Nieuws van de Fractie

Tom Berendsen onze Brabantse kandidaat voor het Europarlement

Onze Brabantse kandidaat voor het Europarlement stelt zich voor: Een wereld waarin de generatie van mijn zoontje veilig kan opgroeien, mijn generatie gelukkig kan wonen en werken en waarin de generatie van mijn ouders gezond oud kan worden, daarvoor wil ik in Europa aan de slag. Ik stel me kandidaat voor het Europees Parlement om […]

Verder lezen

HEMELWATER AFKOPPELEN

HEMELWATER AFKOPPELEN KAN EEN HUISEIGENAAR € 800,- BESPAREN De gemeenteraad heeft op 7 februari jl een voorstel aangenomen met als doel dat alle nog niet afgekoppelde (6000) woningen in 2030 hun hemelwater hebben afgekoppeld van het huidige gemengde riool. Dit plan betekent dat huiseigenaren het hemelwater van daken en terrassen op hun eigen grond moeten […]

Verder lezen

Stichting Statiegeld op Jeugd

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de vergrijzing in Son en Breugel binnen nu en een aantal jaar explosief zal groeien. Deze ontwikkeling brengt uitdagingen met zich mee voor Son en Breugel! Uit die onderzoeken blijkt ook dat jeugd uit Son en Breugel vertrekt om elders een studie te volgen en na het behalen van de […]

Verder lezen

Beschermd wonen

De hand in eigen boezem steken 1. Je zorgt voor jezelf 2. En anders wordt er voor je gezorgd 3. Je draagt bij aan het geheel en 4. We laten de wereld beter achter Dat zijn de 4 waarden waarvoor het CDA staat en waar we ons betoog mee zijn begonnen in de laatste Raadsvergadering […]

Verder lezen

Zwembad Son moet open blijven!

Het CDA (Son en Breugel) is een groot voorstander van een zwemvoorziening in Son en Breugel. Zeker voor de ouderen, volwassenen en jongeren die fit willen blijven en voor het behalen van een zwemdiploma door kinderen. Maar tegen welke prijs willen we ‘ons’ zwembad openhouden? Het CDA neemt u mee in een aantal belangrijke beslispunten.  […]

Verder lezen

Algemene beschouwingen

Voorzitter, Allereerst willen wij het college bedanken voor het opstellen van het collegeprogramma en de begroting. Wat ons betreft een uitstekend uitgangspunt om Son en Breugel nog mooier en nog beter te maken. We zullen onze Algemene Beschouwingen per commissie presenteren, te beginnen met AZ, daarna BZ en tot slot GZ. Ik geef nu het […]

Verder lezen

Hemelwater afkoppelen

Hemelwater afkoppelen; een mooi duurzaam initiatief, maar pakt wel ongelijk uit voor inwoner Afgelopen week is in de commissie Algemene Zaken een plan behandeld om hemelwater niet meer in het riool te laten stromen. Met hemelwater wordt bedoeld: alle water dat van uw dak en stoep afloopt. Op dit moment maakt hemelwater ongeveer 70% uit […]

Verder lezen

Overzicht berichten Sint Petrus Banden kerkgebouw, MFA

18-10-2018 ED: Onderzoek naar staat kerk Son moet meer duidelijkheid brengen 27-05-18 Voortgang aankoop van het voormalige Sint Petrus Banden kerkgebouw 26-05-18 Motie opschorten sloop Petrus Banden Kerkgebouw 18-03-18 Exploitatie prachtige monumentale kerk gebouw 25-02-18 Achterkamertjespolitiek bij transactie Petrus Banden kerkgebouw 19-01-18 Motie CDA over sloop kerk, beter ten halve gekeerd 18-01-18 Motie vleermuizen mogen blijven 31-12-2017 gem. Son […]

Verder lezen

Tekorten repareren maar ook ruimte voor nieuw beleid

Het CDA staat voor een betrokken betrouwbaar bestuur. We willen betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke besluitvormingen. En een  duidelijke, ‘inwoners-vriendelijke’ communicatie vanuit het gemeentehuis. Voor een sluitende begroting moeten helaas de belastingen verhoogd worden. De OZB-inkomsten waren in het verleden te hoog ingeschat, de afvalstoffenheffing was niet dekkend en de zorgkosten blijven stijgen. Dit […]

Verder lezen

Betere communicatie met inwoners? Een voorzichtige stap is gezet….

In het verkiezingsprogramma van het CDA en in het coalitie akkoord is opgenomen, dat we de komende vier jaar willen werken aan een beter contact tussen inwoners en gemeente. Dat klinkt logisch, maar wat bedoelen we nu daarmee? We schetsen u dit aan de hand van een recent voorbeeld. Anderhalf jaar geleden is, naar aanleiding […]

Verder lezen

Coalitieakkoord

Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel (2018-2022) Formateur Mw. Gaby van den Biggelaar en de coalitiepartijen Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks presenteren met trots het nieuwe coalitieakkoord van Son en Breugel: Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel. De nieuwe coalitie vindt dat wat goed is moet blijven. Op een aantal beleidsterreinen worden […]

Verder lezen

Voortgang aankoop van het voormalige Sint Petrus Banden kerkgebouw

Krediet ten behoeve van aankoop van het voormalige kerkgebouw Sint Petrus Banden Op 29 maart jl heeft de raad in meerderheid de motie aangenomen om de sloop van het voormalige kerkgebouw uit te stellen: Die maatregelen die redelijkerwijs van het college verwacht mogen worden, te nemen die nodig zijn om sloop van het voormalige Petrus […]

Verder lezen