarna BZ en tot slot GZ. Ik geef nu het […]

Verder lezen

Hemelwater afkoppelen

Hemelwater afkoppelen; een mooi duurzaam initiatief, maar pakt wel ongelijk uit voor inwoner Afgelopen week is in de commissie Algemene Zaken een plan behandeld om hemelwater niet meer in het riool te laten stromen. Met hemelwater wordt bedoeld: alle water dat van uw dak en stoep afloopt. Op dit moment maakt hemelwater ongeveer 70% uit […]

Verder lezen

Overzicht berichten Sint Petrus Banden kerkgebouw, MFA

18-10-2018 ED: Onderzoek naar staat kerk Son moet meer duidelijkheid brengen 27-05-18 Voortgang aankoop van het voormalige Sint Petrus Banden kerkgebouw 26-05-18 Motie opschorten sloop Petrus Banden Kerkgebouw 18-03-18 Exploitatie prachtige monumentale kerk gebouw 25-02-18 Achterkamertjespolitiek bij transactie Petrus Banden kerkgebouw 19-01-18 Motie CDA over sloop kerk, beter ten halve gekeerd 18-01-18 Motie vleermuizen mogen blijven 31-12-2017 gem. Son […]

Verder lezen

Tekorten repareren maar ook ruimte voor nieuw beleid

Het CDA staat voor een betrokken betrouwbaar bestuur. We willen betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke besluitvormingen. En een  duidelijke, ‘inwoners-vriendelijke’ communicatie vanuit het gemeentehuis. Voor een sluitende begroting moeten helaas de belastingen verhoogd worden. De OZB-inkomsten waren in het verleden te hoog ingeschat, de afvalstoffenheffing was niet dekkend en de zorgkosten blijven stijgen. Dit […]

Verder lezen