• Samenwerken brengt je verder

  D66 Son en Breugel heeft op uitnodiging van DorpsVISIE,PvdA/GL en CDA de afgelopen met hen gesproken over de vele overeenkomsten in de doelen die [...]

 • Vraag en antwoord over ons dorpshuis

  Het is verantwoord en we kunnen er trots op zijn.  De gemeenteraad van Son en Breugel heeft op 27 augustus 2020 een historisch besluit [...]

 • CDA wil vooruit in Breugel

  Het CDA heeft al een groot aantal punten van het verkiezingsprogramma gerealiseerd en we willen met onze coalitiepartners nog meer beloftes [...]

 • Historisch besluit Dorpshuis

  Son en Breugel krijgt na decennialange discussies eindelijk een dorpshuis. Een dorpshuis dat voldoet aan alle voorafgaande gestelde eisen wat [...]


Nieuws van de Fractie

Breugel Bruist

Gebiedsvisie Breugel: Wandel mee met deprojectleider en kom er alles over te weten! De gemeente werkt aan een gebiedsvisie voor het centrumvan Breugel. De visie gaat over hoe we het centrum vanBreugel aantrekkelijker willen maken. Zo beschrijft de visiehoe we De Bongerd en De Boerderij toegankelijker kunnenmaken en hoe we deze meer in verbinding kunnen […]

Verder lezen

Herziening bepaling perceelsplitsing met uitzondering van Boslaan 63

Het CDA heeft op 3 september 2020 ingestemd met de herziening van meerdere bestemmingsplannen. Het doel is om splitsing van percelen tegen te gaan en hiermee het aanzien van ruime percelen met ‘wonen in het bos’ te verzekeren. Sinds jaar en dag hanteert de gemeente Son en Breugel het uitgangspunt dat het toevoegen van woningen, […]

Verder lezen

Armoede is er óók in Son en Breugel!

In de vergadering van de commissie Burgerzaken op 7 juli 2020 werd de tussenstand besproken van het onderzoek naar een nieuw armoedebeleid. Een initiatief wat  begin 2019 door het CDA ingediend is. In eerste instantie met het verzoek om stille armoede bij ouderen te onderzoeken. In een latere commissie vergadering, toen we ontdekt hadden dat de huidige […]

Verder lezen

Burgerinspraak in Son en Breugel

Het CDA vindt dat te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden bij bouwprojecten. Te vaak klagen inwoners bij ons over een projectontwikkelaar die alleen maar informatie geeft via een website of nieuwsbrief. Maar echt in gesprek gaan met de omwonenden? Ho maar! Dat moet anders en daarom hebben we een motie ingediend […]

Verder lezen

Financiële situatie van Son en Breugel

Het CDA vindt dat er weinig reden tot klagen is voor ons dorp met een goedgevulde spaarrekening. Dat spaargeld is gereserveerd voor de renovatie van het gemeentehuis en de Boerderij, het nieuwe dorpshuis en voor de plannen van Breugel Bruist. Ons dorp kent een historie van zuinigheid en die komen nu goed van pas. Maar […]

Verder lezen

Moet niet gekker worden!

Bij de bespreking van het definitief ontwerp van het Dorpshuis hebben we als CDA enkele malen gedacht: “Het moet niet gekker worden!”. Het college heeft namelijk de kaders van het vorige college overgenomen en dat met álle partijen vastgesteld. De raad was eenstemmig: “Dít is wat we willen en daar moet het Dorpshuis aan voldoen”. Binnen […]

Verder lezen

Energietransitie in Son en Breugel

Het CDA vindt de ambitie om in 2030 voor 70% energieneutraal te zijn, een prima en haalbaar doel. Met dit doel lopen we ook in de pas met de Regionale Energie Strategie (RES) of willen we zelfs meer. Windenergie is slechts op twee plekken mogelijk: Olen en Sonniuswijk en daarvoor is de aankoop van grond […]

Verder lezen

Realisatie dorpshuis

Onze raad had een droom, een droom die al decennia bestaat en die onafhankelijk wat nu wordt beweerd door iedereen gedeeld werd. De realisatie van een dorpshuis in het centrum van Son en Breugel. Aan het kerkplein. Een plek waar we als gemeenschap voor sociaal-culturele en maatschappelijke diensten kunnen samenkomen. Waar we boeken kunnen lezen, […]

Verder lezen

Motie: burgerinspraak bij bouwprojecten

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020 Overwegende dat: Burgerparticipatie een belangrijk onderdeel is van de Omgevingswet; De Omgevingswet is uitgesteld naar 2022; Bouwprojecten zichtbaar lijden onder het gebrek van duidelijke en tijdige inspraak door belanghebbenden; Initiatiefnemers de verantwoordelijkheid hebben burgerparticipatie in hun ontwikkelingstraject mee te […]

Verder lezen