Nieuws van de Fractie

Algemene beschouwingen

Voorzitter, Allereerst willen wij het college bedanken voor het opstellen van het collegeprogramma en de begroting. Wat ons betreft een uitstekend uitgangspunt om Son en Breugel nog mooier en nog beter te maken. We zullen onze Algemene Beschouwingen per commissie presenteren, te beginnen met AZ, daarna BZ en tot slot GZ. Ik geef nu het […]

Verder lezen

Tekorten repareren maar ook ruimte voor nieuw beleid

Het CDA staat voor een betrokken betrouwbaar bestuur. We willen betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke besluitvormingen. En een  duidelijke, ‘inwoners-vriendelijke’ communicatie vanuit het gemeentehuis. Voor een sluitende begroting moeten helaas de belastingen verhoogd worden. De OZB-inkomsten waren in het verleden te hoog ingeschat, de afvalstoffenheffing was niet dekkend en de zorgkosten blijven stijgen. Dit […]

Verder lezen

Voortgang aankoop van het voormalige Sint Petrus Banden kerkgebouw

Krediet ten behoeve van aankoop van het voormalige kerkgebouw Sint Petrus Banden Op 29 maart jl heeft de raad in meerderheid de motie aangenomen om de sloop van het voormalige kerkgebouw uit te stellen: Die maatregelen die redelijkerwijs van het college verwacht mogen worden, te nemen die nodig zijn om sloop van het voormalige Petrus […]

Verder lezen

Motie behoud kringloop Son en Breugel

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 24 mei 2018; Overwegende dat: De kringloop, integraal aan haar eigen functie, een duidelijk herkenbare sociaal maat-schappelijke rol vervult voor Son en Breugel, die we willen behouden en mogelijk zelfs uitbreiden; De kringloop spoedig haar huidige locatie dient te verlaten; De kringloop […]

Verder lezen

Motie opschorten sloop Petrus Banden Kerkgebouw

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 29 maart 2018; Kennisgenomen hebbend van: · de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. Overwegende dat: · Een meerderheid van de bevolking gestemd heeft op partijen die zich uitgesproken hebben voor het behoud van het Petrus Banden kerkgebouw. · Er […]

Verder lezen

HIEROM STEMMEN WIJ CDA. STEM OOK CDA!

Son en Breugel kent een geschiedenis van redelijk stabiel bestuur. Het wegsturen en weglopen van wethouders is niet iets wat bij ons lokale bestuur past. Er wordt vaak hard en toegewijd gewerkt aan een betere gemeenschap. En we zijn er trots op dat het CDA tientallen jaren een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de ontwikkeling […]

Verder lezen

Exploitatie prachtige monumentale kerk gebouw

Er zijn écht mogelijkheden om met een sluitende meerjaren exploitatie het prachtige monumentale kerk gebouw met een cultuur- historische- én emotionele waarde niet verloren te laten gaan! Daar willen wij voor vechten! Hogere exploitatiekosten zijn zeker nog niet bewezen, aangezien er nog geen ontwerp voor een dorpshuis in de kerk bestudeerd is. Daarnaast zijn er […]

Verder lezen

Verkiezingen Son en Breugel: Japans presentatieconcept past vooral CDA

Eindhovens Dagblad schrijft: Meer geschikte woningen voor jongeren en ouderen, ruim baan voor de fiets en niet meer bouwen in de groen. Dat waren zo’n beetje de grootste gemene delers tijdens de pecha kucha- verkiezingsavond van de Sonse bibliotheek in het Vestzaktheater. Geen debat, maar een van oorsprong Japans presentatieconcept. De zes partijen kregen de […]

Verder lezen

CDA Son en Breugel, vóór, dóór en mét jongeren!

Het CDA staat voor Betrokken Betrouwbaar Bestuur, ook voor jongeren. Mooie woorden, maar wat wil dat zeggen? Jongeren hebben de toekomst en jullie dragen een belangrijk steentje bij aan de goede sfeer en leefbaarheid van het dorp, daarom moeten wij jullie de mogelijkheden bieden om zelfstandig, betaalbaar in Son en Breugel te blijven wonen. Wij […]

Verder lezen

Verkeersremmers, CDA twijfelt over oplossing

Ook wíj vinden dat de veiligheid van diverse wegen in ons dorp omhoog moet. Maar we twijfelen zeer of de huidige maatregelen uiteindelijk niet averechts werken. Een mooi voorbeeld van de verwarring bij weggebruikers.  

Verder lezen

Voorrang voor fietsers en voetgangers!

De fietser verdient voorrang! Fietsen dient veilig te zijn voor jong en oud. Met de toegenomen autodrukte kan dit het beste worden gerealiseerd door vrij liggende fietspaden. Fietspaden kunnen ook vaak veiliger gemaakt worden door een goede verlichting. Het CDA wil een goede verlichting op de Eindhovenseweg voor alle fietsers die in het donker op […]

Verder lezen

Onaangename financiële verrassing!

Tijdens het begrotingsdebat heeft het CDA gewezen op de verslechterde financiële situatie van de gemeente. Er is door het college een tekort gemeld van bijna 250.000 euro over 2017 en het vooruitzicht voor 2018 is niet veel beter. Veel uitgaven en investeringen zijn immers boekhoudkundig naar 2018 geschoven. Het tekort is in werkelijkheid dus nog […]

Verder lezen