• Kadernota

  CDA wijst Kadernota af. Wij hebben vastgesteld dat de financiële situatie van Son en Breugel snel slechter wordt. Het College wil die problemen [...]

 • Afronding oordeelsvorming

  Wij zijn deze fase van oordeelsvorming ingegaan met een voorkeur voor het zelfstandig voortbestaan van onze gemeente en hadden daarbij de [...]

 • MFA vervolg

  Afgelopen maanden heb ik al verschillende keren aangegeven dat ik mij erger aan de wijze waarop dit project wordt opgepakt: – Kosten vallen [...]

 • Parkeren in het Centrum van Son en Breugel

  Het beschikken over voldoende parkeerplaatsen in het centrum , die goed toegankelijk zijn voor zowel de bewoners als ook de bezoekers van binnen [...]


Nieuws van de Fractie

Metropoolregio Eindhoven

Commentaar van het CDA op het eindrapport van de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven. Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft het eindrapport van de evaluatie aangeboden aan de raden en gevraagd om uiterlijk 1 oktober op het rapport en de aanbevelingen te reageren. De reacties zullen worden betrokken bij de behandeling van het […]

Verder lezen

MRE

Amendement reactie op eindrapport evaluatie MRE. De raad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 28 september 2017, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2017, bijlage nr. 50 – 2017, Evaluatie Metropoolregio – zienswijze. Overwegende dat: een heldere, slagvaardige bestuursstructuur van de regio dringend noodzakelijk is de evaluatie van […]

Verder lezen

Oppositie in de gemeenteraad van Son en Breugel door het CDA

Afgelopen woensdag in de gemeenteraadsvergadering. Stonden enkele belangrijke punten op de agenda zoals de aankoop van de kerk, 70.000 euro voor onderzoek naar de mening van de burgers ten aanzien van het uiterlijk van het MFA en de besprekingen van het college met de provincie over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel. Het CDA […]

Verder lezen

Amendement 2

Amendement over de loon- en materiële kosten  index. De raad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 6 juli 2017, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017, bijlage nr.: 37 – 2017, Kadernota, inclusief 1e brap; Kennis genomen hebbend van de kadernota 2017-2021, Overwegende dat: De voorgestelde kostenindexen op […]

Verder lezen

Amendement 1

Amendement over de jaarlijkse bijdrage aan het Stedelijk Gebied Eindhoven   De raad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 6 juli 2017, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017, bijlage nr.: 37 – 2017, Kadernota, inclusief 1e berap; Kennis genomen hebbend van de kadernota 2017-2021, Overwegende dat: De […]

Verder lezen

Brief aan GS

Brief aan Gedeputeerde Staten over onze bestuurlijke toekomst. In december j.l. heeft GS naar onze gemeente een brief gestuurd met het verzoek vóór 1 juli 2017 een besluit te nemen over onze bestuurlijke toekomst. Daarin werden twee opties genoemd: Een fusie met Nuenen onder de voorwaarde dat op drie gebieden , voorzieningen, wonen en werken, […]

Verder lezen

Proces bestuurlijke toekomst

Commentaar op het Proces bestuurlijke toekomst. Dit proces dient om tot een keuze te komen uit drie opties: Fusie met Nuenen. Fusie met Eindhoven Zelfstandig blijven Wat opvalt is, dat nergens melding wordt gemaakt van het feit dat de Provincie deze fusie met Nuenen alléén goedkeurt als tegelijk taken worden overgedragen aan de centrum gemeente. […]

Verder lezen

Standpunt van het CDA betreffende de MFA

Het standpunt van het CDA betreffende de MFA (Multi Functionele Accomodatie) is:   Het CDA is voorstander van de realisatie van een cultureel sociaal maatschappelijk centrum, de MFA, in het centrum van Son en Breugel. Gezien de belangstelling van de potentiele gebruikers in het opstellen van een voorlopig vlakkenplan laat dit duidelijk zien. En Wij […]

Verder lezen

Grondgebied zaken, MFA

16 januari 2017 De positie van het CDA in het realiseren van een MFA. Als CDA zijn we altijd voorstander geweest van de realisatie van een multifunctionele accommodatie in het Centrum van Son en Breugel. Een huiskamer van Son en Breugel waar altijd het licht brandt. Een centrum voor culturele en sociale zaken. Wel vonden […]

Verder lezen

Begroting

Commentaar begroting 2017-2020 Als provincie en College hun zin krijgen, reikt deze meerjarenbegroting verder dan het voortbestaan van Son en Breugel als zelfstandige gemeente en moeten we ons opmaken voor een eindspurt. Maar ook los daarvan is het goed dat vaart gemaakt wordt met het realiseren van een aantal grote projecten, waar al veel te […]

Verder lezen

Rapport Commissie Demmers

Op basis van talloze beleidsstudies en onderzoeken  kan worden vastgesteld dat: –        De sleutel tot economische groei gelegen is in sterke stedelijke regio’s –        Dat regio’s met een sterk, slagvaardig bestuur beter presteren, meer economische groei genereren dan regio’s met een of andere vorm van samenwerking. Daarom heeft de “Studiegroep Openbaar bestuur” van BZK de opdracht gekregen om […]

Verder lezen

CDA en de nieuwe coalitie

Het CDA is blij dat er een einde is gekomen aan een periode van slepende conflicten en dat er nu een eensgezind college klaar staat om te bouwen aan onze gemeenschap. Het einde van de zittende coalitie en het aftreden van John Frenken als wethouder was daarbij onvermijdelijk. Dat neemt niet weg dat wij respect […]

Verder lezen