Nieuws van de Fractie

Motie opschorten sloop Petrus Banden Kerkgebouw

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 29 maart 2018; Kennisgenomen hebbend van: · de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. Overwegende dat: · Een meerderheid van de bevolking gestemd heeft op partijen die zich uitgesproken hebben voor het behoud van het Petrus Banden kerkgebouw. · Er […]

Verder lezen

HIEROM STEMMEN WIJ CDA. STEM OOK CDA!

Son en Breugel kent een geschiedenis van redelijk stabiel bestuur. Het wegsturen en weglopen van wethouders is niet iets wat bij ons lokale bestuur past. Er wordt vaak hard en toegewijd gewerkt aan een betere gemeenschap. En we zijn er trots op dat het CDA tientallen jaren een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de ontwikkeling […]

Verder lezen

Exploitatie prachtige monumentale kerk gebouw

Er zijn écht mogelijkheden om met een sluitende meerjaren exploitatie het prachtige monumentale kerk gebouw met een cultuur- historische- én emotionele waarde niet verloren te laten gaan! Daar willen wij voor vechten! Hogere exploitatiekosten zijn zeker nog niet bewezen, aangezien er nog geen ontwerp voor een dorpshuis in de kerk bestudeerd is. Daarnaast zijn er […]

Verder lezen

Verkiezingen Son en Breugel: Japans presentatieconcept past vooral CDA

Eindhovens Dagblad schrijft: Meer geschikte woningen voor jongeren en ouderen, ruim baan voor de fiets en niet meer bouwen in de groen. Dat waren zo’n beetje de grootste gemene delers tijdens de pecha kucha- verkiezingsavond van de Sonse bibliotheek in het Vestzaktheater. Geen debat, maar een van oorsprong Japans presentatieconcept. De zes partijen kregen de […]

Verder lezen

CDA Son en Breugel, vóór, dóór en mét jongeren!

Het CDA staat voor Betrokken Betrouwbaar Bestuur, ook voor jongeren. Mooie woorden, maar wat wil dat zeggen? Jongeren hebben de toekomst en jullie dragen een belangrijk steentje bij aan de goede sfeer en leefbaarheid van het dorp, daarom moeten wij jullie de mogelijkheden bieden om zelfstandig, betaalbaar in Son en Breugel te blijven wonen. Wij […]

Verder lezen

Verkeersremmers, CDA twijfelt over oplossing

Ook wíj vinden dat de veiligheid van diverse wegen in ons dorp omhoog moet. Maar we twijfelen zeer of de huidige maatregelen uiteindelijk niet averechts werken. Een mooi voorbeeld van de verwarring bij weggebruikers.  

Verder lezen

Voorrang voor fietsers en voetgangers!

De fietser verdient voorrang! Fietsen dient veilig te zijn voor jong en oud. Met de toegenomen autodrukte kan dit het beste worden gerealiseerd door vrij liggende fietspaden. Fietspaden kunnen ook vaak veiliger gemaakt worden door een goede verlichting. Het CDA wil een goede verlichting op de Eindhovenseweg voor alle fietsers die in het donker op […]

Verder lezen

Onaangename financiële verrassing!

Tijdens het begrotingsdebat heeft het CDA gewezen op de verslechterde financiële situatie van de gemeente. Er is door het college een tekort gemeld van bijna 250.000 euro over 2017 en het vooruitzicht voor 2018 is niet veel beter. Veel uitgaven en investeringen zijn immers boekhoudkundig naar 2018 geschoven. Het tekort is in werkelijkheid dus nog […]

Verder lezen

Groen voor Groei

Son en Breugel ligt te midden van bossen, vennen en heidegebieden. Denk aan de  Sonse Bergen, ‘t Harde Ven, de Gentiaan, het Keske, het Dommeldal, buurtschap Olen, Molsbulten en het Oud Meer. Deze waardevolle natuur karakteriseert ons Son en Breugel en maakt ons dorp tot een groene parel aan de Dommel. Deze natuur moeten we […]

Verder lezen

Achterkamertjespolitiek bij transactie Petrus Banden kerkgebouw

Zoals u hebt kunnen lezen is de sloop van de kerk uitgesteld vanwege de aanwezigheid van beschermde vleermuizen. Dit uitstel is opgelegd door de Omgevingsdienst Noord-Brabant. Hierdoor is de datum van de gebouwoverdracht uitgesteld naar 1 juli 2018. Deze datum komt overeen met de datum die de CDA-fractie met Dorpsvisie op 21 december jl. in […]

Verder lezen

CDA input ED kieswijzer

1. De komst van een nieuw dorpshuis in Son is niet nodig. Standpunt: Oneens. Reactie: Het dorpshuis is een centrale ontmoetingsplek waar inwoners terecht kunnen voor zorg, cultuur, educatie en theater. Na een intensief en constructief inspraaktraject met de instellingen moeten we nu eindelijk het dorpshuis gaan realiseren.   2. Er moet een zwembad in […]

Verder lezen
Assign a menu in the Right Menu options.