• Nieuwe website, 1 februari 2017

  De website van CDA S&B is vernieuwd. De fractie informeert u voortaan over recent ingenomen standpunten in de Raad. Jong en oud kunnen de [...]

 • Standpunt van het CDA betreffende de MFA

  Het standpunt van het CDA betreffende de MFA (Multi Functionele Accomodatie) is:   Het CDA is voorstander van de realisatie van een [...]

 • Grondgebied zaken, MFA

  16 januari 2017 De positie van het CDA in het realiseren van een MFA. Als CDA zijn we altijd voorstander geweest van de realisatie van een [...]

 • CDA Son en Breugel, 1 februari 2017

  Een goed gesprek. Dit bolvormige kunstwerk aan de Dommel, opgericht door de kunstvereniging Ars Longa, nodigt uit tot een goed gesprek. Daar gaat [...]


Nieuws van de Fractie

Begroting

Commentaar begroting 2017-2020 Als provincie en College hun zin krijgen, reikt deze meerjarenbegroting verder dan het voortbestaan van Son en Breugel als zelfstandige gemeente en moeten we ons opmaken voor een eindspurt. Maar ook los daarvan is het goed dat vaart gemaakt wordt met het realiseren van een aantal grote projecten, waar al veel te […]

Verder lezen

Rapport Commissie Demmers

Op basis van talloze beleidsstudies en onderzoeken  kan worden vastgesteld dat: –        De sleutel tot economische groei gelegen is in sterke stedelijke regio’s –        Dat regio’s met een sterk, slagvaardig bestuur beter presteren, meer economische groei genereren dan regio’s met een of andere vorm van samenwerking. Daarom heeft de “Studiegroep Openbaar bestuur” van BZK de opdracht gekregen om […]

Verder lezen

CDA en de nieuwe coalitie

Het CDA is blij dat er een einde is gekomen aan een periode van slepende conflicten en dat er nu een eensgezind college klaar staat om te bouwen aan onze gemeenschap. Het einde van de zittende coalitie en het aftreden van John Frenken als wethouder was daarbij onvermijdelijk. Dat neemt niet weg dat wij respect […]

Verder lezen